Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Viu la UdG

Assegurances

Pòlisses d'assegurances per a estudiants de la UdG

La UdG disposa de diferents tipus de pòlisses d’assegurances relacionades amb els seus estudiants:

 • Assegurança escolar. És obligatòria per als estudiants d'estudis oficials menors de 28 anys. No cobreix els estudiants d'estudis propis. Té un cost d’1,12 euros l'any.
 • Assegurança d'accidents. És obligatòria per a estudiants d'estudis oficials majors de 28 anys, estudiants estrangers no residents i estudiants d’estudis propis. Té un cost de 6,65 euros l’any.
 • Assegurança de mobilitat de llarga durada. Dona cobertura als estudiants que participen en programes de mobilitat i/o pràctiques a l’estranger, ja siguin de fluxos d’entrada (incoming) com de sortida (outgoing). És obligatòria per a aquests últims. El cost depèn de la durada i el país de destinació.
 • Assegurança de mobilitat de curta durada. Dona cobertura d'assistència en viatge als estudiants de la UdG que participen en estades de curta durada a l'estranger. El cost depén de la durada i el lloc de destinació.

Assegurança escolar

L’assegurança escolar és obligatòria per a tots els estudiants d'estudis oficials menors de 28 anys i dóna cobertura en els casos d’accident escolar , infortuni familiar o malaltia.

REQUISITS 

En són beneficiaris els estudiants menors de 28 anys que abonin la quota corresponent en formalitzar la matrícula i pertanyin a un dels col·lectius següents: espanyols que cursin estudis a Espanya, els estudiants nacionals dels Estats membre de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu, i, en general, tots els estudiants estrangers residents, en les mateixes condicions que els espanyols, sempre que cursin els estudis a Espanya.

SOL·LICITUD

L’assegurança escolar es contracta automàticament en formalitzar la matrícula.

IMPRESOS

Formulari de sol·licitud de prestació de l’assegurança escolar (web de la Seguretat Social)

COST

1,12 euros l'any.

CARACTERÍSTIQUES

Cobertures i prestacions de l’assegurança escolar (web de la Seguretat Social)

Com actuar en cas d'accident escolar

INFORMACIÓ ADDICIONAL

L’àmbit de cobertura de l’assegurança escolar és només dins del territori nacional. Quan es fa un viatge a l’estranger els estudiants han de portar la targeta sanitària europea (assistència sanitària en països de la Comunitat Europea), o bé l’E-AND-4 si el desplaçament es fa a Andorra. Aquests documents els facilita l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a través dels seus Centres d’Atenció i Informació, i per obtenir-los només cal presentar la cartilla sanitària del pare/mare en la qual consti l’estudiant com a beneficiari de l’assistència sanitària. Si no es compleix aquest requisit, la targeta sanitària europea es pot obtenir amb el resguard de la matrícula i el document que acrediti els estudis oficials que es van a realitzar a l'estranger.

CONTACTE

Secretaries acadèmiques dels centres docents

Telèfon gratuït de la Seguretat Social: 901 16 65 65

Assegurança d'accidents

L’assegurança d’accidents és obligatòria per a estudiants d'estudis oficials majors de 28 anys, estudiants estrangers no residents i estudiants d’estudis propis. La resta d'estudiants poden subscriure-la voluntàriament.

REQUISITS 

En són beneficiaris els estudiants que abonin la quota corresponent en formalitzar la matrícula.

SOL·LICITUD

Per als estudiants que han de subscriure-la obligatòriament, l’assegurança d'accidents es contracta automàticament en formalitzar la matrícula. Els estudiants que, sense estar-hi obligats, vulguin contractar-la han d'indicar-ho expressament durant el procés de matriculació.

