Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Departament de Didàctiques Específiques

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2022-2023

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Desenvolupament i aprenentatge de les habilitats motrius (3101G00027)

3.00 Semestral

Didàctica de l'educació física (3101G00025)

3.00 Semestral

Educació física 1 (3101G03011)

5.00 Semestral

Educació física 2 (3101G03021)

5.00 Semestral

Educació sensorial i expressió corporal (3101G04022)

3.00 Semestral

Experimentació, manipulació i joc 1 (3101G04035)

10.00 Anual

Expressió corporal, psicomotricitat i aprenentatge (3101G04029)

5.00 Semestral

Iniciació als esports (3101G00028)

3.00 Semestral

L'activitat física com a instrument d'integració social (3101G00030)

3.00 Semestral

L'expressió corporal i la dansa (3101G00024)

3.00 Semestral

Massatge, relaxació i consciència corporal a l’educació infantil (3101G04040)

3.00 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Anual

Recursos didàctics per a l'educació física (3101G00029)

3.00 Semestral

Salut i condició física (3101G00026)

3.00 Semestral

Salut i expressió corporal per a mestres (3101G03031)

3.00 Semestral

Salut i expressió corporal per a mestres (3101G04028)

3.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Arts, qualitat i multiculturalitat (3101G03033)

3.00 Semestral

Comunicació visual i musical per a usos acadèmics i professionals (3101G00148)

5.00 Semestral

Didàctica de la música II (3101G00141)

3.00 Semestral

Didàctica de l'educació musical (3101G00041)

3.00 Semestral

Direcció coral i instrumental (3101G00044)

3.00 Semestral

Educació de la veu i cançó. Desenvolupament de capacitats musicals (3101G00038)

3.00 Semestral

Educació musical, plàstica i visual 1 (3101G03012)

5.00 Semestral

Experimentació, manipulació i joc 2 (3101G04036)

5.00 Semestral

Història de la música: evolució, renovació i estils (3101G00140)

3.00 Semestral

Musica i aprenentatge (3101G04031)

5.00 Semestral

Música, emoció i moviment (3101G04025)

3.00 Semestral

Oïda i comprensió musical i ús de les tecnologies audiovisuals (3101G00040)

3.00 Semestral

Pràctica instrumental i creativitat (3101G00039)

3.00 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Anual

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Arts visuals i aprenentatge (3101G04030)

5.00 Semestral

Arts, qualitat i multiculturalitat (3101G03033)

3.00 Semestral

Comunicació visual i musical per a usos acadèmics i professionals (3101G00148)

5.00 Semestral

Creació d'entorns i accions estètiques (3101G04021)

3.00 Semestral

Criteris, estratègies i metodologies per a la sensibilització en arts visuals i plàstiques (3101G00022)

3.00 Semestral

Del patrimoni multicultural a la contemporaneïtat artística: recursos educatius (3101G00019)

3.00 Semestral

Educació estètica i vida quotidiana: postmoderna, multicultural, feminista, ecològica (3101G00023)

3.00 Semestral

Educació musical, plàstica i visual 2 (3101G03022)

5.00 Semestral

El taller en el primer cicle d'Educació Infantil (3101G04023)

3.00 Semestral

Intel·ligències múltiples, arts i creativitat (3101G00071)

3.00 Semestral

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

10.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Anual

Sistemes i didàctica de la representació visual i espacial (3101G00018)

3.00 Semestral

Taller de teatre, expressió i objectes (3101G00011)

3.00 Semestral

Taller de tècniques bidimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00020)

3.00 Semestral

Taller de tècniques tridimensionals: creativitat i processos artístics (3101G00021)

3.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Alemany inicial (3108G01010)

6.00 Anual

Anglès avançat 2 (3108G01015)

6.00 Anual

Anglès domini funcional efectiu 1 (3108G01019)

6.00 Anual

Anglès per a l'economia (3107G00020)

6.00 Semestral

Anglès per a usos acadèmics i professionals (3101G00146)

5.00 Semestral

Anglès: aprenentatge per competències (3101G03035)

5.00 Semestral

Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (1) (3101G04001)

4.00 Semestral

Aprenentatge de llengües i lectoescriptura (2) (3101G04026)

11.00 Anual

Aprenentatge integrat de llengües i continguts (3101G00139)

3.00 Semestral

Català i castellà per a usos acadèmics i professionals (3101G00147)

5.00 Semestral

Competències bàsiques i currículum (3101G03034)

10.00 Anual

Cultura anglesa (3101G00036)

3.00 Semestral

Didàctica de la llengua estrangera ( aprofundiment 3-12 ) (3101G00032)

