Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
El cicle 0-3 en el marc general de l'escola 0-6. Organització de l'escola infantil. El paper de l'adult a l'escola 0-3. L'infant de 0-3: necessitats i característiques específiques. Observació sistemàtica de la vida quotidiana. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en la formació de 0-3 anys. L'ambient d'aula i els espais. Dinàmica i dinàmiques del grup d'infants de 0-3 anys. Tècniques d'anàlisi de contexts. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat de 0-3 anys. Elaboració de seqüències didàctiques globalitzadores, integradores i inclusives. Programació i reflexió sobre la pròpia pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Planificació, execució i avaluació de propostes educatives. Expressió escrita de l'informe o memòria de pràctiques.
Crèdits ECTS:
20

Grups

Grup JD

Durada:
Anual
Professorat:
ANGEL ALSINA PASTELLS  / ANNA AMADO CODONY  / ESTHER ARGELAGOS CASTAÑ  / MONTSERRAT BERTRAN TENAS  / MARINA BUJ CORRAL  / NARCIS CASASSA FONT  / LESLIE MAHE COLLAZO EXPOSITO  / DEBORA DA ROCHA GASPAR  / IVET FARRES I CULLELL  / MARIA ALBA FRASER GAFAS CAMPENY  / JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS  / MARTA GUAL OLIVA  / CARME GUELL SERRA  / KAROLIN RENATE NICOLA KUNDE  / ARIADNA LLEONART SITJAR  / CARLA MAGIN VALENTI  / MERITXELL MASET CASTELLO  / NEUS MORERA CORRAL  / MARIONA NIELL COLOM  / NADIA PESARRODONA ROVIRA  / EULÀLIA POLLS CAMPS  / EMILI PUIG VILARO  / DAVID PUJOL FABRELLAS  / MARIA JOSEP PUMAROLA CAMPENY  / ESTER RAFEL CUFI  / MABEL SALGUERO MERINO  / ANNA SERRA SALVI  / MARIA ALBA SOLER FARGAS  / SALVADOR VICIANA CABALLERO  / CRISTINA VIDAL MIR  / RAMON VILA SOLE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup JI

Durada:
Anual
Professorat:
ANGEL ALSINA PASTELLS  / ANNA AMADO CODONY  / ESTHER ARGELAGOS CASTAÑ  / MONTSERRAT BERTRAN TENAS  / MARINA BUJ CORRAL  / NARCIS CASASSA FONT  / LESLIE MAHE COLLAZO EXPOSITO  / DEBORA DA ROCHA GASPAR  / IVET FARRES I CULLELL  / MARIA ALBA FRASER GAFAS CAMPENY  / JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS  / MARTA GUAL OLIVA  / CARME GUELL SERRA  / KAROLIN RENATE NICOLA KUNDE  / ARIADNA LLEONART SITJAR  / CARLA MAGIN VALENTI  / MERITXELL MASET CASTELLO  / NEUS MORERA CORRAL  / MARIONA NIELL COLOM  / NADIA PESARRODONA ROVIRA  / EULÀLIA POLLS CAMPS  / EMILI PUIG VILARO  / DAVID PUJOL FABRELLAS  / MARIA JOSEP PUMAROLA CAMPENY  / ESTER RAFEL CUFI  / MABEL SALGUERO MERINO  / ANNA SERRA SALVI  / MARIA ALBA SOLER FARGAS  / SALVADOR VICIANA CABALLERO  / CRISTINA VIDAL MIR  / RAMON VILA SOLE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Seleccionar propostes educatives que integrin les diferents dimensions de desenvolupament infantil (cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva).
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Dinamitzar l’aula en situacions d'ensenyament i aprenentatge afavorint un clima agradable i respectuós.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Actuar en situacions educatives en l’aprenentatge de llengua en contextos multilingües.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes educatius en les llengües oficials demostrant creativitat i adequant-se als destinataris i a l’objectiu, emprant suports adequats.
 • Usar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació amb sentit crític i reflexiu.
 • Identificar trastorns que pertorben el benestar infantil al voltant de l’atenció i afectivitat el desenvolupament motriu, l’alimentació, la percepció auditiva i visual i el desenvolupament de l’aparell fonador.
 • Utilitzar els coneixements de psicologia evolutiva de la infància 0-6 en l’elaboració de seqüències didàctiques i en la justificació de les intervencions educatives.
 • Identificar i valorar els diferents recursos materials, funcionals i humans i les tècniques d'intervenció en els diversos àmbits dels centres escolars.
 • Identificar les funcions de la tutoria i orientació del mestre d’EI en relació amb l’educació familiar.
 • Aplicar en contextos d'aprenentatge estratègies i tècniques d'observació i metodologies i tècniques bàsiques d’investigació educativa, actuant com a observador/a i/o investigador/a.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les competències fonamentals que afecten als professionals a les escoles.
 • Participar en propostes justificades i contextualitzades d’innovació de centres educatius.
 • Implicar-se i col•laborar en les tasques globals i en la gestió del centre escolar.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. Col·laboració en el marc de la Institució escolar i la comunitat educativa: participar amb l'equip del centre implicant-se en les funcions professionals

          1.1. L'educació infantil com una etapa. El cicle 0-3 en el marc general de l'educació infantil.

          1.2. L'organització d'una escola infantil. L'especificitat de l'escola bressol.

          1.3. Relació família-escola-entorn

          1.4. El treball cooperatiu dels diferents professionals implicats en la formació 0-3

2. Actuació professional a l'aula: gestionar (planifiicar i desenvolupar) i avaluar situacions d'aprenentatge

          2.1. L'ambient d'aula i els espais

          2.2. El papel de l'adult en una aula 0-3. La intervenció educativa

          2.3. El grup i l'infant. Dinàmica i clima d'aula

          2.4. Estratègies i seqüències didàctiques globalitzadores, integradores i inclusives

          2.5. Programació i seguiment. Avaluació i reflexió sobre la pràctica. Documentació

3. Acció de recerca i innovació en relació a l'escola i a l'aula: Conèixer models de recerca educativa. Reflexionar sobre la pràctica, avaluar i innovar

