Sostenibilitat

Mobilitat

Introducció

El model predominant de mobilitat, caracteritzat per l’ús individual i indiscriminat del cotxe particular, provoca, entre altres impactes, alts nivells de contaminació atmosfèrica i acústica, a més d’una cada cop més preocupant ocupació del sòl generada tant pels vehicles, com per les infraestructures que aquests requereixen (vies, aparcaments…).

A la UdG la mobilitat és una de les problemàtiques ambientals de primer ordre i que requereix un alt nivell de conscienciació i participació per part de tota la comunitat universitària.

Aquestes infografies representen les dades obtingudes de l'Enquesta Anual de Mobilitat de la UdG, corresponent al curs 2016-2017 Informe Enquestes de Mobilitat UdG 2016-17