COST

6,65 euros l'any

CARACTERÍSTIQUES

Condicions particulars de la pòlissa d'assegurança d'accidents [ESP]

Protocol d'actuació en cas d'accident [ESP]

CONTACTE

Secretaries acadèmiques dels centres docents

Markel Insurance
Tel. 91 737 16 68 (atenció 24 hores)
A/e: markel.asistencia@canalsalud24.com

Assegurança de mobilitat de llarga durada

1. Estudiants de la UdG que participen en programes internacionals de mobilitat (outgoing)

Els estudiants de la UdG que participen en programes internacionals de mobilitat i intercanvi han de subscriure la pòlissa de mobilitat negociada per la UdG, que els dóna cobertura sanitària i assistència en viatge.

REQUISITS

La condició per poder subscriure l’assegurança de mobilitat és estar matriculat (a excepció dels estudiants que marxen a fer pràctiques en empresa). Per poder-la subscriure en origen caldrà formalitzar la matrícula en línia i fer efectiu el pagament.

SOL·LICITUD

1. Llegir amb molta atenció les cobertures i prestacions de la pòlissa.

2. Emplenar el formulari de subscripció, que indica l’import i el compte bancari per realitzar el pagament.

3. Enviar el formulari a l’adreça de correu electrònic udg@willis.com , adjuntant-hi el comprovant de pagament.

4. En el termini de 5 dies es rebrà al correu electrònic un certificat de cobertura de la companyia asseguradora.

5. Durant l’estada, portar el certificat de cobertura al damunt. Es recomana que es deixi còpia del certificat de cobertura de la pòlissa a una persona de contacte del país d’origen. Cal tenir present el telèfon de contacte de l’asseguradora.

 IMPRESOS

Formulari de subscripció de la pòlissa d'assegurança de mobilitat

COST

Estades a tot el món, excepte EUA, Canadà, Japó i Mèxic:

 • 67,45 euros (estades de sis mesos com a màxim)
 • 136,78 euros (estades d’un any com a màxim)
 

Estades a EUA, Canadà, Japó i Mèxic:

 • 83,16 euros (estades de sis mesos com a màxim)
 • 168,62 euros (estades d’un any com a màxim)
CARACTERÍSTIQUES

Cobertures i prestacions de l'assegurança de mobilitat

INFORMACIÓ ADDICIONAL

L’assegurança no es pot contractar per períodes superiors a sis mesos o un any per al mateix estudi o estada de mobilitat.

Aquesta pòlissa no es pot fer extensible a familiars de l’estudiant que es matricula. En aquests casos el que seria més recomanable és que des d’origen els familiars es fessin una assegurança.

En cas de necessitat d’assistència mèdica cal que el beneficiari es posi en contacte amb la companyia. Ordinàriament caldrà abonar el preu de la visita i després sol·licitar-ne la devolució a la companyia.

Cal tenir en compte que es tracta d’una pòlissa d’assistència en viatge que inclou els viatges d’anada i tornada i l’assistència sanitària durant l’estada, però no altres viatges que es puguin realitzar entremig.

CONTACTE

Willis, Corredoria d’Assegurances
Tel. 93 415 62 67
A/e: udg@willis.com

2. Estudiants estrangers que fan una estada a la UdG en el marc de programes de mobilitat (incoming)

Els estudiants estrangers que fan una estada a la UdG en el marc de programes internacionals de mobilitat i intercanvi han de subscriure una assegurança que els doni cobertura sanitària i d’assistència en viatge. Els estudiants que acreditin la possessió de la targeta sanitària europea no estan sotmesos a aquesta exigència.

REQUISITS

La condició per poder subscriure l’assegurança de mobilitat és estar matriculat. Per poder-la subscriure en origen caldrà formalitzar la matrícula en línia i fer efectiu el pagament.

Es podran beneficiar també d’aquesta pòlissa els estudiants internacionals que vénen a cursar un màster i els estudiants visitants.

SOL·LICITUD

Opció A: Contractar la pòlissa de mobilitat negociada per la UdG

1. Llegir amb molta atenció les cobertures i prestacions de la pòlissa.

2. Emplenar el formulari de subscripció, que indica l’import i el compte bancari per realitzar el pagament.

3. Enviar el formulari a l’adreça de correu electrònic udg@willis.com , adjuntant-hi el comprovant de pagament.

4. En el termini de 5 dies es rebrà al correu electrònic un certificat de cobertura de la companyia asseguradora.

5. Durant l’estada, portar el certificat de cobertura al damunt. Es recomana que es deixi còpia del certificat de cobertura de la pòlissa a una persona de contacte del país d’origen. Cal tenir present el telèfon de contacte de l’asseguradora.

