Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
La Comunitat Internacional. Evolució del Dret internacional. L'estatut jurídic dels subjectes i d'altres actors internacionals. Fonts i creació de les normes internacionals. L'aplicaicó del DIP. L'incompliment i la responsabilitat internacional.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Jose Benito Acosta Estevez  / Georgina Rodriguez Muñoz
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Esther Jordana Santiago  / Georgina Rodriguez Muñoz
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Grup D3

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Jose Benito Acosta Estevez  / Georgina Rodriguez Muñoz
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (100%), Anglès (0%)

Competències

 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • 19. Conèixer la política internacional.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 28. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.
 • CE19. Conèixer la política internacional

Continguts

1. INTRODUCCIÓN

          1.1. Lección 1.- Origen, evolución y características de la sociedad internacional contemporánea.- Estructuras de la sociedad internacional contemporánea.- Concepto, características y funciones del Derecho Internacional Público.

2. LOS SUJETOS DE DERECHO INTERNACIONAL

          2.1. Noción de subjetividad internacional.- Tipología de sujetos internacionales.- Atribución y consecuencias de la subjetividad internacional.- Otros sujetos internacionales: el individuo.

          2.2. El estatuto jurídico internacional del Estado: concepto y elementos.- Reconocimiento de Estados y de gobiernos.- Tipología de Estados: el Estado español.- Inmunidad de jurisdicción y de ejecución.- Sucesión de Estados: efectos jurídicos respecto de la población, y de los Tratados Internacionales.

          2.3. Las Organizaciones internacionales: concepto, características, personalidad jurídica internacional y tipología.- Tratado constitutivo y competencias de las Organizaciones internacionales.

3. EL PROCESO DE FORMACIÓN DE LAS NORMAS JURÍDICAS INTERNACIONALES

          3.1. El concepto de fuente.- Relevancia del consentimiento del Estado en el proceso de formación.- Procedimientos de creación de las normas jurídicas internacionales.- El artículo 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia

          3.2. La Costumbre Internacional: concepto y elementos.- Tipos y prueba de las normas consuetudinarias.- Interacción entre la Costumbre y el Tratado.

          3.3. Concepto y clasificación de los Tratados Internacionales.- Capacidad para concluir tratados y fases de la elaboración de los tratados.- Las reservas a los tratados.- El depósito, registro y publicación de los tratados.- Conclusión de los Tratados en el Derecho español.

          3.4. La entrada en vigor de los Tratados.- Efectos de los Tratados en el tiempo y en el espacio.- La aplicación de los Tratados sucesivos concernientes a la misma materia.- La interpretación de los Tratados Internacionales.- Los Tratados y los terceros Estados.- La enmienda y modificación de los Tratados.- La nulidad, terminación y suspensión de los Tratados.

          3.5. Los principios generales del Derecho.- La equidad.- Los medios auxiliares: la jurisprudencia y la doctrina científica.Los actos unilaterales de los Estados: concepto, elementos, fundamento y efectos jurídicos.- Clasificación.La competencia normativa interna y externa de las Organizaciones internacionales.- Las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

4. LA APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL

          4.1. La recepción de las normas internacionales en los ordenamientos jurídicos internos y su rango jerárquico: referencia al derecho español.- La aplicación de las normas internacionales por los órganos internos de los Estados: referencia al derecho español.

          4.2. La responsabilidad internacional.: concepto, características y elementos.- Transformaciones en el ámbito de la responsabilidad internacional.- Consecuencias de la responsabilidad internacional.- Circunstancias que excluyen la ilicitud.

          4.3. Los medios descentralizados de aplicación del Derecho Internacional.- La aplicación no espontánea: las medidas de retorsión y las represalias.

          4.4. Los medios institucionalizados de aplicación del Derecho internacional.- Las medidas de vigilancia y control internacional.- El sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas: alternativas al sistema.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 13,00 45,00 13,00 71,00
Prova d'avaluació 5,00 20,00 4,00 29,00
Total 18,00 65,00 17,00 100

