Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Pràcticum a l'escola en l'etapa d'infantil (0-6 anys). El cicle 0-3 en el marc general de l'escola 0-6. Especificitat dels cicles 0-3 i 3-6: necessitats i característiques dels infants en cada cicle. Organització de l'escola infantil i de l'escola 3-12. El paper de l'adult, l'educador/a i el/la mestra a l'escola en els cicles 0-3 i 3-6. Observació sistemàtica de la vida quotidiana de l'escola i les aules. Tècniques d'anàlisi de contexts educatius. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals i amb les institucions implicades en la formació bàsica. El clima d'aula i l'ambient com a educadors. Estratègies de dinamització i convivència. Dinàmica i dinàmiques del grup de l'alumnat. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al desenvolupament del currículum. Comunicació didàctica amb tots els llenguatges. Elaboració de seqüències didàctiques globalitzades,integradores i inclusives. Avaluació dels aprenentatges. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió escrita i disseny visual de les presentacions i, l'informe o memòria de pràctiques.
Crèdits ECTS:
20

Grups

Grup JD

Durada:
Anual
Professorat:
Angel Alsina Pastells  / Miquel Alsina Tarrés  / Christian Alejandro Arenas Delgado  / Esther Argelagós Castañ  / Marc Barbeta Viñas  / Maialen Beltran Arreche  / Montserrat Bertran Tenas  / Cristina Blanch Serrats  / Meriam Boulahrouz Lahmidi  / Marina Buj Corral  / Josep Callis Figueres  / Debora Da Rocha Gaspar  / Fatima Dalmau Portulas  / Lidia Escola i Tolmo  / Ivet Farres i Cullell  / Albert Farres Tremoleda  / Ana Isabel Fernandez Cordoba  / Irene Fontdevila Sibat  / Maria Alba Fraser Gafas Campeny  / Roser Gimenez Garcia  / Raquel Heras Colàs  / Esther Hernandez Rovira  / Pedro Hidalgo Santos  / Mariana Largo Sierra  / Maria Victoria Leon Muñoz  / Carla Magin Valenti  / David Martinez Sanchez  / Meritxell Maset Castello  / Marc Muñoz Brugués  / Mariona Niell Colom  / Nataly Goreti Pincheira Hauck  / Joan Portell Rifa  / Maria Josep Pumarola Campeny  / Ester Rafel Cufi  / Ingrid Recarens Tort  / Bru Rovira Burgues  / Mabel Salguero Merino  / Josep Maria Serra Bonet  / Maria Alba Soler Fargas  / Monica Thomas Vall-llosera  / Marian Vayreda Puigvert  / Mar Vergés Servià  / Cristina Vidal Mir  / Ingrid Vilà i Giménez  / Ramon Vila Sole  / Roser Vila Vendrell
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup JI

