Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Pràcticum a l'escola en l'etapa de primària. L’ organització de l'escola 3-12. El paper del docent a l'escola. Especificitat dels cicles inicial, mitjà i superior: necessitats i característiques de l'aprenentatge dels nens i nenes de cada cicle. Observació sistemàtica de la vida quotidiana de l'escola i les aules. Tècniques d'anàlisi de contexts educatius. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals i amb les institucions implicades en la formació bàsica. El clima d'aula i l'ambient com a educadors. Estratègies de dinamització i convivència. Dinàmica i dinàmiques del grup de l'alumnat. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al desenvolupament del currículum. Comunicació didàctica amb tots els llenguatges. Elaboració de seqüències didàctiques interdisciplinàries, integradors i inclusives. Avaluació dels aprenentatges. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió escrita i disseny visual de les presentacions i, l'informe o memòria de pràctiques.
Crèdits ECTS:
21

Grups

Grup JD

Durada:
Anual
Professorat:
MARC BARBETA VIÑAS  / MERIAM BOULAHROUZ LAHMIDI  / MARINA BUJ CORRAL  / MARIA TERESA CALABUIG SERRA  / JOSEP CALLIS FIGUERES  / PERE CORNELLÀ CANALS  / IVET FARRES I CULLELL  / JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS  / RAQUEL HERAS COLAS  / JORDI HERNANDEZ FIGUEROLA  / ESTHER HERNANDEZ ROVIRA  / PEDRO HIDALGO SANTOS  / MARIA VICTORIA LEON MUÑOZ  / CRISTINA MALLOL MACAU  / MONTSERRAT MOLA MARTI  / NEUS MORERA CORRAL  / INGRID MULA PONS DE VALL  / MARIONA NIELL COLOM  / NADIA PESARRODONA ROVIRA  / EULÀLIA POLLS CAMPS  / JOAN PORTELL RIFA  / RAIMON PORTELL RIFÀ  / EMILI PUIG VILARO  / MARIA JOSEP PUMAROLA CAMPENY  / RAUL SANCHEZ DOBLADO  / JOSEP MARIA SERRA BONET  / ANNA SERRA SALVI  / LADA SERVITJA TORMO  / JOAN TEIXIDO SABALLS  / MONICA THOMAS VALL-LLOSERA  / MARIAN VAYREDA PUIGVERT  / SALVADOR VICIANA CABALLERO  / CRISTINA VIEGAS LOBATO  / RAMON VILA SOLE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup JP

