Departamento de Pedagogía > El departamento > Docencia
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú

Departamento de Pedagogía

Asignaturas impartidas por los profesores del departamento.

Curso 2023-2024

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana (3101G02041)

12 Anual

Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa (3101G02044)

6 Anual

Aprenentatge a través de les tecnologies de la informació i la comunicació (3101G02038)

6 Anual

Atenció a la diversitat a l'educació secundària (3101G05037)

3 Semestral

Avenços i reptes de l'educació inclusiva a la societat actual (3501MO2847)

3 Semestral

Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i els centres d’ensenyament de secundària (3501MO1594)

3 Semestral

Competències bàsiques i currículum (3101G03034)

10 Anual

Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament (3101G04017)

10 Anual

Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

6 Semestral

Discapacitats i treball social (3101G06064)

3 Semestral

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa (3101G02040)

12 Anual

Disseny, desenvolupament i innovació del currículum (3101G05019)

6 Semestral

Diversitat i connexions entre àrees curriculars (3101G04016)

10 Anual

Educació infantil 1 (3101G04006)

4 Anual

Educació infantil 2 (3101G04007)

6 Anual

Els agents culturals com actors socials (3501MO3004)

5 Semestral

Els marcs institucionals i jurídics de la gestió cultural (3501MO2992)

5 Anual

Entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge (3101G00159)

3 Semestral

Estratègies i tècniques de comunicació amb persones amb discapacitat (3101G02029)

3 Semestral

Expertesa i transformació social (3101G02048)

3 Semestral

Gamificació i videojocs (3101G00160)

3 Semestral

Infància, salut i alimentació (3101G04027)

7.00 Anual

Intervenció educativa amb alumnat amb discapacitat intel·lectual (3501MO2856)

3 Semestral

Intervenció educativa amb alumnat amb discapacitat neuromotora i sensorial (3501MO2857)

3 Semestral

Intervenció educativa amb alumnat amb trastorn generalitzat del desenvolupament (3501MO2858)

3 Semestral

Intervenció pedagògica i trastorns del desenvolupament (3101G05043)

3 Semestral

Investigació inclusiva (3501MO2851)

3 Semestral

La diversitat cultural i social a l'escola inclusiva (3501MO2854)

3 Semestral

La imatge digital en contextos educatius (3101G00094)

3 Semestral

La pràctica socioeducativa: relació comunicació i intervenció (3101G02001)

12 Semestral

L'acció de l'educador social en la promoció de l'autonomia i l'atenció a la dependència (3101G02011)

3 Semestral

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1 (3101G02037)

6 Anual

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 2 (3101G02043)

6 Anual

L'educador social al sistema educatiu formal (3101G02026)

3 Semestral

L'educador social en l'àmbit de l'atenció primària de serveis socials (3101G02009)

3 Semestral

L'educador social i la seva acció (3101G02033)

12 Semestral

Les polítiques culturals: configuració i desenvolupament (3501MO2991)

5 Semestral

L'exercici professional de la pedagogia (3101G05015)

6 Semestral

Lideratge de processos d'innovació educativa (3501MO2852)

3 Semestral

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

10 Anual

Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents (3101G00003)

10 Anual

Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius (3101G02047)

12 Semestral

Pedagogia (3101G05002)

6 Semestral

Pedagogia escolar (3101G05011)

3 Semestral

Pedagogia i educació infantil (3101G05031)

3 Semestral

Pensament computacional i programació (3101G00156)

3 Semestral

Polítiques educatives, legislació i models d'inclusió educativa. Perspectiva internacional (3501MO2848)

3 Semestral

Polítiques i programes de joventut (3501MO2708)

5 Semestral

Pràcticum (3101G05082)

30 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràcticum 1 (3101G02002)

12 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G02045)

30 Semestral

Pràcticum 2 (3101G03038)

24 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24 Anual

Pràctiques supervisades (3501MO2862)

6 Anual

Processos d'ensenyament i aprenentatge (3101G05018)

6 Semestral

Processos i contextos educatius (3101G03032)

7.00 Semestral

Processos i contextos educatius (3501MO1596)

4 Semestral

Programes i eines d'intervenció socioeducativa (3101G02042)

12 Semestral

Recursos digitals didàctics (3101G00158)

3 Semestral

Relacions i conducta a l'aula (3501MO2859)

6 Semestral

So digital en contextos educatius (3101G00161)

3 Semestral

Societat, família i escola. Tecnologies (3101G00145)

6 Semestral

Tècniques i estratègies de mediació (3101G00127)

3 Semestral

Tecnologies de la informació i la comunicació (3101G00114)

3 Semestral

Transició a l'edat adulta i vida activa com a via per a la inclusió social (3501MO2853)