Durada:
Anual
Professorat:
Angel Alsina Pastells  / Miquel Alsina Tarrés  / Christian Alejandro Arenas Delgado  / Esther Argelagós Castañ  / Marc Barbeta Viñas  / Maialen Beltran Arreche  / Montserrat Bertran Tenas  / Cristina Blanch Serrats  / Meriam Boulahrouz Lahmidi  / Marina Buj Corral  / Josep Callis Figueres  / Debora Da Rocha Gaspar  / Fatima Dalmau Portulas  / Lidia Escola i Tolmo  / Ivet Farres i Cullell  / Albert Farres Tremoleda  / Ana Isabel Fernandez Cordoba  / Irene Fontdevila Sibat  / Maria Alba Fraser Gafas Campeny  / Roser Gimenez Garcia  / Raquel Heras Colàs  / Esther Hernandez Rovira  / Pedro Hidalgo Santos  / Mariana Largo Sierra  / Maria Victoria Leon Muñoz  / Carla Magin Valenti  / David Martinez Sanchez  / Meritxell Maset Castello  / Marc Muñoz Brugués  / Mariona Niell Colom  / Nataly Goreti Pincheira Hauck  / Joan Portell Rifa  / Maria Josep Pumarola Campeny  / Ester Rafel Cufi  / Ingrid Recarens Tort  / Bru Rovira Burgues  / Mabel Salguero Merino  / Josep Maria Serra Bonet  / Maria Alba Soler Fargas  / Monica Thomas Vall-llosera  / Marian Vayreda Puigvert  / Mar Vergés Servià  / Cristina Vidal Mir  / Ingrid Vilà i Giménez  / Ramon Vila Sole  / Roser Vila Vendrell
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Seleccionar propostes educatives que integrin les diferents dimensions de desenvolupament infantil (cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva).
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Dinamitzar l’aula en situacions d'ensenyament i aprenentatge afavorint un clima agradable i respectuós.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Actuar en situacions educatives en l’aprenentatge de llengua en contextos multilingües.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Identificar trastorns que pertorben el benestar infantil al voltant de l’atenció i afectivitat el desenvolupament motriu, l’alimentació, la percepció auditiva i visual i el desenvolupament de l’aparell fonador.
 • Utilitzar els coneixements de psicologia evolutiva de la infància 0-6 en l’elaboració de seqüències didàctiques i en la justificació de les intervencions educatives.
 • Identificar i valorar els diferents recursos materials, funcionals i humans i les tècniques d'intervenció en els diversos àmbits dels centres escolars.
 • Identificar les funcions de la tutoria i orientació del mestre d’EI en relació amb l’educació familiar.
 • Aplicar en contextos d'aprenentatge estratègies i tècniques d'observació i metodologies i tècniques bàsiques d’investigació educativa, actuant com a observador/a i/o investigador/a.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les competències fonamentals que afecten als professionals a les escoles.
 • Participar en propostes justificades i contextualitzades d’innovació de centres educatius.
 • Implicar-se i col•laborar en les tasques globals i en la gestió del centre escolar.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. Col·laboració en el marc de la Institució escolar i la comunitat educativa: participar amb l'equip del centre implicant-se en les funcions professionals

          1.1. L'educació infantil com una etapa. El cicle 0-3 en el marc general de l'educació infantil.

          1.2. L'organització de l'escola 3-12. L'especificitat de l'escola bressol.

          1.3. Observació sistemàtica i vivencial de l'entorn i la vida quotidiana del centre.

          1.4. Relació família-escola-entorn

          1.5. El treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en els cicles 0-3 i 3-6.

2. Actuació professional a l'aula: gestionar, planificar, desenvolupar i avaluar situacions d'aprenentatge.

          2.1. L'ambient d'aula i els espais. Racons, ambients, experimentació i metodologies adients per als cicles 0-3 i 3-6.

          2.2. El paper de l'adult/a i de la/el mestre/a en les aules 0-3 i en les aules 3-6. La intervenció educativa en cada cicle.

          2.3. El grup i l'infant. Dinàmica i clima d'aula

          2.4. Estratègies i seqüències didàctiques globalitzadores, integradores i inclusives. Atenció a la diversitat.

          2.5. Programació i seguiment. Avaluació i reflexió sobre la pràctica. Documentació

3. Acció de recerca i innovació en relació a l'escola i a l'aula: Conèixer models de recerca educativa. Reflexionar sobre la pràctica, avaluar i innovar

          3.1. Introducció a la investigació-acció, teoria i pràctica

          3.2. Introducció de la recerca educativa i als seus mètodes d'obtenció i anàlisi de dades

4. Pràctica reflexiva

          4.1. El cicle reflexiu: la introspecció, el contrast i la co-construcció

          4.2. L'observació: metodologia i intruments. Les gravacions.

          4.3. El procés reflexiu en grup: comunitat de pràctiques

          4.4. Bones pràctiques: reconeixement, selecció, generalització, propostes de millora i transferència

          4.5. La narració i el diari de camp: gestió de la pràctica reflexiva a partir de l'escriptura com a procés i resultat de la reflexió.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 5,00 0 5,00
Anàlisi / estudi de casos 4,50 15,00 1,50 21,00
Consulta de documents (text, àudio, vídeo,...) 0 57,00 0 57,00
Pràctiques en empreses / institucions 35,00 239,00 11,00 285,00
Seminaris 1,50 20,00 7,50 29,00
Tutories de grup 3,00 100,00 5,00 108,00
Total 44,00 436,00 25,00 505

