Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Guia d'automatrícula

Curs 2019-2020

L'automatrícula és el sistema de matriculació electrònica de la Universitat de Girona, que es realitza a través d'Internet, disponible per a la major part dels estudis. A continuació us en presentem una petita guia d'ús.

 

Identificació i inici

Si ja disposes de la teva identitat digital com a estudiant de la UdG, entra a La meva UdG identificant-te amb el teu nom d’usuari i la teva contrasenya, i accedeix a la Secretaria en Xarxa fent clic sobre "Personal" i triant "Expedient".

Si ets un estudiant nou de grau, l’ordinador de l’aula de matrícula estarà preparat per accedir directament a la Secretaria en Xarxa. En el formulari d’entrada que trobaràs en pantalla, identifica’t amb el teu DNI com a codi d’usuari i la teva data de naixement com a contrasenya.

Si ets un estudiant nou de màster, identifica't amb el codi d'usuari i la contrasenya que has rebut juntament amb la carta d'acceptació.

A la pantalla següent tens l’opció d’iniciar immediatament la matrícula. En cas que el sistema t’informi que encara no et pots matricular, repassa el calendari de matrícula del teu centre docent.

Utilitza els enllaços a l’esquerra de la pantalla per consultar la informació de matrícula, revisar l'oferta d'assignatures de la teva titulació, la guia d'activitats de reconeixement acadèmic...

Si cal, pots comprovar l’estat del teu currículum acadèmic fent clic sobre “Expedient”.

Ajuts i bonificacions

Abans d’iniciar la matrícula fes clic a la pestanya "Ajuts i bonificacions" per comprovar si tens acreditat el dret a bonificacions o exempcions sobre el preu de la matrícula i –en cas que vulguis sol·licitar beca– informar-te sobre les condicions per matricular-te sense abonar els preus públics.

A l’apartat de "Bonificacions i exempcions", els documents marcats amb una creu acrediten el teu dret a gaudir del descompte corresponent sobre el preu de la matrícula. Si disposes de documents acreditatius que no estan marcats, posa't en contacte amb la secretaria acadèmica del teu centre.

Si el curs anterior vas gaudir de la beca de caràcter general del MEFP o si has obtingut l’acreditació de caràcter econòmic, l'AGAUR proporcionarà telemàticament la informació a la Universitat per tal que et puguis matricular sense abonar els preus públics, de manera condicionada a l’obtenció de la beca de caràcter general del MEFP. En aquest cas el sistema et mostrarà el missatge “Sí, s’ha pogut acreditar que compliu els requisits econòmics”.

Si no és així i el curs anterior vas gaudir de la beca de caràcter general del MEFP en una altra comunitat autònoma o bé disposes de l'acreditació, adreça't a la secretaria acadèmica.

Més informació al web de Beques i ajuts i a la pàgina de Bonificacions i préstecs.

Prem el botó "Iniciar" per començar a matricular-te. Tingues a mà l’imprès de matrícula, per utilitzar-lo com a pauta.

Dades personals

Comprova les teves dades personals a la pantalla corresponent i, sobretot, tria les opcions que vulguis a les caselles referents a la difusió d’aquestes dades.

A l’apartat “Comunicacions electròniques”, cal que ens proporcionis una adreça de correu electrònic per rebre els missatges i notificacions que t’enviarà la Universitat, i un número de telèfon mòbil per rebre comunicacions via missatgeria instantània (SMS, WhatsApp...).

Si pateixes algun tipus de discapacitat marca la casella corresponent i el Programa de Suport a Persones amb Discapacitat de la Universitat es posarà en contacte amb tu. Recorda que per poder gaudir de les exempcions de preus en estudis oficials per a estudiants discapacitats, hauràs d'acreditar que tens reconeguda legalment aquesta condició presentant el certificat corresponent.

Si vols canviar alguna de les dades que no es poden modificar des d’aquesta pantalla, comunica-ho als responsables de l’aula o a la secretaria del teu centre.

Tria d’assignatures

Selecciona a la finestra superior les assignatures del teu pla d’estudis de què et vols matricular. Utilitza les opcions de filtre si cal. La teva tria anirà apareixent a la finestra inferior. Si vols rectificar, fes el mateix a la inversa. Prem "Continuar".