Bibliografia

 • Abellan Honrubia, Victoria (2005). Prácticas de Derecho Internacional Público. Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Andrés Sáenz de Santa María, Paz. (2019). Legislación básica de derecho internacional público / (Decimonovena edición). Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya S A). Catàleg
 • Andrés Sáenz de Santa María, Paz. (2018). Sistema de derecho internacional público (Quinta edición). Cizur Menor (Navarra): Editorial Aranzadi SAU. Catàleg
 • Carrillo Salcedo, Juan Antonio (cop. 1991). Curso de derecho internacional público, : introducción a su estructura, dinámica y funciones. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Casado Raigón, Rafael. (2017). Derecho internacional (Tercera edición). Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya). Catàleg
 • Casanovas y La Rosa, Oriol. (2019). Compendio de derecho internacional público (Octava edición). Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya). Catàleg
 • Casanovas y de la Rosa, Oriol (2005). Prácticas de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Díez de Velasco Vallejo, Manuel (2013 ). Instituciones de derecho internacional público (18ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • González Campos, J; Sánchez Rodríguez, L.I.; Andrés Sáenz de Santa María, M.P. (2008). Curso de Derecho Internacional Público. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Catàleg
 • Gutiérrez Espada, C. (2005). Derecho Internacional Público. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Jiménez Piernas, C. (2009). Introducción al Derecho Internacional Público. Práctica española. Madrid : Tecnos. Catàleg
 • Juste Ruiz, José. (2018). Lecciones de derecho internacional público (3ª Edición). Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Mariño Menéndez, F. (2005). Derecho Internacional Público. Parte General. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Pastor Ridruejo, José Antonio. (2017). Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales (Vigésima primera edición). Madrid: Tecnos, a http://udg.xebook.es/Record/Xebook1-1498 Catàleg
 • Pastor Ridruejo, José Antonio. (2019). Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales (Vigésima tercera edición). Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya SA). Catàleg
 • Remiro Brotons, Antonio. (2010). Derecho internacional :. Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Remiro Brotons, Antonio. (2010). Derecho internacional. Valencia: Tirant lo Blanch, a https://biblioteca.tirant.com/cloudLibrary/login/login?username=UGIRONA&password=YB6K1vL&redirectto=/ebook/show/9788499859132 Catàleg
 • Rodríguez Carrión, A: (2006). Lecciones de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Salinas de Frías, Ana. Alcaide Fernández, Joaquín. (2019). Lecciones de derecho internacional público. Madrid: Editorial Tecnos (Grupo Anaya SA). Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Parcials Grup D2: 2 parcials (cadascun 10% nota) + porfoli (10%).
Grup D1 i D3: 1 parcial (30% nota).
S´ha de fer l´examen amb el grup en que s´està matriculat, no s´accepten canvis extraoficials. SI Recuperable.
30
Examen S´ha de fer l´examen amb el grup que s´està matriculat, no s´accepten canvis extraoficials. Cal una nota de 5 punts per a poder fer mitjana amb la resta d'activitats. Si Recuperable. 40
Cas pràctic 1 Es tracta d'una activitat NO Recuperable.
La pràctica es basa en el treball sobre un cas. A l'avaluació de l'activitat es tindrà en compte l'entrega realitzada i la participació de l'estudiant a classe.
15 No
Cas pràctic 2 Es tracta d'una activitat NO Recuperable.
15% de la nota final. La pràctica es basa en la resolució d'un cas. A l'avaluació de l'activitat es tindrà en compte l'entrega realitzada i la participació de l'estudiant a classe o durant la simulació.
15 No

Qualificació

Per la qualificació de les activitats d'avaluació es valorarà:
- L’adequació del discurs i la resolució totes de les qüestions plantejades de forma clara i entenedora.
- La claredat dels arguments i la coherència del discurs.
- La correcta redacció (en tot cas, se suspendran les entregues en el cas d'haver-hi errors ortogràfics o tipogràfics).
- El respecte estricte de l’extensió assignada, així com qualsevol altra indicació de format donada.
- La utilització de fonts de coneixement complementàries.
- La citació de fonts de coneixement de forma sistemàtica i endreçada.
- El coneixement de la matèria.

ATENCIÓ: Per tal que es sumin les notes dels casos pràctics cal tenir com a mínim una nota igual o superior a 5 punts a l'examen global.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Casos pràctics: qui no el presenti, perd aquesta part de la nota.
Examen: es recupera en la data oficial de recuperació.
Si el dia d'una activitat avaluable un estudiant accedeix a l'aula haurà d'entregar (encara que sigui en blanc) la seva prova. Es considerarà l'estudiant com a presentat.

Avaluació única:
L´avaluació única consistirà en un examen final únic amb un valor del 100% de la nota de l´assignatura.
S'ha de fer l'examen en el grup que s'està matriculat (i en cas que hi hagi subgrups en la data i hora assignats), no s'accepten canvis de grup extraoficials.
Només podran acollir-s'hi aquells alumnes que disposin del vistiplau oficial de la Facultat de Dret, en compliment de la normativa vigent.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5,0 punts.

Tutoria

Les tutories es realitzaran dins l´horari establert d´atenció a l´estudiant. En la mesura del possible els dubtes s'intentaran resoldre durant les classes presencials, doncs el seu plantejament és eminentment participatiu.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La forma principal de comunicar-se amb els estudiants ha de ser la classe presencial. A més a més d'obrir espais durant la classe per plantejar qüestions, al final de la classe es deixaran 10 minuts per tal que els estudiants que ho necessitin puguin comentar algun aspecte de l'assignatura de forma individual.

Observacions

Es recomana fermament aprovar aquesta assignatura ABANS de matricular-se a Dret Internacional Públic II.

Assignatures recomanades

 • Institucions de la Unió Europea

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas que el professor ho consideri necessari o per força major, les sessions formatives es realitzaran de forma virtual utilitzant la plataforma disponible a la UdG (meet, collaborate...).

Modificació de l'avaluació:
En cas que el professor ho consideri necessari o per força major, les activitats (test, casos pràctics i examen global) es realitzaran de forma virtual utilitzant la plataforma disponible a la UdG (moodle, meet, collaborate...).

Tutoria i comunicació:
En cas que el professor ho consideri necessari o per força major, les tutories i consultes es virtualitzaran per complet.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.