Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Ajuts de màster

Ajuts de la Universitat de Girona per a estudiants de màsters universitaris

Convocatòria d'ajuts“Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona” per als estudis de màster de la Universitat de Girona de l’àmbit de la Gastronomia i l’Alimentació per al curs 2024-25.

Convocatòria de 6 ajuts de 3.500€ per a cursar els màsters en Biotecnologia Alimentària o Turisme Cultural

  

Dades mes importants de la convocatòria. Llegiu atentament les bases de la convocatòria.

Persones destinatàries: aquelles preinscrites als màsters en Biotecnologia Alimentària o en Turisme Cultural de la Universitat de Girona.

Dotació: 6 ajuts d'un import màxim de 3.500€, per a la matrícula d'un dels màsters de la convocatòria. S'ofereixen tres ajuts per al màster en Biotecnologia Alimentària i tres per al màster en Turisme Cultural.

Presentació sol·licituds dels ajuts: fins el 7 de juny a les 23:59 (hora local de Girona).  Accediu al formulari de sol·licitud aquí.

Requisits: (a reunir a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds)

 • Haver formalitzat la preinscripció per al Màster en Biotecnologia Alimentària o per al Màster en Turisme Cultural.
 • Haver abonat la taxa de preinscripció de 30,21€.
 • Que la preinscripció al màster estigui completada amb tota la documentació requerida per a l'admissió.

Distribució de l'import de l'ajut:

 • L'import de la matrícula de 60 crèdits es descomptarà directament del total de l'ajut. L'import restant, si s'escau, s'abonarà a la persona beneficiària en dos terminis. El primer, a l'inici del curs acadèmic, durant el mes d'octubre de 2024. El segon, durant el mes de febrer de 2025.

Convocatòria d’ajuts “Acord de Finançament educatiu TII/UdG” per als estudis de màster en Sistemes Robòtics intel·ligents (MIRS) de la Universitat de Girona. Curs 23-24 (segona convocatòria)

  

Informació més rellevant. Llegiu atentament les bases de la convocatòria.

Persones destinatàries: aquelles preinscrites als màsters en màster en Sistemes Robòtics Intel·ligents (MIRS) de la Universitat de Girona.

Dotació: S'ofereixen 2 ajuts, d'un import de 5.000 € per a estudiants internacionals no ciutadans de la Unió Europea. 

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 25 d'octubre al 8 de novembre a les 23:59 (hora local de Girona).

Requisits: (a reunir a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds)

 • Haver formalitzat la preinscripció per al Màster en Sistemes Robòtics Intel·ligents amb tota la documentació necessària per la admissió, per als estudiants de nou accés.
 •  Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent per als serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes, per als estudiants de nou accés.
 •  Haver estat acceptat per a cursar el màster en Sistemes Robòtics Intel·ligents.
 •  Haver cursat el primer any del màster durant el curs 2023-2024 i tenir una nota mitjana d’expedient acadèmic del primer curs del màster igual o superior a 6,5, per als estudiant de segon curs.

Distribució de l'import de l'ajut:

 • L'import de la matrícula de 60 crèdits es descomptarà directament del total de l'ajut. L'import restant, si s'escau, s'abonarà a la persona beneficiària en dos terminis: un al gener de 2024 i un al maig de 2024.

1) Llistat provisional d'admesos i exclosos
2) Llistat definitiu d'admesos i exclosos
3) Resolució d'adjudicació


Convocatòria de 3 ajuts de 3.500€ per a cursar els màsters en Biotecnologia Alimentària o Turisme Cultural

  

Dades mes importants de la convocatòria. Llegiu atentament les bases de la convocatòria.

Persones destinatàries: aquelles preinscrites als màsters en Biotecnologia Alimentària o en Turisme Cultural de la Universitat de Girona.

Dotació: 3 ajuts d'un import màxim de 3.500€, per a la matrícula d'un dels màsters de la convocatòria. S'ofereixen 3 ajuts, dos per al màster en Biotecnologia Alimentària i un per al màster en Turisme Cultural.

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 19 de setembre al 6 d'octubre de 2023 a les 23:59 (hora local de Girona). Accediu al formulari de sol·licitud aquí.

Requisits: (a reunir a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds)

 • Haver formalitzat la preinscripció per al Màster en Biotecnologia Alimentària o per al Màster en Turisme Cultural.
 • Haver abonat la taxa de preinscripció de 30,21€.
 • Que la preinscripció al màster estigui completada amb tota la documentació requerida per a l'admissió.