Opció B: Contractar una pòlissa amb una asseguradora de forma privada

1. Presentar el plec de descàrrec a la secretaria acadèmica corresponent. 

2. Contractar la pòlissa, en cas que no s'hagi fet abans.

3. Presentar fotocòpia o enviar escanejat el certificat de cobertura de la pòlissa contractada en cas que la UdG ho requereixi expressament.

La contractació de l’assegurança s’haurà de fer com a molt tard 15 dies després de l'arribada.

 IMPRESOS

Formulari de subscripció de la pòlissa d'assegurança de mobilitat (opció A)

Plec de descàrrec de responsabilitat per la no-subscripció de l'assegurança de mobilitat (opció B)

COST 273,39 euros (estades de sis mesos com a màxim)

554,38 euros (estades d’un any com a màxim)
CARACTERÍSTIQUES

Cobertures i prestacions de l'assegurança de mobilitat

INFORMACIÓ ADDICIONAL

L’assegurança no es pot contractar per períodes superiors a sis mesos o un any per al mateix estudi o estada de mobilitat.

Aquesta pòlissa no es pot fer extensible a familiars de l’estudiant que es matricula. En aquests casos el que seria més recomanable és que des d’origen els familiars es fessin una assegurança.

En cas de necessitat d’assistència mèdica cal que el beneficiari es posi en contacte amb la companyia. Ordinàriament caldrà abonar el preu de la visita i després sol·licitar-ne la devolució a la companyia.

Cal tenir en compte que es tracta d’una pòlissa d’assistència en viatge que inclou els viatges d’anada i tornada i l’assistència sanitària durant l’estada, però no altres viatges que es puguin realitzar entremig.

Quan les circumstàncies permetin la contractació en origen, l’interessat podrà gaudir de cobertura en el viatge, tant d’anada com de tornada.

És importantíssim tenir present que aquesta pòlissa s’entén com una pòlissa d’assegurança en viatge, NO com una assegurança de salut, per tant no es pot utilitzar com a pòlissa de salut per a renovacions del NIE o de visats quan l’estudiant està a la UdG.

CONTACTE

Willis, Corredoria d’Assegurances
Tel. 93 415 62 67
A/e: udg@willis.com

Assegurança de mobilitat de curta durada

REQUISITS 

La condició per poder subscriure l’assegurança d'assistència en viatge és estar matriculat.

SOL·LICITUD

1. Llegir amb molta atenció les cobertures i prestacions de la pòlissa.

2. Emplenar el formulari de sol·licitud i enviar-lo a l’adreça de correu electrònic udg@willis.com .

3. En funció de la durada i el destí de l'estada, es rebrà al correu electrònic un pressupost en ferm de l'assegurança així com les indicacions de contractació.

4. Durant l’estada, portar el certificat de cobertura al damunt. Es recomana que es deixi còpia del certificat de cobertura de la pòlissa a una persona de contacte del país d’origen. Cal tenir present el telèfon de contacte de l’asseguradora.

IMPRESOS

Formulari de sol·licitud de l'assegurança d'assistència en viatge [CAT]

COST

Preus orientatius segons la durada i el lloc:

Estades de 5 dies:

 • Europa: 40 euros
 • Resta del món: 66 euros
 

Estades de 30 dies:

 • Europa: 46 euros
 • Resta del món: 92 euros
 

Estades de 60 dies:

 • Europa: 82 euros
 • Resta del món: 155 euros
CARACTERÍSTIQUES

Condicions generals de l'assegurança d'assistència en viatge en estades a l'estranger [ESP]

CONTACTE

Willis, Corredoria d’Assegurances
Tel. 93 415 62 67
A/e: udg@willis.com

Darrera actualització: 10/03/2023

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.