Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Departament de Pedagogia

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2023-2024

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana (3101G02041)

12.00 Anual

Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa (3101G02044)

6.00 Anual

Aprenentatge a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (3101G02038)

6.00 Anual

Atenció a la diversitat a l'educació secundària (3101G05037)

3.00 Semestral

Avenços i reptes de l'educació inclusiva a la societat actual (3501MO2847)

3.00 Semestral

Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i els centres d’ensenyament de secundària (3501MO1594)

3.00 Semestral

Competències bàsiques i currículum (3101G03034)

10.00 Anual

Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament (3101G04017)

10.00 Anual

Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

6.00 Semestral

Discapacitats i treball social (3101G06064)

3.00 Semestral

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa (3101G02040)

12.00 Anual

Disseny, desenvolupament i innovació del currículum (3101G05019)

6.00 Semestral

Diversitat i connexions entre àrees curriculars (3101G04016)

10.00 Anual

Educació infantil 1 (3101G04006)

4.00 Anual

Educació infantil 2 (3101G04007)

6.00 Anual

Els agents culturals com actors socials (3501MO3004)

5.00 Semestral

Els marcs institucionals i jurídics de la gestió cultural (3501MO2992)

5.00 Anual

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00159)

3.00 Semestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

3.00 Semestral

Expertesa i transformació social (3101G02048)

3.00 Semestral

Gamificació i videojocs (3101G00160)

3.00 Semestral

Infància, salut i alimentació (3101G04027)

7.00 Anual

Intervenció educativa amb alumnat amb discapacitat intel·lectual (3501MO2856)

3.00 Semestral

Intervenció educativa amb alumnat amb discapacitat neuromotora i sensorial (3501MO2857)

3.00 Semestral

Intervenció educativa amb alumnat amb trastorn generalitzat del desenvolupament (3501MO2858)

3.00 Semestral

Intervenció pedagògica i trastorns del desenvolupament (3101G05043)

3.00 Semestral

Investigació inclusiva (3501MO2851)

3.00 Semestral

La diversitat cultural i social a l'escola inclusiva (3501MO2854)

3.00 Semestral

La imatge digital en contextos educatius (3101G00094)

3.00 Semestral

La pràctica socioeducativa: relació comunicació i intervenció (3101G02001)

12.00 Semestral

L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència (3101G02011)

3.00 Semestral

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1 (3101G02037)

6.00 Anual

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 2 (3101G02043)

6.00 Anual

L'educador social al sistema educatiu formal (3101G02026)

3.00 Semestral

L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials (3101G02009)

3.00 Semestral

L'educador social i la seva acció (3101G02033)

12.00 Semestral

Les polítiques culturals: configuració i desenvolupament (3501MO2991)

5.00 Semestral

L'exercici professional de la pedagogia (3101G05015)

6.00 Semestral

Lideratge de processos d'innovació educativa (3501MO2852)

3.00 Semestral

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

10.00 Anual

Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents (3101G00003)

10.00 Anual

Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius (3101G02047)

12.00 Semestral

Pedagogia (3101G05002)

6.00 Semestral

Pedagogia escolar (3101G05011)

3.00 Semestral

Pedagogia i educació infantil (3101G05031)

3.00 Semestral

Pensament computacional i programació (3101G00156)

3.00 Semestral

Polítiques educatives, legislació i models d'inclusió educativa. Perspectiva internacional (3501MO2848)

3.00 Semestral

Polítiques i programes de joventut (3501MO2708)

5.00 Semestral

Pràcticum (3101G05082)

30.00 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràcticum 1 (3101G02002)

12.00 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G02045)

30.00 Semestral

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Anual

Pràctiques supervisades (3501MO2862)

6.00 Anual

Processos d'ensenyament i aprenentatge (3101G05018)

6.00 Semestral

Processos i contextos educatius (3101G03032)

7.00 Semestral

Processos i contextos educatius (3501MO1596)

4.00 Semestral

Programes i eines d'intervenció socioeducativa (3101G02042)

12.00 Semestral

Recursos digitals didàctics (3101G00158)

3.00 Semestral

Relacions i conducta a l'aula (3501MO2859)

6.00 Semestral

So digital en contextos educatius (3101G00161)

3.00 Semestral

Societat, família i escola. Tecnologies (3101G00145)

6.00 Semestral

Tècniques i estratègies de mediació (3101G00127)

3.00 Semestral

Tecnologies de la informació i la comunicació (3101G00114)

3.00 Semestral

Transició a l'edat adulta i vida activa com a via per a la inclusió social (3501MO2853)

3.00 Semestral

Treball de Final de Màster (3501MO2863)

