CIAE

Centre d'Informació i Assessorament dels Estudiants

El Centre d’Informació i Assessorament dels Estudiants està situat al campus de Montilivi i aplega diferents serveis de la Universitat de Girona complementaris a les prestacions pròpies de les facultats i escoles, amb la voluntat d’oferir un servei d’atenció de qualitat i de ser un punt de referència per a estudiants i futurs estudiants de la UdG. 

Horaris d'atenció al públic

Serveis que ofereix el CIAE

Informació general. Informació sobre recursos de la UdG; bústia de reclamacions, suggeriments, queixes...
Telf. 972 41 80 46 informació@udg.edu
Accés a la universitat i atenció als estudiants. Informació sobre accés a la universitat (vies d’accés, notes de tall, selectivitat, més grans de 25 anys, preinscripció...) i sobre els estudis de la UdG (oferta de titulacions, canvi d’estudis, horaris...).
Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés
Tel. 972 41 98 54
acces@udg.edu 
www.udg.edu/acces
Allotjament universitari. Reserva i informació de pisos de lloguer, residències i habitatges universitaris.
Girona Housing - Servei d’Allotjament Universitari
Tel. 972 41 98 57 / 610 860 241
allotjament@udg.edu www.udg.edu/allotjament
Beques i ajuts. Informació i gestió de beques, ajuts, préstecs...
Secció de Beques i Ajuts als Estudiants
Tel. 972 41 80 53
beques@udg.edu
www.udg.edu/beques
Registre. Presentació i registre de documents.
Oficina Auxiliar del Registre del Campus de Montilivi
Tel. 972 41 98 51
registre@udg.edu www.udg.edu/arxiu
Títols i certificats. Expedició i lliurament de títols acadèmics, certificats, duplicats, credencials d’homologació...
Secció de Gestió Acadèmica – Títols
Tel. 972 41 80 45       titols@udg.edu 
Altres serveis. Ordinadors de consulta a Internet (per realitzar la preinscripció universitària en línia, automatricular-se...). Fotocopiadora (autoservei, a 4 cèntims la còpia).

Altres serveis al campus de Montilivi

Als mòduls centrals (20 i 23) del campus de Montilivi trobareu també els serveis següents:

Atenció psicològica
www.udg.edu/
serveidatenciopsicologica
Borsa de treball per a estudiants i titulats
www.udg.edu/borsa
Cooperació per al desenvolupament i voluntariat
www.udg.edu/cooperacio
Formació sènior
www.udg.edu/formaciosenior50
Igualtat de gènere
www.udg.edu/igualtat
Suport a persones amb discapacitat
www.udg.edu/discapacitats

Última actualització: 18/10/2017