Social Commitment > Areas > Sustainability > In which we work? > Education > Introduction
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Sostenibilitat

Introducció

Formació

El concepte d’educació per a la sostenibilitat implica una nova manera de pensar el món, que integra les dimensions ecològica, social i econòmica en un gran ventall de coneixements, sabers i habilitats per a l’acció que sobrepassen la parcel∙lació del saber. La sostenibilitat inclou l’elaboració col∙lectiva de codis d’interpretació i de comportament sobre la base no sols d’una «nova tecnologia» més respectuosa amb el medi, sinó, sobretot, del desenvolupament d’una «nova ètica» que orienti la capacitat humana d’actuar (Geli, 2002) [i que promogui la solidaritat intrageneracional i intergeneracional, hi afegim].

L’educació superior té un paper particular i molt important en l’àmbit de l’educació per a la sostenibilitat. La universitat ha d’assumir aquest repte atesa la seva responsabilitat en tant que formadora de futurs professionals que incidiran, d’una manera directa o indirecta, en el territori i en les persones que hi viuen. En la seva tasca de generar i transferir coneixement i estimular el pensament crític, la universitat esdevé un mirall per a la societat; el deure ètic de la universitat comporta, doncs, adoptar criteris de sostenibilitat que repercuteixin al màxim en les actuacions que li són pròpies, tant pel que fa a la seva gestió com a la seva tasca fonamental d’educació i recerca, sense oblidar la important responsabilitat social que aquesta institució té en el context.

Actuar de manera sostenible, doncs, vol dir reeducar-nos com a persones i com a professionals, de manera que tinguem la capacitat:

  1. De fer prevaldre valors universals com el diàleg, la solidaritat (intrageneracional i intergeneracional) i el respecte a totes les formes de vida.
  2. De crear i innovar per trobar solucions (a curt i llarg termini) a la complexitat de reptes que ens ofereix el sistema vigent.

Per aquest motiu, la Universitat de Girona ha assumit la sostenibilitat com una de les competències transversals que s’han incorporat a tots els graus que s’hi imparteixen. Aquesta acció permetrà que tots els estudiants, independentment del grau, incorporin els criteris de la  sostenibilitat a la seva futura pràctica professional.

 

Text extret de la:

GUIA PER A L’ADAPTACIÓ A L’ESPAI EUROPEU D’EDUCACIÓ SUPERIOR

10. Competències transversals: SOSTENIBILITAT

Universitat de Girona

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.