Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Departament de Dret Públic 

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2023-2024

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Acció col·lectiva: Moviments socials i grups de pressió (3104G04013)

6.00 Semestral

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

6.00 Semestral

Campanyes electorals i comunicació institucional (3104G00105)

3.00 Semestral

Comportament polític i electoral (3104G04011)

6.00 Semestral

Comunicació política (3104G00089)

3.00 Semestral

Crisi ecosocial: de l’anàlisi a la intervenció (3101G00164)

3.00 Semestral

Cultura política, comunicació i opinió pública (3104G04012)

6.00 Semestral

Direcció i gestió de centres i projectes (3101G00112)

6.00 Semestral

Disseny i avaluació de polítiques públiques (3104G00107)

3.00 Semestral

Eines de recerca politològica (3104G02108)

3.00 Semestral

Elits polítiques (3104G00091)

3.00 Semestral

Estadística aplicada a la Ciència Política (3104G04003)

3.00 Semestral

Estat i règims de benestar (3104G04010)

6.00 Semestral

Estructura i canvi social i polític (3104G00113)

3.00 Semestral

Estructures socials i institucions (3104G04002)

6.00 Semestral

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

6.00 Semestral

Globalització i política (3104G00099)

3.00 Semestral

Governança ambiental, comunicació i presa de decisions (3501MO3421)

3.00 Semestral

Introducció a la ciència política (3104G00074)

6.00 Semestral

Introducció a la Ciència Política I (3104G04001)

6.00 Semestral

Introducció a la Ciència Política II (3104G02100)

6.00 Semestral

La mobilitat humana com a dret, mobilització i ressistències (3501MO3308)

4.00 Semestral

Partits polítics i sistemes de partits (3104G04009)

6.00 Semestral

Pensament polític català (3104G00106)

3.00 Semestral

Política catalana i espanyola (3104G04008)

6.00 Semestral

Política en el sud global (3104G00108)

3.00 Semestral

Política i gènere (3104G00088)

3.00 Semestral

Pràctiques externes (3104G02096)

3.00 Semestral

Pràctiques profesionals (3501MO3311)

12.00 Semestral

Sistemes polítics comparats (3104G04007)

6.00 Semestral

Sistemes polítics d'Amèrica Llatina (3104G00041)

3.00 Semestral

Teoria Política (3104G02101)

6.00 Semestral

Teoria política feminista (3104G00116)

3.00 Semestral

Teories polítiques del nacionalisme (3104G00042)

3.00 Semestral

Treball de fi de grau (3101G06078)

12.00 Semestral

Treball de fi de màster (3501MO3310)

18.00 Semestral

Treball Final de Grau (3104G04024)

9.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Administració pública de recursos (3108G01083)

4.00 Semestral

Assessorament i litigació administrativa. Dret d'estrangeria (3501MO3475)

8.00 Semestral

Bases jurídiques per la gestió del turisme cultural (3501MO2843)

3.00 Anual

Ciència de l'Administració (3104G04015)

6.00 Semestral

Dimensió jurídica del turisme (3108G01005)

6.00 Semestral

Dret Administratiu (3104G04023)

6.00 Semestral

Dret administratiu I (3104G00064)

6.00 Semestral

Dret administratiu II (3104G00065)

4.00 Semestral

Dret administratiu III (3104G00066)

4.00 Semestral

Dret del medi ambient (3104G00004)

3.00 Semestral

Dret públic de Catalunya (3104G00050)

3.00 Semestral

Dret urbanístic (3104G00005)

3.00 Semestral

Gestió administrativa (3501MO3342)

6.00 Semestral

Gestió de serveis professionals (3501MO3341)

6.00 Semestral

Gestió dels serveis públics (3104G00037)

3.00 Semestral

Gestió pública (3104G04017)

6.00 Semestral

Govern local (3104G04016)

6.00 Semestral

Legislació ambiental (3103G03097)

3.00 Semestral

Legislació i deontologia (3105G10010)

5.00 Semestral

Ordenació i planificació del territori (3108G01074)

6.00 Semestral

Organització i activitat de les administracions públiques (3104G04014)

6.00 Semestral

Polítiques turístiques i crisi (3108G01089)

3.00 Semestral

Pràcticum (3108G01016)

12.00 Anual

Pràctiques externes (3501MO3349)

6.00 Semestral

Pràctiques externes I (3501MO3481)

16.00 Semestral

Responsabilitat patrimonial de l'Administració (3501MO2152)

3.00 Semestral

Sancions administratives (3104G00030)

3.00 Semestral

Treball fi de màster (3501MO2046)

18.00 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9.00 Semestral

Treball Final de Grau (3104G04024)

9.00 Semestral

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Anual

Treball final de màster (3501MO2057)

6.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO3350)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Activisme en defensa dels drets humans i constitucionals (3104G00109)

3.00 Semestral

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

6.00 Semestral

Causes econòmiques i geopolítiques dels moviments poblacionals (3501MO3285)

3.00 Semestral

Dret constitucional. Drets i llibertats (3104G00069)

4.00 Semestral

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya (3104G00070)

4.00 Semestral

Dret i garanties constitucionals (3101G06008)

6.00 Semestral

Drets fonamentals i noves tecnologies (3104G00084)

3.00 Semestral

Drets i garanties constitucionals (3104G04006)

6.00 Semestral

Drets lingüístics (3104G00003)

3.00 Semestral

Federalisme i federacions. Història i models (3104G00034)

3.00 Semestral

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

6.00 Semestral

Litigació civil i especial (3501MO3480)

9.00 Semestral

Models d'organització territorial de l'estat (3104G04018)

6.00 Semestral

Tractament constitucional de la diversitat (3104G00031)

3.00 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9.00 Semestral

Treball Final de Grau (3104G04024)

9.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Dret eclesiàstic de l'estat (3104G01016)

4.00 Semestral

Dret i matrimoni religiós (3104G01059)

3.00 Semestral

Dret i pluralisme religiós (3104G00053)

3.00 Semestral

Metodologia jurídica (3104G01117)

3.00 Semestral

Pràctiques externes (3104G01118)

3.00 Anual

Treball Final de Grau (3104G01119)

9.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Assessorament i litigació tributària (3501MO3479)

5.00 Semestral

Criminalitat econòmica (3104G03017)

6.00 Semestral

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

4.00 Semestral

Dret tributari (3104G01018)

5.00 Semestral

Finançament d'estats compostos (3104G00035)

3.00 Semestral

Fiscalitat de l'empresa (3107G02024)

6.00 Semestral

Fiscalitat de les operacions financeres (3107G02079)

6.00 Semestral

Fiscalitat empresarial (3104G01060)

3.00 Semestral

Fiscalitat Immobiliària (3104G00115)

3.00 Semestral

Fiscalitat sobre les operacions empresarials (3107G00021)

6.00 Semestral

Gestió fiscal (3501MO3345)

6.00 Semestral

Globalització i fiscalitat (3104G00083)

3.00 Semestral

Hisenda Pública (3104G02102)

6.00 Semestral

Informació i assessorament financers (3501MO3348)

6.00 Semestral

Metodologia jurídica (3104G01117)

3.00 Semestral

Polítiques fiscals i serveis públics (3104G02105)

3.00 Semestral

Sistema tributari espanyol I (3104G01019)

4.00 Semestral

Sistema tributari espanyol II (3104G01020)

4.00 Semestral

Treball de fi de grau (3107G01098)

12.00 Anual

Treball Final de Grau (3104G01119)

9.00 Semestral

Treball final de Grau (3107G02076)

6.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO3350)

6.00 Semestral

Tributació local (3104G00020)

3.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Acció exterior de l'Estat (3104G02103)

3.00 Semestral

Assessorament i litigació administrativa. Dret d'estrangeria (3501MO3475)

8.00 Semestral

Crims internacionals i tribunals penals internacionals (3104G00059)

3.00 Semestral

Dos estatus específics: Refugiades i MENAS (Menors estrangers no acompanyats) (3501MO3305)

4.00 Semestral

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

4.00 Semestral

Dret internacional públic (3104G04019)

6.00 Semestral

Dret internacional públic I (3104G00071)

4.00 Semestral

Dret internacional públic II (3104G00072)

3.00 Semestral

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

3.00 Semestral

Gestió de serveis professionals (3501MO3341)

6.00 Semestral

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

3.00 Semestral

La lliure circulació de persones i l'accés a la Unió Europea (3104G00010)

3.00 Semestral

La lluita contra les discriminacions i el racisme a nivell internacional i europeu (3104G00086)

3.00 Semestral

Manteniment de la pau i seguretat internacional (3104G00021)

3.00 Semestral

Marc jurídic internacional y europeu (3501MO3287)

3.00 Semestral

Protecció internacional dels drets humans a l'àmbit europeu (3104G00052)

3.00 Semestral

Relacions exteriors de la Unió Europea (3104G00022)

3.00 Semestral

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

6.00 Semestral

Treball de fi de grau (3107G01098)