6.00 Semestral

Treball final de grau (3101G02046)

12.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 Semestral

Treball final de grau (3101G05083)

18.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Avaluació de centres, programes i professionals (3101G00113)

6.00 Semestral

Bases de la investigació (3101G00109)

6.00 Semestral

Bases de la investigació en Educació (3101G05086)

6.00 Semestral

Corrents teòrics i metodològics en educació social (3101G02034)

12.00 Semestral

Diagnòstic en educació (3101G05041)

3.00 Semestral

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa (3101G02040)

12.00 Anual

Innovació i investigació educativa (3101G00098)

3.00 Semestral

Instruments i estratègies d'investigació educativa (3101G05017)

6.00 Semestral

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc (3101G00119)

3.00 Semestral

Investigació educativa (3501MO1693)

3.00 Semestral

Investigació inclusiva (3501MO2851)

3.00 Semestral

Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitats (3101G02015)

3.00 Semestral

La intervenció pedagògica: família i entorn social (3101G00117)

3.00 Semestral

La pràctica socioeducativa: relació comunicació i intervenció (3101G02001)

12.00 Semestral

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1 (3101G02037)

6.00 Anual

Metodologia d'investigació en inclusió educativa (3501MO2849)

3.00 Semestral

Models d'orientació (3101G05060)

3.00 Semestral

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

10.00 Anual

Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius (3101G02047)

12.00 Semestral

Orientació educativa (3101G05066)

3.00 Semestral

Pedagogia i mitjans de comunicació social (3101G05078)

3.00 Semestral

Pedagogia laboral i orientació (3101G05013)

3.00 Semestral

Planificació i gestió de projectes de recerca en educació inclusiva (3501MO2850)

3.00 Semestral

Pràcticum (3101G05082)

30.00 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràcticum 1 (3101G02002)

12.00 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G02045)

30.00 Semestral

Pràctiques supervisades (3501MO2862)

6.00 Anual

Programes i eines d'intervenció socioeducativa (3101G02042)

12.00 Semestral

Taller d’escriptura d’articles a partir de la tesi doctora (3501DC0034)

1.00 Semestral

Treball de Final de Màster (3501MO2863)

6.00 Semestral

Treball final de grau (3101G02046)

12.00 Semestral

Treball final de grau (3101G05083)

18.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana (3101G02041)

12.00 Anual

Adolescència i comportaments de risc (3101G02031)

3.00 Semestral

Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa (3101G02044)

6.00 Anual

Anglès com a recurs per entendre l'economia de l'educació (3101G05088)

3.00 Semestral

Aproximació al fenomen educatiu (3101G00100)

6.00 Semestral

Claus històriques del món actual (3101G00106)

6.00 Semestral

Corrents teòrics i metodològics en educació social (3101G02034)

12.00 Semestral

Diagnòstic i comparació de sistemes educatius (3101G05026)

6.00 Semestral

Dificultats d'aprenentatge i instrumentals (3101G03036)

4.00 Semestral

Dinamització de grups en educació (3101G02007)

3.00 Semestral

Direcció i gestió de centres culturals (3101G05077)

3.00 Semestral

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa (3101G02040)

12.00 Anual

Eines i recursos per a la recerca amb joves (3501MO3096)

3.00 Semestral

Eines i recursos per a l'acció amb joves (3501MO2714)

3.00 Anual

El poble gitano (3101G06037)

3.00 Semestral

Els nous contextos de diversitat cultural (3101G05085)

3.00 Semestral

Els reptes educatius d'un context divers (3501MO3300)

4.00 Semestral

Escola rural (3101G00078)

3.00 Semestral

Ètica i deontologia professional (3101G00115)

3.00 Semestral

Expertesa i transformació social (3101G02048)

3.00 Semestral

Gestió i dinamització cultural (3101G02004)

3.00 Semestral

Globalització: un nou escenari (3501MO3281)

3.00 Semestral

Història de l'educació i de la pedagogia (3101G05020)

6.00 Semestral

Intervenció i acció en gestió cultural (3501MO2999)

5.00 Semestral

Intervenció Social en drogodependències (3101G06084)

3.00 Semestral

Joventut i territori (3501MO2713)

3.00 Semestral

La joventut avui: noves formes culturals i de socialització (3101G05084)

3.00 Semestral

La mediació comunitària i en contextos multiculturals (3101G02014)

3.00 Semestral

La pràctica socioeducativa: relació comunicació i intervenció (3101G02001)

12.00 Semestral

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1 (3101G02037)

6.00 Anual

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 2 (3101G02043)

6.00 Anual

L'educador social en l'àmbit de la justícia (3101G02016)

3.00 Semestral

L'educador social en l'àmbit de les drogodependències (3101G02024)