Durada:
Anual
Professorat:
MARC BARBETA VIÑAS  / MERIAM BOULAHROUZ LAHMIDI  / MARINA BUJ CORRAL  / MARIA TERESA CALABUIG SERRA  / JOSEP CALLIS FIGUERES  / PERE CORNELLÀ CANALS  / IVET FARRES I CULLELL  / JOAN DE LA CREU GODOY TOMAS  / RAQUEL HERAS COLAS  / JORDI HERNANDEZ FIGUEROLA  / ESTHER HERNANDEZ ROVIRA  / PEDRO HIDALGO SANTOS  / MARIA VICTORIA LEON MUÑOZ  / CRISTINA MALLOL MACAU  / MONTSERRAT MOLA MARTI  / NEUS MORERA CORRAL  / INGRID MULA PONS DE VALL  / MARIONA NIELL COLOM  / NADIA PESARRODONA ROVIRA  / EULÀLIA POLLS CAMPS  / JOAN PORTELL RIFA  / RAIMON PORTELL RIFÀ  / EMILI PUIG VILARO  / MARIA JOSEP PUMAROLA CAMPENY  / RAUL SANCHEZ DOBLADO  / JOSEP MARIA SERRA BONET  / ANNA SERRA SALVI  / LADA SERVITJA TORMO  / JOAN TEIXIDO SABALLS  / MONICA THOMAS VALL-LLOSERA  / MARIAN VAYREDA PUIGVERT  / SALVADOR VICIANA CABALLERO  / CRISTINA VIEGAS LOBATO  / RAMON VILA SOLE
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer les àrees curriculars de l'Educació Primària, la relació interdisciplinària entre elles, els criteris d'avaluació i el cos de coneixements didàctics entorn dels procediments d'ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Dissenyar, planificar i avaluar processos d'ensenyament i aprenentatge, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Dominar l'expressió i la comprensió oral i escrita amb correcció en les llengües oficials, l'anglès i, optativament, en altres llengües.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Comentar críticament textos relacionats amb el currículum escolar.
 • Dinamitzar l’aula en situacions d'ensenyament i aprenentatge afavorint un clima agradable i respectuós.
 • Actuar en situacions educatives en l’aprenentatge de llengua en contextos multilingües.
 • Identificar possibles disfuncions en el procés d'adquisició dels diversos idiomes i vetllar per la seva adequada evolució en col·laboració amb altres professionals.
 • Estimular i valorar l'esforç, la constància i la disciplina personal en els estudiants.
 • Identificar i valorar els diferents recursos materials, funcionals i humans i les tècniques d'intervenció en els diversos àmbits dels centres escolars.
 • Identificar les funcions de tutor/a i orientador/a en relació amb l’educació familiar en el període 6-12.
 • Assumir que l'exercici de la funció docent ha d'anar perfeccionant-se i adaptant-se als canvis científics, pedagògics i socials al llarg de la vida i, per tant, posseir preparació per a la formació contínua i per emprendre estudis posteriors.
 • Aplicar en situacions (reals/simulades) estratègies de relació amb les famílies i la comunitat.
 • Analitzar la dimensió ètica i deontològica pròpia de la funció docent i actuar responsablement en conseqüència.
 • Mantenir una relació crítica i autònoma respecte dels sabers, els valors i les institucions socials públiques i privades.
 • Fer una reflexió ecològica i social a l’entorn dels objectius, les metodologies i els referents disciplinaris en tots els àmbits de coneixement, per a elaborar propostes d’actuació compromeses amb la sostenibilitat, la pau, l’equitat social i de gènere.
 • Aplicar en contextos d'aprenentatge estratègies i tècniques d'observació i metodologies i tècniques bàsiques d’investigació educativa, actuant com a observador/a i/o investigador/a.
 • Adquirir hàbits i destreses per a l'aprenentatge autònom i cooperatiu i promoure'l entre els estudiants.
 • Analitzar les competències fonamentals que afecten als professionals a les escoles.
 • Analitzar i incorporar a les aules, de forma crítica, les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Participar en propostes justificades i contextualitzades d’innovació de centres educatius.
 • Implicar-se i col•laborar en les tasques globals i en la gestió del centre escolar.
 • Utilitzar estratègies per l'avaluació, l'autoavaluació i l'autocrítica, en els aspectes comunicatius, de gestió d'aula, culturals i didàctics, acadèmics i ètics.

Continguts

1. Introducció a la investigació-acció, teoria i pràctica

          1.1. Consideracions sobre la recerca educativa i la recerca sobre la pròpia pràctica docent.

          1.2. La investigació-acció com a metodologia de la recerca sobre la pròpia acció docent: bases teòriques i epistemològiques.

          1.3. Els cicles, les fases i els moments de la investigació-acció:

                    1.3.1. El pla d'acció, l'acció, l'observació i obtenció d'informació, l'informe d'investigació.

2. Introducció a la recerca educativa i als seus mètodes d'obtenció i anàlisi de dades.

          2.1. Introducció a l'estadística.

3. Pràctica reflexiva.

          3.1. El cicle reflexiu: la introspecció, el contrat i la reconstrucció

          3.2. L'observació: metodologia i intruments. Les gravacions.

          3.3. El procés reflexiu en grup: comunitat de pràctiques

          3.4. Bones pràctiques: reconeixement, selecció, generalització, propostes de millora i transferència

          3.5. La narració i el diaria de camp: gestió de la pràctica reflexiva a partir de de l'escriptura com a procés i resultat de la reflexió.