Bibliografia

 • Elliott, John (DL 1993 ). El Cambio educativo desde la investigación-acción . Madrid: Morata. Catàleg
 • Latorre A. (2003). la investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Stenhouse, Lawrence (1987 ). La Investigación como base de la enseñanza . Madrid: Morata. Catàleg
 • Woods, P. (1998). La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa (4ª). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit (2006 ). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors. Girona: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia. Recuperat 10-07-2011, a http://hdl.handle.net/10256/601 Catàleg
 • Visauta Vinacua, Bienvenido (2007 ). Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica (3a ed). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana. Catàleg
 • Welkowitz, Joan (1986 ). Estadística aplicada a las ciencias de la educación . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Esteve, O, Melief,K i Alsina, A (2010). Creando mi profesión (1a). Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Korthagen, T.A,J. (2001). Linking Practique and Teory. The Pedagogy of Realistic Teacher Education (1a). London: Lawrence Erlbaum Associates. . Catàleg
 • Lasagabaster,D i Sierra, J.M. (2004). La observación como instrumento de mejora de la enseñanza-aprendizaje de la leng (1). Barcelona: ICE-Horsori. Catàleg
 • Perrenoud, Philippe (2004 ). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar : profesionalización y razón pedagógica . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Cela, Jaume (cop. 2009 ). A peu d'obra : reflexions i vivències a partir de l'escola . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Falgàs, Margarida Godoy Tomàs, Joan de la Creu Romero Díaz, Alfonso Besalú, Xavier, 1953- (2007 ). Mestres del segle XXI : competents, ben formades, justes = Mestres del segle XXI : competents, ben formats, justos . Girona: CCG Edicions. Catàleg
 • Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Currículum d'Educació Infantil. Recuperat , a xtec.cat

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Mentoria i pràctiques en el centre escolar: programació, desenvolupament, intervenció i avaluació d'una proposta didàctica pròpia i d'altres. Col·laboració i implicació en les tasques del centre i en la comunitat.
La mentora o el mentor de l'escola avalua aquesta activitat.
Observació d'aula i progressiva participació a la dinàmica de classe.
Disseny d'una proposta, intervenció didàctica i gestió de l'aula. Programació contextualitzada a l'aula. Seguiment dels aprenentatges i avaluació de la unitat.
Grau de desenvolupament de les competències descrites en l'activitat: Col·laboració amb l'escola, gestió de l'aula, actituds reflexives i crítiques. Compliment del pla de pràctiques.
45 No
Tutoria Facultat. Portafoli i seguiment del pràcticum per part de la tutora/tutor FEP. Aquesta activitat l'avalua la tutora o tutor de la FEP.
Presentació del portafoli del pràcticum segons la Guia i els Annexos de Pràcticum.
Qualitat en la fonamentació.
Disseny acurat de la intervenció didàctica.
Anàlisi de les situacions presentades.
Reflexions pertinents.
Presentació dins dels terminis i en el format demanat.
Correcció lingüística.
Actuació responsable a les tutories.
Comunicació eficient amb la tutoria.
50 No
Autoavaluació
Presentar un informe d'autoavaluació sobre el propi perfil docent. Reflexió contrastada. Correcció lingüística. 5 No
Seminari: Pràctica reflexiva. Observació de processos i reflexió en grup i individual. Lectures. Mapes de referents teòrics. Reflexions i treballs del seminari. Es baixa 0,2 de la nota final del pràcticum per cada sessió a la què no s'ha assistit i/o en la que no s'ha participat. 0 No

