Associacions

Els i les estudiants de la UdG s’agrupen a partir de confluències ideològiques o culturals, en associacions que tenen l’objectiu d’establir lligams amb el la resta de la societat i de fomentar l’activitat extra-acadèmica, altament diversa i vivificadora.

Llistat d'associacions UdG

 • Àligues i Aligots: Rugbi Universitat de Girona. Àligues i Aligots


  rugbyudg@gmail.com

 • Amics de l'aula de teatre de la UdG


  Pl. Sant Domènec, 3
  17004 Girona


 • Associació Batucada UdG

  C. M. Aurèlia Capmany, s/n. 17003 Girona. Mòdul M20 07


  hola@batucadaudg.com

 • Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres


  EPS II
  Campus Montilivi
  Av. Lluís Santaló, s/n
  17003 Girona


  esfgirona@gmail.com

 • Associació Club d'Immersió de Ciències


  Facultat de Ciències
  Campus de Montilivi
  Maria Aurèlia Capmany, 69
  17003 Girona


  clicgirona@gmai.com

 • Associació Cultural Aula Manga Universitat de Girona. AMU


  Punt d'Informació Estudiantil (PIU)
  Campus de Montilivi M-5 CIAE
  17003 Girona


  Més informació:  http://www.aulamanga.org

 • Associació d'Amics del Centre Cristià dels Universitaris de Girona. CCU

  Modul AM-20, despatx 141 Campus de Montilivi

  Tel.  972 418334
  ccugirona@udg.edu

  Més informació:  http://www.udg.edu/ccu

 • Associació d'Antics Alumnes i Amics de la Politècnica de Girona


  EPS-1
  Campus de Montilivi
  C/ M. Aurèlia Capmany, 61
  17003 Girona

  Tel.  972 418400
  (fax) 972 418 399

 • Associació de Debat de la Universitat de Girona


  Facultat de Dret
  Campus de Montilivi
  C/ Universitat de Girona, 12
  17003 Girona


 • Associació dels Fisioterapeutes Estudiants de l'EUSES. AFEE

  Escola Universitària de la Salut i l'Esport (EUSES) C/ Francesc Macià, 65 17190 Salt


 • Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut - Secció territorial de Girona. AECS-Girona


  Facultat de Medicina
  C/ Emili Grahit, 77
  17003 Girona

  Tel.  972 418770 (consergeria)

  Més informació:  http://www.aecs.org

 • Associació d'estudiants de Ciències Polítiques i de l'Administració de la Universitat de Girona


  Facultat de Dret
  C/ Universitat de Girona, 12
  17003 Girona


  estudiantspolitiquesudg@gmail.com

 • Associació d'Estudiants de Medicina de la UdG. AEMUdG


  Facultat de Medicina
  C/ Emili Grahit, 77
  17003 Girona

  Tel.  618418438
  aemudg@gmail.com

  Més informació:  http://www.facebook.com/aemudg.assocacio.estudiants.medicina.udg

 • Associació d'Estudiants de Recerca i Promoció Psicològica. ARPP


  Delegació d'Estudiants de la Facultat d'Educació i Psicologia
  C/ Emili Grahit,77
  17003 Girona


  arpp_girona@mns.com

 • Associació d'Estudiants d'Industrials. AEdI


  Edifici Politècnica II
  Despatx A-29
  Av. Lluís Santaló s/n
  17003-Girona

  Tel.  972418386
  aedi@hades.udg.es

 • Associació Els Óssos Rentadors


  EPS-II
  Campus Montilivi
  C/ M. Aurèlia Capmany, 61
  17003 Girona


 • Associació Moviment Nòmada per la Sostenibilitat

  C/ Força, 2, 1r 17004 Girona


  info@movimentnomada.org

  Més informació:  http://<br/>

 • Associació Multicapacitats

  Castell Solterra, 14, baixos-B
  17003 Girona

  Tel.  618541505
  voluntaris@multicapacitats.cat

 • Associació naturalista Bitxacs de la UdG


  Facultat de Ciències
  Campus de Montilivi
  Maria Aurèlia Capmany, 69
  17003 Girona


  bitxacs.udg@gmail.com

 • Associació UdGeeks. UdGeeks


  Mòdul M9 - Campus Montilivi
  C/ M. Aurèlia Capmany, 61
  17003 Girona


  info@udgeeks.com

 • Associació Universitària de Cultura Occitana de la UdG. AUCOC-UdG


  Delegació Estudiants Facultat de Lletres
  Pl. Ferrater Mora, 1
  17004 Girona


 • Associació Universitària Diversa LGTBI+

  Campus Montilivi . Mòdul M20-129


  diversalgtbi@gmail.com

 • Colla Castellera Universitària Xoriguers de la UdG. XORIGUERS


  EPS II
  Av. Lluís Santaló, s/n
  17003 Girona


 • Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans. CEPC


  udg@sepc.cat

  Més informació:  http://www.sepc.cat

 • Erasmus Student Network Girona Secció Candidata . ESN Girona SC


  Mòdul 20, Espai 123
  Bústia 6070
  Campus de Montilivi
  C/ M. Aurèlia Capmany, 63-65
  17003 Girona


 • La 21. Recerca i transferència de coneixement en la gestió de l'edificació


  Departament d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció
  EPS III Campus de Montilivi
  C/ M. Aurèlia Capmany, 61
  17003 Girona


  Més informació:  http://la21.udg.edu/ca/index.php

 • The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience Associació Internacional per a l'Intercanvi d'Estudiants per a una Experiència Tècnica. IAESTE Girona


  EPS II
  Av. Lluís Santaló s/n
  17003 Girona


  info@iaestegirona.cat

 • UdG.Doc. Associació de Personal Investigador en Formació vinculat a la UdG


  Escola de Doctorat
  Campus de Montilivi
  C/ M. Aurèlia Capmany, 67
  17003 Girona


  associacio@udgdoc.org

  Més informació:  http://www.udgdoc.org

 • VENS. Viure Experiències Noves i Socials

  C/ M. Aurèlia Capmany, 63. Campus Montilivi, mòdul M-20, despatx 104.

  Tel. 

  vens@udg.edu

  Més informació:  https://vensudg.wordpress.com

Per modificar o rectificar les dades de contacte de les associacions,
poseu-vos en contacte amb l'Assessoria Jurídica