12.00 Anual

Treball Final de Grau (3104G01119)

9.00 Semestral

Unió Europea: Institucions i polítiques (3104G04020)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Assessorament i litigació penal (3501MO2054)

10.00 Semestral

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G01034)

5.00 Semestral

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G03005)

6.00 Semestral

Compliance, antifrau i anticorrupció (3104G03081)

3.00 Semestral

Criminalitat (3501MO2904)

10.00 Anual

Criminalitat econòmica (3104G03017)

6.00 Semestral

Criminologia (3104G00085)

3.00 Semestral

Criminologia aplicada (3104G03016)

9.00 Semestral

Criminologia comparada (3104G03033)

3.00 Semestral

Criminologia i feminisme (3104G03065)

3.00 Semestral

Criminologia pel segle XXI (3104G03082)

3.00 Semestral

Delinqüència juvenil (3104G00026)

3.00 Semestral

Dret penal. Part especial (3104G00076)

6.00 Semestral

Drogues i dret penal (3104G00027)

3.00 Semestral

Eines transversals de suport a la recerca en Criminologia (3104G00114)

3.00 Semestral

El dret penal a la pràctica (3104G00013)

3.00 Semestral

Execució de mesures penals a la comunitat (3104G03083)

3.00 Semestral

Fonaments del dret penal (3104G01033)

3.00 Semestral

Fonts i anàlisis de dades criminològiques (3104G03088)

3.00 Semestral

Immigració i sistema penal (3104G03021)

6.00 Semestral

Intervenció en diferents contextos de criminalitat I (3104G03089)

3.00 Semestral

Intervenció en diferents contextos de criminalitat II (3104G00110)

3.00 Semestral

Introducció a la criminologia (3104G03006)

6.00 Semestral

Justícia restaurativa en matèria penal (3104G03086)

3.00 Semestral

La investigació científica aplicada a la criminologia (3104G03014)

5.00 Semestral

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

6.00 Semestral

Penologia (3104G03028)

6.00 Semestral

Penologia (3501MO2900)

15.00 Anual

Policia i societat (3104G03010)

6.00 Semestral

Política criminal i control social (3104G03025)

6.00 Semestral

Pràctiques externes (3104G01118)

3.00 Anual

Pràctiques externes (3104G03074)

4.00 Semestral

Pràctiques externes II (3501MO2056)

14.00 Semestral

Presons i dret penitenciari (3104G03027)

6.00 Semestral

Prevenció comunitària (3104G00063)

3.00 Semestral

Prevenció de la criminalitat (3104G03011)

6.00 Semestral

Seguretat (3104G03076)

3.00 Semestral

Sistema de justícia penal (3501MO2905)

10.00 Anual

Sociologia del càstig (3104G03085)

3.00 Semestral

Tècniques d'investigació qualitativa (3104G03077)

3.00 Semestral

Tècniques d'investigació quantitativa (3104G03078)

6.00 Semestral

Teories criminològiques (3104G03007)

9.00 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9.00 Semestral

Treball final de grau (3104G03079)

9.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO2057)

6.00 Semestral

Treball Final de Màster (3501MO2903)

15.00 Semestral

Victimologia (3104G03029)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Arbitratge i mitjans alternatius a la jurisdicció (3104G00011)

3.00 Semestral

Assessorament i litigació penal (3501MO2054)

10.00 Semestral

Dret processal civil I (3104G01037)

5.00 Semestral

Dret processal civil II (3104G01038)

3.00 Semestral

Dret processal penal (3104G01039)

4.00 Semestral

Dret processal penal (3104G03004)

6.00 Semestral

Eines processals de recobrament d'impagats (3104G01120)

3.00 Semestral

Espai de llibertat, seguretat i justícia a la Unió Europea (3104G03026)

3.00 Semestral

Internacionalització de la justícia (3104G00016)

3.00 Semestral

Intervenció Penal amb Menors d'Edat (3104G00102)

3.00 Semestral

Introducció al dret processal (3104G00077)

6.00 Semestral

Justícia de proximitat (3104G03009)

6.00 Semestral

Litigació civil i especial (3501MO3480)

9.00 Semestral

Pràctiques externes I (3501MO3481)

16.00 Semestral

Pràctiques externes II (3501MO2056)

14.00 Semestral

Prova judicial i garanties (3104G00019)

3.00 Semestral

Sistema polític i poder judicial (3104G04022)

3.00 Semestral

Treball Final de Grau (3104G01119)

9.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO2057)

6.00 Semestral

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.