4. Acció de recerca i innovació en relació a l'escola i a l'aula: Conèixer models de recerca educativa. Reflexionar sobre la pràctica, avaluar i innovar

5. Actuació professional a l'aula: gestionar (planifiicar i desenvolupar) i avaluar situacions d'aprenentatge

          5.1. L'escola de primària (6-12): característiques i organització d'un centre escolar 3-12

          5.2. El paper del mestre a l'escola de primària: interacció didàctica, clima d'aula, estratègies de dinamització i convivència

          5.3. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al desenvolupament del currículum

          5.4. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Elaboració de seqüències didàctiques interdisciplinàries, integradores i inclusives.

6. Col·laboració en el marc de la institució escolar i la comunitat educativa: participar amb l'equip del centre implicant-se en les funcions professionals

          6.1. Observació sistemàtica i vivencial de l'entorn i la vida quotidiana del centre

          6.2. Relació família-escola-entorn

          6.3. Treball cooperatiu dels diferetns professionals implicats en la formació bàsica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 9,50 0 9,50
Anàlisi / estudi de casos 3,50 17,00 1,50 22,00
Elaboració individual de treballs 0 57,00 0 57,00
Pràctiques en empreses / institucions 45,00 206,00 13,00 264,00
Seminaris 1,50 20,00 6,00 27,50
Tutories de grup 6,00 128,00 11,00 145,00
Total 56,00 437,50 31,50 525

Bibliografia

 • Blández, J. (2000). La investigación-acción: un reto para el profesorado (2ª). Barcelona: Inde. Catàleg
 • Elliott, J. (1993). El cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Morata. Catàleg
 • Latorre, A. (2003). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Stenhouse, L. (1993). La investigación como base de la enseñanza. (2ª). Madrid: Morata. Catàleg
 • Fullana, J. i Tesouro, M. (2006). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors. Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • Visauta, B. (2007). Análisis estadístico con SPSS. Estadística básica.. Madrid: McGraw Hill. Catàleg
 • Welkowitz, J. et al. (1986). Estadística aplicada a las ciencias de la educación. Madrid: Santillana. Catàleg
 • Esteve,O, Melief, k. i Alsina, A. (coord.) (2010). Creando mi profesión (1a). Barcelona: OCTOAEDRO. Catàleg
 • Korthagen, T.A.J. (2001). Linking Practiquce and Theory. The Pedagogy of Realistic Teacher Education (1a). London: Lawrencwe Erlbaum Associates. Catàleg
 • LasagabsterD. i sierra, J.M: (coord) (2004). La observación como instrumento para la mejora d ela enseñanza-aprendizaje de le (1a). Barcelona: ICE- Horsori. Catàleg
 • Perrenoud, Philippe (2004 ). Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar : profesionalización y razón pedagógica . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Cela, Jaume (cop. 2009 ). A peu d'obra : reflexions i vivències a partir de l'escola . Barcelona: Rosa Sensat. Catàleg
 • Falgàs, Margarida Godoy Tomàs, Joan de la Creu Romero Díaz, Alfonso Besalú, Xavier, 1953- (2007 ). Mestres del segle XXI : competents, ben formades, justes = Mestres del segle XXI : competents, ben formats, justos . Girona: CCG Edicions. Catàleg
 • Generalitat de Catatalunya. Estudis. Primària. Recuperat , a xetc.cat
 • Currículum educació primària (2009 ). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Educació. Recuperat 10-07-2011, a http://phobos.xtec.cat/edubib/intranet/file.php?file=docs/primaria/curriculum_ep.pdf Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques en el centre escolar: programació, desenvolupament, intervenció i avaluació d'una proposta didàctica pròpia i d'altres. La mentora o el mentor de l'escola avalua aquesta activitat.
Observació d'aula i progressiva participació a la dinàmica de classe.
Disseny d'una proposta, intervenció didàctica i gestió de l'aula. Programació contextualitzada a l'aula. Avaluació de la unitat
Grau de desenvolupament de les competències descrites en l'activitat: Col·laboració amb l'escola, gestió de l'aula, actituds reflexives i crítiques.
45 No
Portafoli i seguiment del pràcticum per part de la tutora/tutor FEP Aquesta activitat l'avalua la tutora o tutor de la FEP
Presentació del portafolis del pràcticum seguint el guió indicat a la Guia de Pràcticum.
Qualitat en la fonamentació.
Disseny acurat de la intervenció didàctica.
Anàlisi de les situacions presentades.
Reflexions pertinents.
Presentació dins dels terminis i en el format demanat.
Correcció lingüística.
Actuació responsable a les tutories.
Comunicació eficient amb la tutoria.
50 No
Autoavaluació Presentar un informe d'autoavaluació sobre el propi perfil docent. Reflexió contrastada. Correcció lingüística. 5 No

