Càrrecs acadèmics

Govern

La Universitat s’estructura a partir d’òrgans de govern unipersonals i col·legiats, encarregats de dur a terme les polítiques universitàries en el seu espai de decisió. El professorat accedeix a un càrrec (rector/a, degà/na, director/a...) a través de processos participatius i com a part del seu compromís amb la institució.

Més informació