Atenció! Si procedeixes d'un cicle formatiu que permet la convalidació de crèdits, consulta la informació sobre Convalidació automàtica de crèdits de CFGS.

Canvi de grup o canvi d'assignatures optatives

Un cop feta la tria definitiva d’assignatures per matricular, pots canviar-ne el grup (en cas que n’hi hagi més d’un). Prem "Continuar".

Si ets estudiant de grau tens l'opció de canviar, en aquesta pantalla, les assignatures optatives que ho permetin (a aquest efecte s'entén per optatives les assignatures que formen part d'un bloc on no s'han de cursar totes obligatòriament).

Dades econòmiques i altres

Tria la modalitat de matrícula (si escau). Si tens dret a bonificacions o exempcions en la matrícula i ja has lliurat els documents acreditatius, t'apareixerà per defecte la modalitat corresponent (per exemple, família nombrosa, persones discapacitades, etc.). Si encara no has lliurat la documentació que acredita el dret a la deducció, has de tramitar la matrícula com a ordinària (sense bonificació) i després presentar a la secretaria la documentació necessària. Cal que presentis les acreditacions de totes les circumstàncies que et donen dret a bonificacions o exempcions dins el termini establert a la Normativa de matrícula. Més informació a la pàgina de Bonificacions i préstecs.

Escull els serveis opcionals que vulguis (utilitza els enllaços de "+ informació" per conèixer les condicions i prestacions de cada opció) i els terminis de pagament (un, dos o tres). Si reuneixes els requisits necessaris, tindràs també disponible l'opció de pagament mensual (excepte en cas de pagament amb targeta de crèdit). Informa-te’n a la Normativa de matrícula.

Per al cobrament dels imports acadèmics via domiciliació bancària ens has de proporcionar un número de compte bancari internacional (IBAN). Si ets titular del compte, has de marcar la casella per la qual declares aquesta titularitat i acceptes la domiciliació dels rebuts de la UdG. Si no ets titular del compte, has de marcar la casella per la qual declares la no-titularitat i presentar a la secretaria acadèmica del centre docent, en el termini de 10 dies hàbils a partir de la data de matrícula, l’imprès de comunicació/modificació de dades bancàries degudament emplenat i una fotocòpia del DNI de la persona titular. Pots descarregar-lo a la pàgina web d’Impresos. No cal que presentis l'imprès si ja ho has fet en un curs anterior i el número de compte no ha variat. Aquest tràmit també el pots formalitzar electrònicament a través de la Secretaria en Xarxa.

Si ets estudiant de màster o doctorat, pots triar pagament amb targeta de crèdit. En el termini màxim de 24 hores després de finalitzar la matrícula rebràs un missatge de correu electrònic amb les instruccions necessàries per formalitzar-lo. Tingues present que la matrícula no serà definitiva fins que la UdG tingui constància que s'ha efectuat el pagament.

Si t’estàs matriculant en un grau i prèviament n’has superat un altre, marca la casella corresponent a l’apartat “Matrícula de segons i successius ensenyaments universitaris”.

Si alguna de les assignatures de què t’has matriculat implica el treball amb persones menors d’edat, hauràs d’acreditar la inexistència d’antecedents per delictes sexuals. Pots autoritzar la UdG a consultar-ho telemàticament a l’Administració de l’Estat marcant la casella corresponent, o bé presentar el certificat d’antecedents penals a la teva secretaria acadèmica dins els terminis previstos.

Liquidació

Comprova que les xifres resultants corresponen a les dades que has introduït. Un cop comprovada la liquidació, prem "Acceptar i finalitzar". L’acceptació de la matrícula comportarà la domiciliació del(s) pagament(s) en el compte que hagis indicat.

Pots modificar la teva matrícula i/o obtenir-ne un comprovant en paper abans de sortir de l’aplicació.

A partir de l’endemà de la matrícula i en qualsevol moment del curs trobaràs tota la informació sobre l’estat econòmic de la teva matrícula (rebuts liquidats i rebuts pendents) a la pestanya "Liquidació" de l’apartat "Matrícula" de la Secretaria en Xarxa.

Si ets un estudiant nou, el centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari i la teva identitat digital (codi d’usuari i contrasenya) com a estudiant de la UdG, que et permetrà accedir als serveis en línia de la Universitat.