Advantages
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

Life at the UdG

Avantatges

La Universitat no és només docència i recerca sinó també comunitat. Pertànyer-hi implica formar part d’un col·lectiu que gaudeix de determinades condicions especials, atès que el gruix dels universitaris representen una part important de l’entramat social gironí.