Altres ajuts

Ajuts “Beca Salari” Per a Estudiants de Grau
TANCADA - Pendent resolució

Termini presentació sol·licituds: 16 de novembre de 2018

Ajuts d'Emergència a estudiants de la Universitat de Girona per a l'any 2018
Pendent de resoldre

Terminis:
1r termini del 14/04/2018 al 30/04/2018
2n termini de l'1/05/2018 al 30/10/2018
3r termini del 31/10/2018 a l'1/12/2018

Ajuts col·laboració a la Biblioteca de la Universitat de Girona per al curs 2018_2019
TANCADA - Resolta

Termini presentació sol·licitud: del 28 d'abril al 31 de maig de 2018

Convocatòria d’ajuts econòmics per al Foment Associatiu, any 2018
TANCADA - Resolta

Termini presentació sol·licitud: de l'1 al 31 de maig de 2018

Convocatòria d'ajuts econòmics al Foment de la Participació dels Estudiants de la Universitat de Girona per a l’any 2018
Pendent resolució

Terminis:
1r termini: de l'1 al 31 de maig de 2018
2n termini: de l'1 de juny al 30 de novembre de 2018

Convocatòria d’ajuts de la Universitat de Girona per dotar les places del Consell d’Estudiants (Cd’E) i Consell d’Associacions (Cd’A) per al curs 2018_2019
TANCADA - Resolta

Termini presentació de sol·licituds: del 17 al 28 de setembre de 2018