3.00 Semestral

Didàctica de l'especialitat de literatura (3501MO1922)

3.00 Semestral

Didàctica de l'especialitat de llengua (3501MO1921)

3.00 Semestral

Didàctica específica de l'àmbit de llengües (3501MO1629)

4.00 Semestral

Dificultats d'aprenentatge i altes capacitats (3501MO2860)

6.00 Semestral

Dinamització de la biblioteca escolar (3101G00009)

3.00 Semestral

Diversitat i connexions entre àrees curriculars (3101G04016)

10.00 Anual

Experimentació, manipulació i joc 2 (3101G04036)

5.00 Semestral

Família, interculturalitat i aula multilingüe (3501MO2861)

6.00 Semestral

Francès llindar (3108G01023)

6.00 Anual

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les llengües (3501MO1638)

2.00 Semestral

La diversitat lingüística a l'escola inclusiva (3501MO2855)

3.00 Semestral

La pronunciació de l'anglès a l'aula (3101G00034)

3.00 Semestral

Literatura infantil (3101G00033)

3.00 Semestral

Literatura infantil i juvenil (3101G00162)

3.00 Semestral

Llengües 1 (3101G03010)

7.00 Anual

Llengües 2 (3101G03020)

3.00 Semestral

L'ús de les TIC en l'ensenyament de segones llengües (3501MO2443)

3.00 Semestral

Metodologia i didàctica en l'ensenyament de segones llengües (3501MO2441)

6.00 Semestral

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

10.00 Anual

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Anual

Pràctiques supervisades (3501MO2862)

6.00 Anual

Taller d'expressió escrita (anglès, francès) (3101G00031)

3.00 Semestral

Taller d'expressió oral (anglès / francès) (3101G00035)

3.00 Semestral

Treball de Final de Màster (3501MO2863)

6.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO2461)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Aprenentatge de les matemàtiques (3101G04033)

5.00 Semestral

Dificultats d'aprenentatge i altes capacitats (3501MO2860)

6.00 Semestral

Experimentació, manipulació i joc 1 (3101G04035)

10.00 Anual

Investigació matemàtica a l'aula d'educació infantil i educació primària (3101G00097)

3.00 Semestral

La matemàtica com a recurs de dinamització i ambientació escolar (3101G00015)

3.00 Semestral

Matemàtica: didàctica i interdisciplinarietat (3101G03037)

6.00 Semestral

Matemàtiques 1 (3101G03008)

5.00 Semestral

Matemàtiques 2 (3101G03018)

5.00 Semestral

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Anual

Pràctiques supervisades (3501MO2862)

6.00 Anual

Treball de Final de Màster (3501MO2863)

6.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 Semestral

Un dia a l'escola de d'Educació Infantil 0-3 (3101G04020)

3.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Aprenentatge de les ciències naturals (3101G04034)

5.00 Semestral

Ciències experimentals 1 (3101G03009)

6.00 Semestral

Ciències experimentals 2 (3101G03019)

4.00 Semestral

Ciències naturals i sostenibilitat (3101G03029)

4.00 Semestral

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia. Treball de camp i educació per la sostenibilitat (3501MO1613)

3.00 Semestral

Didàctica de l'especialitat de Física i Química. Treballs pràctics (3501MO1612)

3.00 Anual

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

3.00 Semestral

Didàctica específica de l'àmbit. Introducció a la didàctica de les ciències (3501MO1609)

4.00 Semestral

El treball experimental: tipologia, recursos, i exemplificació (3101G00059)

3.00 Semestral

Experiències d'educació científica i ambiental a les escoles (3101G00137)

3.00 Semestral

Experimentació, manipulació i joc 1 (3101G04035)

10.00 Anual

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic i tecnològic (3501MO1618)

2.00 Semestral

L'educació ambiental: objectius, conceptes, estratègies metodològiques, avaluació (3101G00063)

3.00 Semestral

Naturalesa de la Ciència per a mestres (3101G00138)

3.00 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Anual

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Aprenentatge de les ciències socials (3101G04032)

5.00 Semestral

Ciències socials 1 (3101G03013)

6.00 Semestral

Ciències socials 2 (3101G03023)

4.00 Semestral

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

3.00 Semestral

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

3.00 Semestral

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

4.00 Semestral

Diversitat i connexions entre àrees curriculars (3101G04016)

10.00 Anual

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

3.00 Semestral

Geografia en un món de canvi (3101G00090)

3.00 Semestral

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

2.00 Semestral

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Anual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G03038)

24.00 Anual

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Anual

Societat, ciència i sostenibilitat (3101G03030)

3.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G03039)

6.00 Semestral

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 Semestral

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 Semestral

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.