3 Semestral

Treball de Final de Màster (3501MO2863)

6 Semestral

Treball final de grau (3101G02046)

12 Semestral

Treball Final de Grau (3101G03039)

6 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6 Semestral

Treball final de grau (3101G05083)

18.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Avaluació de centres, programes i professionals (3101G00113)

6 Semestral

Bases de la investigació (3101G00109)

6 Semestral

Bases de la investigació en Educació (3101G05086)

6 Semestral

Corrents teòrics i metodològics en educació social (3101G02034)

12 Semestral

Diagnòstic en educació (3101G05041)

3 Semestral

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa (3101G02040)

12 Anual

Innovació i investigació educativa (3101G00098)

3 Semestral

Instruments i estratègies d'investigació educativa (3101G05017)

6 Semestral

Intervenció pedagògica amb adolescents i comportaments de risc (3101G00119)

3 Semestral

Investigació educativa (3501MO1693)

3 Semestral

Investigació inclusiva (3501MO2851)

3 Semestral

Investigació-acció participativa per enfortir i dinamitzar grups i comunitats (3101G02015)

3 Semestral

La intervenció pedagògica: família i entorn social (3101G00117)

3 Semestral

La pràctica socioeducativa: relació comunicació i intervenció (3101G02001)

12 Semestral

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1 (3101G02037)

6 Anual

Metodologia d'investigació en inclusió educativa (3501MO2849)

3 Semestral

Models d'orientació (3101G05060)

3 Semestral

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

10 Anual

Organització, gestió i avaluació de projectes i serveis socioeducatius (3101G02047)

12 Semestral

Orientació educativa (3101G05066)

3 Semestral

Pedagogia i mitjans de comunicació social (3101G05078)

3 Semestral

Pedagogia laboral i orientació (3101G05013)

3 Semestral

Planificació i gestió de projectes de recerca en educació inclusiva (3501MO2850)

3 Semestral

Pràcticum (3101G05082)

30 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràcticum 1 (3101G02002)

12 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G02045)

30 Semestral

Pràctiques supervisades (3501MO2862)

6 Anual

Programes i eines d'intervenció socioeducativa (3101G02042)

12 Semestral

Taller d’escriptura d’articles a partir de la tesi doctora (3501DC0034)

1.00 Semestral

Treball de Final de Màster (3501MO2863)

6 Semestral

Treball final de grau (3101G02046)

12 Semestral

Treball final de grau (3101G05083)

18.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6 Semestral

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana (3101G02041)

12 Anual

Adolescència i comportaments de risc (3101G02031)

3 Semestral

Anàlisi de situacions d'acció socioeducativa (3101G02044)

6 Anual

Anglès com a recurs per entendre l'economia de l'educació (3101G05088)

3 Semestral

Aproximació al fenomen educatiu (3101G00100)

6 Semestral

Claus històriques del món actual (3101G00106)

6 Semestral

Corrents teòrics i metodològics en educació social (3101G02034)

12 Semestral

Diagnòstic i comparació de sistemes educatius (3101G05026)

6 Semestral

Dificultats d'aprenentatge i instrumentals (3101G03036)

4 Semestral

Dinamització de grups en educació (3101G02007)

3 Semestral

Direcció i gestió de centres culturals (3101G05077)

3 Semestral

Disseny de projectes i estratègies bàsiques per a l'acció socioeducativa (3101G02040)

12 Anual

Eines i recursos per a la recerca amb joves (3501MO3096)

3 Semestral

Eines i recursos per a l'acció amb joves (3501MO2714)

3 Anual

El poble gitano (3101G06037)

3 Semestral

Els nous contextos de diversitat cultural (3101G05085)

3 Semestral

Els reptes educatius d'un context divers (3501MO3300)

4 Semestral

Escola rural (3101G00078)

3 Semestral

Ètica i deontologia professional (3101G00115)

3 Semestral

Expertesa i transformació social (3101G02048)

3 Semestral

Gestió i dinamització cultural (3101G02004)

3 Semestral

Globalització: un nou escenari (3501MO3281)

3 Semestral

Història de l'educació i de la pedagogia (3101G05020)

6 Semestral

Intervenció i acció en gestió cultural (3501MO2999)

5 Semestral

Intervenció Social en drogodependències (3101G06084)

3 Semestral

Joventut i territori (3501MO2713)

3 Semestral

La joventut avui: noves formes culturals i de socialització (3101G05084)

3 Semestral

La mediació comunitària i en contextos multiculturals (3101G02014)

3 Semestral

La pràctica socioeducativa: relació comunicació i intervenció (3101G02001)

12 Semestral

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 1 (3101G02037)

6 Anual

L'aprenentatge de l'estudiant universitari 2 (3101G02043)