Distribució de l'import de l'ajut:

 • L'import de la matrícula de 60 crèdits es descomptarà directament del total de l'ajut. L'import restant, si s'escau, s'abonarà a la persona beneficiària en dos terminis: un al desembre de 2023 i un al febrer de 2024.

1) Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses
2) Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses
3) Resolució d'adjudicació

Convocatòria d'ajuts de matrícula per a cursar un dels programes de màster de la UdG inclòs a la convocatòria.

  

Informació més rellevant. Llegiu atentament les bases de la convocatòria.

Persones destinatàries: aquelles que tinguin estudis universitaris de grau, llicenciatura o diplomatura finalitzats a la data de presentació de sol·licituds i que hagin estas cursats a una universitat espanyola. Per poder optar a un d'aquests ajuts cal estar preinscrit a un dels programes de màster inclosos a la convocatòria i tenir una nota mitjana d'expedient acadèmic del grau, llicenciatura o diplomatura igual o superior a 6,5.

També es pot demanar l'ajut per al segon curs de màster de 90 o 120 crèdits cursat a la UdG, sempre que del primer curs del màster es tingui una nota mitjana d'expedient igual o superior a 6,5.

Dotació de l'ajut: l'import total dels preus acadèmics de caràcter docent de la matrícula de 60 crèdits d'un màster de la UdG, amb un import màxim de 1660,20€ (les taxes associades a la matrícula no estan incloses i corresponen a la persona beneficiària).

Termini de presentació de sol·licituds*: fins al 16 d'octubre de 2023 a les 23:59 (hora local de Girona)
Formulari de sol·licitud: web de Beques Santander (us haureu de registrar a la plataforma del banc) La sol·licitud de beca ha de fer-se amb el número de DNI o passaport.

Requisits:

 • Haver cursat els estudis que donen accés al màster a una universitat del sistema universitari espanyol
 • Ser resident de la Unió Europea.
 • Tenir una mitjana d'expedient de la titulació d'accés a màster igual o superior a 6,5.
 • Tenir una nota mitjana d'expedient del primer curs d'un màster de 90 o 120 crèdits igual o superior a 6,5, per aquelles persones que sol·licitin l'ajut per al segon curs de màster.
 • No estar en possessió, ni reunir els requisits per a la seva obtenció, d'un altre títol de màster oficial emès per una universitat del sistema universitari espanyol.
 • Haver formalitzat la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials que es relacionen a l'Annex 1 de la convocatòria.
 • Haver abonat la taxa de preinscripció de 30,21€.
 • La preinscripció al màster ha d'estar completada amb tota la documentació requerida.
 • Els sol·licitants per als màsters Erasmus Mundus (MAIA, FRP++, IFROS) podreu sol·licitar l'ajut sempre que tingueu docència a la Universitat de Girona. Contacteu amb la coordinació del màster per a informació específica.
Codi de referència de la convocatòria: AJ-71-2/2023

1) Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses
2) Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses esmenat
3) Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses
4) Resolució d'adjudicació
5) Resolució de reassignació
6) Resolució d'adjudicació segona

Convocatòria d'un ajut de matrícula per a cursar el màster en Ciències de les Dades

  

Dades mes importants de la convocatòria. Llegiu atentament les bases de la convocatòria.

Persones destinatàries: aquelles preinscrites al màster en Ciències de les Dades de la Universitat de Girona, siguin estudiants de la Unió Europea o fora de la Unió Europea.

Dotació:  1 ajut d'un import màxim de 1.660,20€, per a la matrícula del màster de la convocatòria (les taxes associades a la matrícula no estan incloses i corresponen a la persona beneficiària).

Presentació sol·licituds de l'ajut: del 28 de setembre al 22 d'octubre de 2023 a les 23:59 (hora local de Girona). Accediu al formulari de sol·licitud aquí

Els estudiants que vulguin sol·licitar aquest ajut hauran d’omplir l’imprès de sol·licitud i presentar-lo a qualsevol oficina de registre o mitjançant el registre electrònic de la Universitat de Girona  o per qualsevol dels altres mitjans previstos per la llei. En el cas d’estudiants estrangers que no puguin fer ús del registre electrònic de la universitat, hauran d’omplir la sol·licitud i delegar la presentació al registre electrònic a cic@udg.edu amb 2 dies hàbils d’antelació al termini de presentació de sol·licituds.

Enllaços:

o   Model de sol·licitud

o   Registre electrònic Universitat de Girona

o   Registre presencial Universitat de Girona

Requisits: (a reunir a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds)

 • Haver formalitzat la preinscripció per al Màster en Ciències de les Dades.
 • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent per als serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes.
 • Haver estat acceptades per cursar el Màster en Ciència de Dades.


1) Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses

2) Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses (esmenada)

3) Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses

4) Resolució


Convocatòria d'ajuts de matrícula per a cursar un dels programes de màster de la UdG inclòs a la convocatòria.

  

Informació més rellevant. Llegiu atentament les bases de la convocatòria.
Aquesta convocatòria va adreçada exclusivament a estudiants graduats universitaris que hagin acabat la seva titulació a data 23 de juny de 2023.
Si acabes el grau durant el curs 22-23, al setembre publicarem una convocatòria idèntica i t'hi podràs presentar. 

Persones destinatàries: aquelles que tinguin estudis universitaris de grau, llicenciatura o diplomatura finalitzats a la data de presentació de sol·licituds i que hagin estas cursats a una universitat espanyola. Per poder optar a un d'aquests ajuts cal estar preinscrit a un dels programes de màster inclosos a la convocatòria i tenir una nota mitjana d'expedient acadèmic del grau, llicenciatura o diplomatura igual o superior a 6,5. 

També es pot demanar l'ajut per al segon curs de màster de 90 o 120 crèdits cursat a la UdG, sempre que del primer curs del màster es tingui una nota mitjana d'expedient igual o superior a 6,5.

Dotació de l'ajut:  l'import total dels preus acadèmics de caràcter docent de la matrícula de 60 crèdits d'un màster de la UdG, amb un import màxim de 1660,20€ (les taxes associades a la matrícula no estan incloses i corresponen a la persona beneficiària).

Termini de presentació de sol·licituds*: fins al 23 de juny de 2023 a les 23:59 (hora local de Girona)
Formulari de sol·licitud: web de Beques Santander (us haureu de registrar a la plataforma del banc) La sol·licitud de beca ha de fer-se amb el número de DNI o passaport.

Requisits:

 • Haver cursat els estudis que donen accés al màster a una universitat del sistema universitari espanyol o disposar de l'homologació per part del Ministeri d'Educació d'una titulació emesa per una universitat estrangera.
 • Ser resident de la Unió Europea.
 • Tenir una mitjana d'expedient de la titulació d'accés a màster igual o superior a 6,5.
 • Tenir una nota mitjana d'expedient del primer curs d'un màster de 90 o 120 crèdits igual o superior a 6,5, per aquelles persones que sol·licitin l'ajut per al segon curs de màster.
 • No estar en possessió, ni reunir els requisits per a la seva obtenció, d0un altre títol de màster oficial emès per una universitat del sistema universitari espanyol.
 • Haver formalitzat la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials que es relacionen a l'Annex 1 de la convocatòria.
 • Haver abonat la taxa de preinscripció de 30,21€.
 • La preinscripció al màster ha d'estar completada amb tota la documentació requerida.
 • Els sol·licitants per als màsters Erasmus Mundus (MAIA, EMTM, FRP++, IFROS) podreu sol·licitar l'ajut sempre que tingueu docència a la Universitat de Girona. Contacteu amb la coordinació del màster per a informació específica.
Codi de referència de la convocatòria: AJ-71-1/2023

1) Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses
2) Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses
3) Resolució d'adjudicació
4) Segona resolució d'adjudicació
5) Resolució de renúncies i revocacions

Convocatòria de 6 ajuts de 3.500€ per a cursar els màsters en Biotecnologia Alimentària o Turisme Cultural

  

Dades mes importants de la convocatòria. Llegiu atentament les bases de la convocatòria.

Persones destinatàries: aquelles preinscrites als màsters en Biotecnologia Alimentària o en Turisme Cultural de la Universitat de Girona.

Dotació: 6 ajuts d'un import màxim de 3.500€, per a la matrícula d'un dels màsters de la convocatòria. S'ofereixen 6 ajuts, tres per a cada màster.

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 13 d'abril al 12 de maig de 2023 a les 23:59 (hora local de Girona). Accediu al formulari de sol·licitud aquí.

Requisits: (a reunir a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds)

 • Haver formalitzat la preinscripció per al Màster en Biotecnologia Alimentària o per al Màster en Turisme Cultural.
 • Haver abonat la taxa de preinscripció de 30,21€.
 • Que la preinscripció al màster estigui completada amb tota la documentació requerida per a l'admissió.

Distribució de l'import de l'ajut:

 • L'import de la matrícula de 60 crèdits es descomptarà directament del total de l'ajut. L'import restant, si s'escau, s'abonarà a la persona beneficiària en dos terminis: un a l'octubre de 2023 i un al febrer de 2024.
1) Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses.
2) Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses.
3) Resolució d'adjudicació
4) Resolució reassignació
5) Segona Resolució de reassignació

Convocatòria de 17 ajuts de matrícula per a cursar un dels programes de màster de la UdG inclosos en el programa.