Qualificació

L’avaluació es concreta en una única nota per a tot el mòdul. Els criteris de qualificació estan especificats en les activitats corresponents (portafolis i tutories que avalua el tutor o tutora FEP, avaluació de les pràctiques per part de la mentoria, autoavaluació)

Per aprovar el mòdul és obligatòria la participació en els seminaris de formació del TFG, i l'absència en alguna de les sessions representa una rebaixa de 0'2 punts a la qualificació final.

En el cas que es detecti plagi en el treball, o que s'incompleixi el pla de pràctiques, l'estudiant obtindrà una qualificació de suspès.
La correcció lingüística, tant oral com escrita, és prescriptiva.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat quan l'estudiant no presenta cap de les tasques avaluables.

Avaluació única:

Aquest mòdul es regeix per la normativa específica i no considera l'opció de l'avaluació única. Cal realitzar el pràcticum tal i com està definit al pla d'estudis.

NORMATIVA REGULADORA DELS PROCESSOS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE L’ESTUDIANTAT (aprovada pel Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 13 de desembre de 2019)
Article 9.5: L’avaluació i qualificació de l’assignatura Pràctiques acadèmiques externes o Pràcticum s’ha de desenvolupar d’acord amb el que les memòries de verificació corresponents determinin i amb el procediment específic de cada centre docent.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
Cal tenir present que només es farà la mitjana ponderada dels tres apartats d’avaluació del mòdul quan:
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en la valoració del centre.
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat en l’avaluació del portafoli.

Tutoria

Cada estudiant tindrà assignada una tutora o tutor que serà un/a professor/a del grau. La tutoria es desenvoluparà majoritàriament de forma grupal (amb les/els altres estudiants que tingui assignats la tutora), i tant de forma virtual com presencial.
La tutoria desenvoluparà aquestes tasques:
- Pactar el Pla Personalitzat de Treball a l’estudiant i el mentor del centre.
- Compartir amb el mentor de centre la formació didàctica i pedagògica per a facilitar el disseny de la intervenció de l’estudiant.
- Facilitar la recerca de materials idonis per treballar a l’aula.
- Proposar espais de discussió i debat sobre el que es pretén que desenvolupi l’estudiant en el centre (competències, continguts, activitats…) i concretar els criteris d’avaluació.
- Impulsar activitats i projectes de treball en el que hi hagin de participar i col·laborar el professorat del centre i el de la universitat.
- Participar en reunions i seminaris de tutories.
- Avaluar les competències de l’estudiant

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

En aquest mòdul, la tutora o tutor de cada estudiant establirà els sistemes de comunicació pertinents. Generalment, es realitza presencialment o virtualment, per telèfon i a través de moodle. Consisteix en un seguiment constant del treball de l'estudiant i de les problemàtiques que puguin sorgir.
També s'estableix l'ús del correu electrònic amb la tècnica de pràcticum (practiques.fep@udg.edu)i amb la responsable del mòdul. Alhora, aquestes responsables es posaran en contacte amb totes les i els estudiants a través del moodle (avisos i notícies, fòrum).

Observacions

El curs 20-21, per l'emergència COVID19, el seminari de pràctica reflexiva es realitzarà de manera no presencial.

També per aquesta situació, la previsió de l'estada, les tasques a realitzar en el centre o semi-presencialment, poden patir alteracions, que seran comunicades en el moment oportú.

El pràcticum dels graus en mestre s'organitza i es realitza seguint les instruccions i regulacions del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Assignatures recomanades

 • Observació sistemàtica i anàlisi de contextos
 • Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents