Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
L'activitat financera pública. Ingressos i despeses públiques. Principis constitucionals financers. Distribució del poder financer. El pressupost. Els recursos financers i els ingressos públics: classes i règim.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Luisa Esteve Pardo  / Alberto Navarro Garcia
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Luisa Esteve Pardo  / Alberto Navarro Garcia
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Maria Luisa Esteve Pardo  / Alberto Navarro Garcia
Idioma de les classes:
Català (100%), Castellà (0%)

Competències

  • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
  • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
  • CG8. Aprendre de manera autònoma
  • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
  • CE11. Diferenciar els tipus de despesa pública, argumentar jurídicament les seves diferències, i analitzar la interrelació entre la despesa pública i els recursos financers públics

Continguts

1. TEMA 1: ACTIVITAT FINANCERA I DRET TRIBUTARI

          1.1. Activitat financera i Hisenda Pública.

          1.2. El Dret Financer: concepte i contingut.

          1.3. El Dret Tributari: concepte i contingut.

          1.4. El Dret Pressupostari: concepte i contingut

2. TEMA 2: INGRESSOS NO TRIBUTARIS

          2.1. Ingressos públics: concepte i característiques.

          2.2. Els ingressos no tributaris. Classificació.

                    2.2.1. Ingressos patrimonials

                    2.2.2. Ingressos monopolístics

                    2.2.3. Transferències

                    2.2.4. Ingressos derivats del Deute Públic

3. TEMA 3: INGRESSOS TRIBUTARIS

          3.1. El tribut: concepte i característiques

          3.2. Classes de tributs

                    3.2.1. Els impostos. Classes.

                    3.2.2. Les contribucions especials.

                    3.2.3. Les taxes.

                    3.2.4. Les taxes i el preus públics: concepte i relació entre ambdós recursos

4. TEMA 4: PRINCIPIS DE L'ORDENAMENT TRIBUTARI

          4.1. Els principis constitucionals del Dret Financer

          4.2. Els principis jurídic-substantius del Dret Financer (art. 31.1 CE)

                    4.2.1. El principi de generalitat

                    4.2.2. El principi d'igualtat

                    4.2.3. El principi de progressivitat

                    4.2.4. El principi de no confiscatorietat

                    4.2.5. El principi de capacitat econòmica

          4.3. El principi de reserva de llei tributària

5. TEMA 5: LES NORMES

          5.1. La Constitució i els Tractats Internacionales

          5.2. El Dret Comunitari Europeu

          5.3. Lleis i actes amb força de llei: el Decret Llei en matèria tributària

          5.4. Les disposicions de caràcter administratiu

6. TEMA 6: LA DISTRIBUCIÓ DEL PODER FINANCER

          6.1. El poder financer: significat i estructura

                    6.1.1. El poder financer de l'Estat

                    6.1.2. El poder financer de les Comunitats Autònomes: de règim general i règim foral

          6.2. El poder financer de les Corporacions Locals

          6.3. L'administració financera: significat i estructura

                    6.3.1. L'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT)

                    6.3.2. L'Agència Tributària Catalana (ATC)

7. TEMA 7: EL PRESSUPOST

          7.1. Fonts normatives del Dret pressupostari

          7.2. Configuració i origen del pressupost

          7.3. Concepte jurídic del pressupost. Definicions normatives

          7.4. Contingut i abast de la llei anual del pressupost

          7.5. Efectes jurídics del pressupost

          7.6. Estructura pressupostària

8. TEMA 8: ELS PRINCIPIS PRESSUPOSTARIS

          8.1. El principi de reserva de llei pressupostària

          8.2. Els principis d'unitat, universalitat i no afectació

          8.3. El principi d'anualitat

          8.4. El principi d'especialitat

          8.5. El principi d'estabilitat pressupostària

9. TEMA 9: EL CICLE PRESSUPOSTARI

          9.1. Elaboració del Pressupost

          9.2. Aprovació del Pressupost.

          9.3. Execució del pressupost

                    9.3.1. El procediment d'execució de la despesa

                    9.3.2. Les modificacions pressupostàries

          9.4. Control pressupostari

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 7,00 16,00 7,00 30,00
Prova d'avaluació 18,00 34,00 18,00 70,00
Total 25,00 50,00 25,00 100

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació continuada 1 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 40
Prova d'avaluació continuada 2 Per superar aquesta prova és necessari treure una nota igual o superior a 5. És de carácter recuperable. 40
Activitats, pràctiques i participació activa a classe
Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran tot un seguit d'exercicis, activitats o pràctiques a les quals es treballaran més a fons diferents qüestions i aspectes de la matèria de l'assignatura. Totes aquestes activitats es realitzaran únicament a classe, llevat que excepcionalment s’especifiqui el contrari.