  

Informació més rellevant. Llegiu atentament les bases de la convocatòria.
Persones destinatàries
: aquelles preinscrites en algun dels programes de màster inclosos en aquesta convocatòria i que hagin obtingut la seva titulació d'accés a màster fora de l'Estat espanyol i que no tinguin permís de residència a Espanya.
Dotació de l'ajut:
l'import total dels preus acadèmics de caràcter docent de la matrícula de 60 crèdits d'un màster de la UdG, amb un import màxim de 3952,20€ (les taxes associades a la matrícula no estan incloses i corresponen a l'estudiant).
Termini de presentació de sol·licituds: del 18 d'abril al 12 de maig de 2023 a les 23:59 (hora local de Girona)
Formulari de sol·licitud: web de Beques Santander (us haureu de registrar a la plataforma del banc) La sol·licitud de beca ha de fer-se amb el número de passaport.
Requisits:

 • Haver completat els estudis que donen accés a màster a una universitat de fora del sistema universitari espanyol.
 • No tenir permís de residència a Espanya (excepte permís d'estudis)
 • No estar en possessió d'un títol de màster oficial previ obtingut a una universitat espanyola
 • Haver fet la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials inclosos en aquesta convocatòria. El formulari de sol·licitud us farà adjuntar una captura de pantalla del correu de confirmació de preinscripció enviat per la Universitat de Girona.
 • Haver pagat la taxa de preinscripció de 30,21€ (per als estudiants de nou accés a màster)
 • La preinscripció ha d'estar completada amb tota la documentació requerida per a l'admissió.
 • Els estudiants de màsters de 90 o 120 crèdits podran sol·licitar l'ajut per al segon curs del màster amb l'obligació de matricular-se de la totalitat dels crèdits per finalitzar el màster sempre que tinguin una nota mitjana del primer curs del màster igual o superior a 6,5.
 • Els sol·licitants per als màsters Erasmus Mundus (MAIA, EMTM, FRP++, IFROS) podreu sol·licitar l'ajut sempre que tingueu docència a la Universitat de Girona. Contacteu amb la coordinació del màster per a informació específica.
Codi de referència de la convocatòria: AJ-70-1/2023

1)
 Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses
2) Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses (esmenat)
3) Resolució d'adjudicació
4) Primera resolució de reassignació
5) Segona resolució de reassignació
6) Tercera resolució de reassignació
7) Quarta resolució de reassignació
8) Correcció d'errades 
9) Cinquena resolució de reassignació
10) Resolució d'adjudicació 2

Convocatòria d’ajuts “Acord de Finançament educatiu TII/UdG” per als estudis de màster en Sistemes Robòtics intel·ligents (MIRS) de la Universitat de Girona per al curs 2023-2024.

  

Informació més rellevant. Llegiu atentament les bases de la convocatòria.

Persones destinatàries: aquelles preinscrites als màsters en màster en Sistemes Robòtics Intel·ligents (MIRS) de la Universitat de Girona.

Dotació: S'ofereixen 5 ajuts, tres ajuts d'un import de 5.000 € per a estudiants internacionals no ciutadans de la Unió Europea i 2 ajuts d'un import de 2.500 € per a estudiants espanyols i/o residents o ciutadans de la Unió Europea.

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 6 juliol al 12 de juliol de 2023 a les 23:59 (hora local de Girona).

Requisits: (a reunir a la data de finalització del període de presentació de sol·licituds)

 • Haver formalitzat la preinscripció per al Màster en Sistemes Robòtics Intel·ligents amb tota la documentació necessària per la admissió, per als estudiants de nou accés.
 •  Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent per als serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes, per als estudiants de nou accés.
 •  Haver estat acceptat per a cursar el màster en Sistemes Robòtics Intel·ligents.
 •  Haver cursat el primer any del màster durant el curs 2023-2024 i tenir una nota mitjana d’expedient acadèmic del primer curs del màster igual o superior a 6,5, per als estudiant de segon curs.

Distribució de l'import de l'ajut:

 • L'import de la matrícula de 60 crèdits es descomptarà directament del total de l'ajut. L'import restant, si s'escau, s'abonarà a la persona beneficiària en dos terminis: un a l'octubre de 2023 i un al febrer de 2024.
1) Llistat provisional de sol·licituds admeses i excloses
2) Llistat definitiu de sol·licituds admeses i excloses 
3) Resolució d'adjudicació
4) Segona resolució d'adjudicacióEscull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.