Qualificació

L’avaluació es concreta en una única nota per a tot el mòdul. Els criteris de qualificació estan especificats en les activitats corresponents (tutories, programacions , diaris i informes que avalua el tutor o tutora FEP, avaluació de les pràctiques per part de la mentoria del centre i, autoavaluació).
En el cas que es detecti plagi en els treballs, o que s'incompleixi el pla de pràctiques, l'estudiant obtindrà una qualificació de suspès.
La correcció lingüística, tant oral com escrita, en català, castellà i, anglès si escau, és prescriptiva.
Per aprovar el mòdul és obligatòria la participació en els seminaris de formació del TFG, i l'absència i/o la falta de participació en alguna de les sessions representa una rebaixa de 0'2 punts a la qualificació final del mòdul.Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat quan l'estudiant no presenta cap de les tasques avaluables.

Avaluació única:
Aquest mòdul es regeix per la normativa específica i no considera l'opció de l'avaluació única. Cal realitzar el pràcticum tal i com està definit al pla d'estudis.

NORMATIVA REGULADORA DELS PROCESSOS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE L’ESTUDIANTAT (aprovada pel Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 13 de desembre de 2019). Article 9.5: L’avaluació i qualificació de l’assignatura Pràctiques acadèmiques externes o Pràcticum s’ha de desenvolupar d’acord amb el que les memòries de verificació corresponents determinin i amb el procediment específic de cada centre docent.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
Cal tenir present que només es farà la mitjana ponderada dels tres apartats d’avaluació del mòdul quan:
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat (5) en la valoració de la mentoria del centre.
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat (5) en l’avaluació de la tutoria de la FEP.
- L'estudiant compleixi els acords del pla de pràcticum i el pla de treball (calendari, horari, ètica i deontologia, etc.)
Per tant, si una d'aquestes condicions no s'acompleix, la qualificació serà de SUSPENS.

Tutoria

Cada estudiant tindrà assignada una tutora o tutor que serà un/a professor/a del grau. D'altra banda, cada estudiant tindrà també un/a mentor/a a l'escola (la mestra/e tutora del grup classe). Les seves tasques i funcions es descriuen a la guia de pràcticum.

La tutoria es desenvoluparà majoritàriament de forma grupal (amb les/els altres estudiants que tingui assignats la tutora), i tant de forma virtual com presencial.

La tutoria desenvoluparà aquestes tasques:
- Pactar el Pla Personalitzat de Treball a l’estudiant i el mentor del centre.
- Compartir amb el mentor de centre la formació didàctica i pedagògica per a facilitar el disseny de la intervenció de l’estudiant.
- Facilitar la recerca de materials idonis per treballar a l’aula.
- Proposar espais de discussió i debat sobre el que es pretén que desenvolupi l’estudiant en el centre (competències, continguts, activitats…) i concretar els criteris d’avaluació.
- Impulsar activitats i projectes de treball en el que hi hagin de participar i col·laborar el professorat del centre i el de la universitat.
- Participar en reunions i seminaris de tutories.
- Avaluar les competències de l’estudiant

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

En aquest mòdul, la tutora o tutor de cada estudiant establirà els sistemes de comunicació pertinents. Generalment, es realitza presencialment o virtualment, per telèfon i a través de moodle. Consisteix en un seguiment constant del treball de l'estudiant i de les problemàtiques que puguin sorgir.
També s'estableix l'ús del correu electrònic amb la tècnica de pràcticum (practiques.fep@udg.edu)i amb la responsable del mòdul. Alhora, aquestes responsables es posaran en contacte amb totes les i els estudiants a través del moodle (avisos i notícies, fòrum).

Observacions

Es realitzarà un seminari de pràctica reflexiva, excepte per qui l'hagi realitzat en el mòdul de Pràcticum 1 de Primària.

La previsió de l'estada i, les tasques a realitzar en el centre o semi-presencialment, poden patir alteracions, que seran comunicades en el moment oportú.

El pràcticum dels graus en mestre s'organitza i es realitza seguint les instruccions i regulacions del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Assignatures recomanades

 • Observació sistemàtica i anàlisi de contextos
 • Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.