La participació activa a les classes i a les diferents activitats dutes a terme suposa fins a un 20% de la nota final i és de caràcter NO recuperable.

Aquest 20% només s'afegirà a la nota final en el cas d'haver superat les dues proves d'avaluació continuada.
20 No

Qualificació

___PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUADA___

Es realitzaran dues proves d’avaluació continuada al llarg del semestre:

• PROVA 1: En aquesta prova s’avaluaran els Temes 1, 2, 3, 4 i 5.
• PROVA 2: En aquesta prova s’avaluaran els Temes 6, 7, 8 i 9.

Cada prova compta un 40% de la nota final de l'assignatura. Per tant, la nota màxima que es pot obtenir de la suma d’ambdues proves és un 8.

Aquestes proves poden incloure preguntes tipus test, preguntes de desenvolupament de teoria o supòsits pràctics.

És imprescindible, per tal de superar l’assignatura, que s’aprovi cadascuna d'aquestes dues proves amb una nota igual o superar a 5. En cap cas, es farà mitjana entre les dues proves.

NOTA: aquells estudiants que per motius justificats (reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de la FD) no es presentin el dia de la prova, la podran recuperar el dia que indiqui el professorat de l’àrea i es realitzarà únicament de manera oral.

___ACTIVTATS, PRÀCTIQUES I PARTICIPACIÓ ACTIVA A CLASSE___

Durant el transcurs de l’assignatura es realitzaran tot un seguit d'exercicis, activitats o pràctiques a les quals es treballaran més a fons diferents qüestions i aspectes de la matèria de l'assignatura. Totes aquestes activitats es realitzaran únicament a classe, llevat que excepcionalment s’especifiqui el contrari.

La participació activa a les classes i a les diferents activitats dutes a terme suposa fins a un 20% de la nota final i és de caràcter NO recuperable. En el mateix sentit, al tractar-se d’activitats amb un pes inferior en conjunt al 20% de la nota final, en cas d’absències injustificadas o justificades, tampoc es poden recuperar.

Aquest 20% només s'afegirà a la nota final en el cas d'haver superat les dues proves d'avaluació continuada.

___RECUPERACIÓ___

En cas de que algun estudiant no hagi superat alguna de les dues proves d’avaluació continuada o bé no s’hagi presentat, podran recuperar la prova o proves no superades a la recuperació establerta al calendari d’exàmens de la FD. Les proves de recuperació tindran una estructura similar a la de les proves d’avaluació continuada.

___QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA___

La nota final de l’assignatura dels alumnes es formarà per la mitjana de les dues proves aprovades (80%) a la qual s'afegirà, si s'escau, la qualificació per participació activa a les pràctiques (20%).

En el cas que la mitjana aritmètica de totes les notes sigui superior a 5, però no s’hagin aprovat les dues proves individualment, la nota que s’introduirà a les actes serà de 4,5.

NOTA: Aquells estudiants que hagin superat alguna de les proves i vulguin pujar la nota d'una o de les dues proves, es podran presentar a la recuperació. En aquest cas, la nota que es tindrà en compte per la qualificació final de l'assignatura serà l'obtinguda a la darrera prova realitzada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no s'hagin presentat a cap de les dues proves d'avaluació continuada o només a una d'elles i tampoc es presentin a la recuperació de les proves tindran la qualificació de "No presentat".

Avaluació única:
Les i els estudiants que s’acullin al sistema d’avaluació única s’hauran de presentar a una única prova final, composada de dues parts, que comptarà el 100% de la nota i que pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics. La prova es realitzarà el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.

Requisits mínims per aprovar:
Per aprovar l'assignatura cal aprovar les dues proves amb una nota igual o superior a 5 i que la mitjana aritmètica de totes les parts d'avaluació sigui de 5.

Tutoria

Les tutories es poden realitzar presencialment o virtualment, sempre i quan es demani previàment per correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les sessions presencials a l'aula facilitarà la comunicació directa entre estudiants i professors. Tanmateix, la comunicació i interacció també es garanteix addicionalment amb altres eines virtuals: els fòrums de notícies o de dubtes, el correu electrònic, les classes participatives per streaming i els materials que es publiquin en el Moodle.

Observacions

És IMPRESCINDIBLE disposar de la següent normativa:

- Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
- Constitució Espanyola.
- Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostàrea.
- Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics.
- Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de Finançament de les Comunitats Autònomes.
- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
- Llei Orgànica 2/2012, de 27 de abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera.

Assignatures recomanades

  • Dret administratiu I
  • Introducció al dret constitucional

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.