Inauguracions de curs

Curs 2018-2019

Lliçó inaugural a càrrec del fundador i director de Proactiva OpenArms:
Òscar Camps
Parlament de la presidenta del Consell Social:
Rosa Núria Alexandre
Discurs inauguració del Rector: 
Quim Salvi

Nota: tots els documents són en .pdf