3.00 Semestral

Pedagogia cultural i comunicació (3101G05014)

3.00 Semestral

Pedagogia del lleure (3101G05047)

3.00 Semestral

Pedagogia social (3101G05012)

3.00 Semestral

Pensament contemporani (3101G00105)

6.00 Semestral

Política i legislació social i educativa (3101G00110)

6.00 Semestral

Polítiques i programes de joventut (3501MO2708)

5.00 Semestral

Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social (3101G02039)

12.00 Semestral

Pràcticum (3101G05082)

30.00 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràcticum 1 (3101G02002)

12.00 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G02045)

30.00 Semestral

Pràctiques externes (3102G04024)

6.00 Anual

Pràctiques externes (3501MO2715)

6.00 Semestral

Pràctiques profesionals (3501MO3311)

12.00 Semestral

Presentació de projectes basats en la neurologia (3101G05087)

3.00 Semestral

Producció i direcció en gestió cultural (3501MO3002)

5.00 Semestral

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G02028)

3.00 Semestral

Programes i eines d'intervenció socioeducativa (3101G02042)

12.00 Semestral

Seminari metodològic II: tècniques qualitatives (3501MO3294)

3.00 Semestral

Seminari sobre recerques (3501MO3296)

3.00 Semestral

Serveis i programes educatius per a joves (3101G02003)

3.00 Semestral

Serveis socials (3101G06023)

6.00 Semestral

Societat, cultura i educació (3101G02035)

12.00 Semestral

Societat, família i educació (3501MO1597)

4.00 Semestral

Societat, família i escola. Sociologia (3101G00143)

6.00 Semestral

Societat, família i escola. Teories i institucions (3101G00144)

3.00 Semestral

Sociologia (3101G00103)

6.00 Semestral

Sociologia i economia de l'educació (3101G05022)

6.00 Semestral

Treball de fi de grau (3101G06078)

12.00 Semestral

Treball de fi de màster (3501MO3310)

18.00 Semestral

Treball de final de grau (3102G04025)

12.00 Anual

Treball final de grau (3101G02046)

12.00 Semestral

Treball final de grau (3101G05083)

18.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO2722)

10.00 Anual

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G06059)

3.00 Semestral

Anàlisi de casos i situacions d'intervenció (3101G06026)

6.00 Semestral

Antropologia (3101G00104)

6.00 Semestral

Conflictes socio-polítics entorn al fet migratori (3501MO3286)

3.00 Semestral

Desigualtat, pobresa i exclusió social (3101G06018)

6.00 Semestral

Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

6.00 Semestral

Dos estatus específics: Refugiades i MENAS (Menors estrangers no acompanyats) (3501MO3305)

4.00 Semestral

Els àmbits del treball social (3101G06017)

6.00 Semestral

Habilitats socials i comunicació (3101G06025)

6.00 Semestral

Immigració i sistema penal (3104G03021)

6.00 Semestral

Intervenció social en sistemes familiars (3101G06080)

3.00 Semestral

Intervenció social en violències masclistes (3101G06082)

3.00 Semestral

Investigació i diagnòstic (3101G06016)

6.00 Semestral

L’entrevista en intervenció social (3101G06081)

3.00 Semestral

Models de gestió de la integració (3501MO3291)

3.00 Semestral

Participació i acció comunitària (3101G06083)

3.00 Semestral

Política i legislació social i educativa (3101G00110)

6.00 Semestral

Polítiques de convivència i igualtat (3101G06039)

3.00 Semestral

Polítiques públiques i accions per a la integració de la immigració (3501MO3290)

3.00 Semestral

Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social (3101G02039)

12.00 Semestral

Pràcticum (3101G06077)

30.00 Semestral

Salut mental (3101G06062)

3.00 Semestral

Salut, autonomia i benestar social (3101G06019)

6.00 Semestral

Seminari sobre experiències (3501MO3295)

3.00 Semestral

Serveis socials (3101G06023)

6.00 Semestral

Sociologia de les migracions (3501MO2446)

3.00 Semestral

Suport a la diversitat sexual i de gènere en intervenció educativa, social i psicològica (3101G00163)

3.00 Semestral

Teories de la Democràcia i la Justícia (3104G04005)

6.00 Semestral

Teories del treball social (3101G06013)

12.00 Anual

Teories i processos organitzatius (3101G00111)

6.00 Semestral

Treball de fi de grau (3101G06078)

12.00 Semestral

Treball de fi de màster (3501MO3310)

18.00 Semestral

Treball social amb grups i comunitats (3101G06015)

6.00 Semestral

Treball social amb individus i families (3101G06014)

6.00 Semestral

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.