6 Anual

L'educador social en l'àmbit de la justícia (3101G02016)

3 Semestral

L'educador social en l'àmbit de les drogodependències (3101G02024)

3 Semestral

Pedagogia cultural i comunicació (3101G05014)

3 Semestral

Pedagogia del lleure (3101G05047)

3 Semestral

Pedagogia social (3101G05012)

3 Semestral

Pensament contemporani (3101G00105)

6 Semestral

Política i legislació social i educativa (3101G00110)

6 Semestral

Polítiques i programes de joventut (3501MO2708)

5 Semestral

Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social (3101G02039)

12 Semestral

Pràcticum (3101G05082)

30 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràcticum 1 (3101G02002)

12 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G02045)

30 Semestral

Pràctiques externes (3102G04024)

6 Anual

Pràctiques externes (3501MO2715)

6 Semestral

Pràctiques profesionals (3501MO3311)

12 Semestral

Presentació de projectes basats en la neurologia (3101G05087)

3 Semestral

Producció i direcció en gestió cultural (3501MO3002)

5 Semestral

Programes d'acció educativa en situacions d'exclusió (3101G02028)

3 Semestral

Programes i eines d'intervenció socioeducativa (3101G02042)

12 Semestral

Seminari metodològic II: tècniques qualitatives (3501MO3294)

3 Semestral

Seminari sobre recerques (3501MO3296)

3 Semestral

Serveis i programes educatius per a joves (3101G02003)

3 Semestral

Serveis socials (3101G06023)

6 Semestral

Societat, cultura i educació (3101G02035)

12 Semestral

Societat, família i educació (3501MO1597)

4 Semestral

Societat, família i escola. Sociologia (3101G00143)

6 Semestral

Societat, família i escola. Teories i institucions (3101G00144)

3 Semestral

Sociologia (3101G00103)

6 Semestral

Sociologia i economia de l'educació (3101G05022)

6 Semestral

Treball de fi de grau (3101G06078)

12 Semestral

Treball de fi de màster (3501MO3310)

18.00 Semestral

Treball de final de grau (3102G04025)

12 Anual

Treball final de grau (3101G02046)

12 Semestral

Treball final de grau (3101G05083)

18.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6 Semestral

Treball final de màster (3501MO2722)

10 Anual

Nombre de la asignatura Créditos Duración

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G06059)

3 Semestral

Anàlisi de casos i situacions d'intervenció (3101G06026)

6 Semestral

Antropologia (3101G00104)

6 Semestral

Conflictes socio-polítics entorn al fet migratori (3501MO3286)

3 Semestral

Desigualtat, pobresa i exclusió social (3101G06018)

6 Semestral

Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

6 Semestral

Dos estatus específics: Refugiades i MENAS (Menors estrangers no acompanyats) (3501MO3305)

4 Semestral

Els àmbits del treball social (3101G06017)

6 Semestral

Habilitats socials i comunicació (3101G06025)

6 Semestral

Immigració i sistema penal (3104G03021)

6 Semestral

Intervenció social en sistemes familiars (3101G06080)

3 Semestral

Intervenció social en violències masclistes (3101G06082)

3 Semestral

Investigació i diagnòstic (3101G06016)

6 Semestral

L’entrevista en intervenció social (3101G06081)

3 Semestral

Models de gestió de la integració (3501MO3291)

3 Semestral

Participació i acció comunitària (3101G06083)

3 Semestral

Política i legislació social i educativa (3101G00110)

6 Semestral

Polítiques de convivència i igualtat (3101G06039)

3 Semestral

Polítiques públiques i accions per a la integració de la immigració (3501MO3290)

3 Semestral

Polítiques socials i legislació en l'àmbit d'actuació de l'educació social (3101G02039)

12 Semestral

Pràcticum (3101G06077)

30 Semestral

Salut mental (3101G06062)

3 Semestral

Salut, autonomia i benestar social (3101G06019)

6 Semestral

Seminari sobre experiències (3501MO3295)

3 Semestral

Serveis socials (3101G06023)

6 Semestral

Sociologia de les migracions (3501MO2446)

3 Semestral

Suport a la diversitat sexual i de gènere en intervenció educativa, social i psicològica (3101G00163)

3 Semestral

Teories de la Democràcia i la Justícia (3104G04005)

6 Semestral

Teories del treball social (3101G06013)

12 Anual

Teories i processos organitzatius (3101G00111)

6 Semestral

Treball de fi de grau (3101G06078)

12 Semestral

Treball de fi de màster (3501MO3310)

18.00 Semestral

Treball social amb grups i comunitats (3101G06015)

6 Semestral

Treball social amb individus i families (3101G06014)

6 Semestral

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.