Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aquest curs té l'objectiu de proporcionar a l'alumne una sèrie d'eines teòriques i metodològiques que l'ajudin a identificar i analitzar el paper de l'educació en l'economia i en la societat o a identificar les diferents perspectives econòmiques i socials existents sobre el món de l'educació. En aquest curs no només s'observaran les principals teories existents en aquest àmbit, també s'analitzarà quina es l'aplicació d'aquestes a la pràctica i quines conseqüències tenen en l'eficiència i l'equitat i en la reproducció de les desigualtats econòmiques, educatives i socials.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
OSCAR PRIETO FLORES
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1 Adquirir coneixements i interpretar documents de l'àmbit sociopolític amb la finalitat de comprendre el món i el paper de l'educació.
 • CG5 Analitzar amb perspectiva històrica i actual situacions de discriminació entre homes i dones en contextos educatius i socials, així com elaborar metodologies per a la seva transformació.
 • CG8 Reunir i seleccionar informació eficaç i eficient per a emetre judicis degudament fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • CE1 Conèixer, comprendre i valorar críticament les tradicions culturals (filosòfiques, literàries, artístiques, tecnològiques) que conformen les teories i les pràctiques educatives actuals i les seves tendències futures.
 • CE2 Analitzar els referents culturals, polítics i legals de caràcter local i global de les propostes educatives i formatives.
 • CE14 Aplicar tècniques i estratègies afavoridores de les relacions interpersonals i la dinamització de grups.

Continguts

1. Canvis econòmics i socials que afecten al món educatiu. El pas de la societat industrial a la societat de la informació. Habilitats i competències requerides a la societat actual.

2. Pot canviar l'educació la societat o no? Diferència entre sistemes escolars i col·lectius en els resultats educatius i com aquests tenen relació amb les desigualtats socials.

3. Segregació educativa, tracking, grups d'habilitats i pedagogies culturalment rellevants.

4. Governança educativa i escolar

5. Evolució històrica i grans interpretacions de la Sociologia de l'Educació. Dels clàssics a les teories de la reproducció.

6. Les teories del Capital cultural i del Capital social i les seves crítiques.

7. La Teoria dels Codis Lingüístics i la seva ingluència en l'educació.

8. Les Teories de la ressistència.

9. Raça, ètnia i diversitat cultural

10. Gènere i educació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 48 62 110
Treball en equip 0 40 40
Total 48 102 150

Bibliografia

 • San Segundo, María Jesús (2001). Economía de la educación. Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Moreno Becerra, José Luís (1998). Economía de la Educación. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Calero, J. i Bonal, X. (1999). Política educativa y gasto público en educación: aspectos teóricos y aplicación . Barcelona: Pomares-Corredor. Catàleg
 • Carnoy, M. et al. (2006). Economía de la Educación. Barcelona: UOC. Catàleg
 • Cohn, E. i Geske, T.G. (1990). The Economics of Education. New Cork: Pergamon. Catàleg
 • Oroval, E. (1990). Economía de la Educación. Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Apple, M. W. (2012). Can Education Change Society?. New York: Routledge. Catàleg
 • Apple, M.W. (2006). Educating the Right Way: Markets, Standards, God, and Inequality. New York: Routledge. Catàleg
 • Hanushek, E. A., Machin, S. i Woessmann, L. (2011). Economics of Education (Handbooks in Economi). Amsterdam: Elsevier. Catàleg
 • Carter, P. (2012). Stubborn Roots: Race, Culture and Inequality in US and South African Schools. Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • Carter, P. (2005). Keepin'It Real: School Success Beyond Black and White. New York: Oxford University Press. Catàleg
 • Pasi Sahlberg (2011). Finnish Lessons. What can the world learn from educational change in Finland?. New York: Teachers College. Catàleg
 • Duncan, G.J. Murnane, R.J. (2011). Whither Opportunity: Democracy, Inequality and Representation. New York: Russell Sage Foundation. Catàleg
 • Levy, F. i Murnane, R. J. (2004). The New Division of Labor: How computers are creating the newxt job market. New York: Russel Sage Foundation. Catàleg
 • Castells, M., Flecha, R., Freire, P., H.Giroux., Macedo, D. i Willis, P. (1999). Critical Education in the New Information Age. Boston: Rowman and Littlefield. Catàleg
 • Giroux, H. (2012). Education and the crisis of public values. Challenging the assault on.... New York: Peter Lang. Catàleg
 • Crosnoe, R. (2011). Fitting In, Standing Out. Navigating the social challenges of high school.... Cambridge: Cambridge University Press. Catàleg
 • Ball, S. J. (2003). Class Strategies and the Education Market. The middle classes and social advant.. London/New York: Routledge. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Un assaig en el que es presenta una problemàtica social i educativa, que reflexi la relació d'aquesta amb les classes teòriques i les lectures. És cabdal que en els assajos es pugui copsar clarament la comprensió del contingut de les lectures, la relació i comprensió amb els continguts explicats a classe. Cal demostrar profunditat en la relació dels conceptes i actuacions. Qui no presenti els assajos en la data establerta en el programa no podrà superar l'assignatura.

Es realitzaran dues entregues d'aquest assaig. Una a mitjans de novembre i una altra al final del curs. Perquè el professor decideixi corregir el treball que ha enviat l'alumne cal que aquest estigui finalitzat i no sigui provisional o es trobi "a mitges" o no hi hagi cura de l'ortografia i de l'expressió escrita.
85
Participació en els debats dels Grups Mitjans sobre les lectures. Es tindran en compte les aportacions en aquests espais relacionades amb la comprensió de les lectures. 10
Activitats del dimecres Cal assisitr a les activitats de dimecres i realitzar l'activitat. En cas de no poder assistir, s'ha d'avisar amb antel·lació per a poder fer l'activitat no presencialment. 5

Qualificació

Pel que fa a l'assaig es tindrà en compte la relació que l'alumne fa entre els principals punts de la lectura amb els continguts de classe.

El professor tindrà en compte els següents criteris de l'avaluació:
1) Comprensió del contingut de les lectures.
2) Relació del contingut de les lectures amb les classes teòriques i debats tractats a classe.
3) Capacitat de seleccionar i processar informació rellevant de recerques relacionades amb la problemàtica educativa i social plantejada.

El plagi parcial o total de qualsevol treball significa la suspensió de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no presenti els treballs que es requereixin el dia de la data requerida a l'assignatura tindrà un "No presentat".