4. Investigació-acció

          4.1. Consideracions sobre la recerca educativa i la recerca sobre la pròpia pràctica docent

          4.2. La investigació-acció com a metodologia de la recerca sobre la pròpia acció docent: bases teòriques i epistemològiques

          4.3. Els cicles, les fases i els moments de la investigació-acció

          4.4. El pla d'acció, l'acció, l'observació i obtenció d'informació i anàlisi de dades.

5. Introducció de la recerca educativa i als seus mètodes d'obtenció i anàlisi de dades

          5.1. Introducció a l'estadística

          5.2. Estadística descriptiva

          5.3. Estadística inferencial

6. Pràctica reflexiva

          6.1. El cicle reflexiu: la interacció, el contrast i la co-construcció

          6.2. L'observació: metodologia i intruments. Les gravacions.

          6.3. El procés reflexiu en grup: comunitat de pràctiques

          6.4. Bones pràctiques: reconeixement, selecció, generalització, propostes de millora i transferència

          6.5. La narració i el diari de camp: gestió de la pràctica reflexiva a partir de l'escriptura com a procés i resultat de la reflexió.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 10,00 0 10,00
Anàlisi / estudi de casos 16,00 99,00 0 115,00
Pràctiques en empreses / institucions 25,00 280,00 0 305,00
Tutories de grup 13,00 57,00 0 70,00
Total 54,00 446,00 0 500

Bibliografia

 • Elliott, John (DL 1993 ). El Cambio educativo desde la investigación-acción . Madrid: Morata. Catàleg
 • Latorre A. (2003). la investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Stenhouse, Lawrence (1987 ). La Investigación como base de la enseñanza . Madrid: Morata. Catàleg
 • Woods, P. (1998). La escuela por dentro. La etnografía en la investigación educativa (4ª). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit (2006 ). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors. Girona: Universitat de Girona. Departament de Pedagogia. Recuperat 10-07-2011, a http://hdl.handle.net/10256/601 Catàleg
 • Visauta Vinacua, Bienvenido (2007 ). Análisis estadístico con SPSS 14 : estadística básica (3a ed). Madrid: McGraw-Hilll Interamericana. Catàleg
 • Welkowitz, Joan (1986 ). Estadística aplicada a las ciencias de la educación . Madrid: Santillana. Catàleg
 • Esteve, O, Melief,K i Alsina, A (2010). Creando mi profesión (1a). Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Korthagen, T.A,J. (2001). Linking Practique and Teory. The Pedagogy of Realistic Teacher Education (1a). London: Lawrence Erlbaum Associates. . Catàleg
 • Lasagabaster,D i Sierra, J.M. (2004). La observación como instrumento de mejora de la enseñanza-aprendizaje de la leng (1). Barcelona: ICE-Horsori. Catàleg
 • Perrenoud, Philippe (2004 ). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar : profesionalización y razón pedagógica . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Cela, Jaume (cop. 2009 ). A peu d'obra : reflexions i vivències a partir de l'escola . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Falgàs, Margarida Godoy Tomàs, Joan de la Creu Romero Díaz, Alfonso Besalú, Xavier, 1953- (2007 ). Mestres del segle XXI : competents, ben formades, justes = Mestres del segle XXI : competents, ben formats, justos . Girona: CCG Edicions. Catàleg
 • Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Currículum d'Educació Infantil. Recuperat , a xtec.cat

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques al centre escolar
Observació d'aula i progressiva participació a la dinàmica de classe
Disseny d'una proposta, intervenció didàctica i gestió de l'aula.
Programació contextualitzada a l'aula.
Avaluació de la unitat
Grau de desenvolupament de les competències descrites en l'activitat.
Col·laboració amb l'escola.
45 No
Portafoli i seguiment del pràcticum Presentació del portafolis del pràcticum seguint el guió indicat a la Guia de Pràcticum.
Qualitat en la fonamentació.
Disseny acurat de la intervenció didàctica.
Anàlisi de les situacions presentades.
Reflexions pertinents.
Presentació dins dels terminis i en el format demanat.
Correcció lingüística.
Actuació responsable a les tutories.
Comunicació eficient amb la tutoria.
50 No
Autoavaluació
Presentar un informe d'autoavaluació sobre el propi perfil docent. Reflexió contrastada. Correcció lingüística. 5 No

Qualificació

L’avaluació es concreta en una única nota per a tot el mòdul. Cal tenir present que només es farà la mitjana ponderada dels tres apartats d’avaluació del mòdul quan:
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en la valoració del centre.
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en l’avaluació del portafoli.

Per aprovar el mòdul és obligatòria la participació en els seminaris de formació del TFG, i l'absència en alguna de les sessions representa una rebaixa de 0'2 punts a la qualificació final.

En el cas que es detecti plagi en el treball, o que s'incompleixi el pla de pràctiques, l'estudiant obtindrà una qualificació de suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat quan l'estudiant no presenta cap de les tasques avaluables.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Observacions

El seminari Introducció a la recerca educativa i als seus mètodes d'obtenció i anàlisi de dades es realitzarà a l'aula d'informàtica`

Assignatures recomanades

 • Observació sistemàtica i anàlisi de contextos
 • Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
no és necessari fer modificacions

Modificació de l'avaluació:
no és necessari fer modificacions

Tutoria i comunicació:
no és necessari fer modificacions