Social Commitment > Areas > Sustainability > In which we work? > Resources > Building
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Sostenibilitat

Edificació

Actuacions d’estalvi i optimització de fluids

Aquestes són algunes de les actuacions que s'han realitzat a la Universitat de Girona amb l'objectiu de reduir consums de fluids.

Actuació

Centre

Característiques

Estalvi

Instal·lació de reactàncies electròniques en els sistemes d'il·luminació per fluorescència

P1 i P2 de Politècnica

L'estalvi consisteix en evitar les pèrdues tèrmiques per escalfament de la reactància clàssica

S'estima una reducció del consum d'entre un 15% i un 20%

Instal·lació de detectors de presència per a la regulació del funcionament de la il·luminació

Vestidors del Servei d'Esports

Sistema senzill que detecta el moviment o l'absència del mateix d'usuaris/àries en un local i associat al quadre d'il·luminació connecta o desconnecta la il·luminació.

Difícil de calcular tot i que pot arribar a un 20%. Permet ajustar el consum d'energia a les necessitats reals d'il·luminació.

Substitució de bombetes d'incandescència per bombetes de baix consum

Al servei de microscòpia electrònica

Bombetes que combinen la forma de les d'incandescència amb el rendiment de la il·luminació per fluorescència (5 vegades més eficient).

Aproximadament d'un 80%

Pla de reposició de fluorescents per altres amb rendiment lumínic millora

Facultat de Dret

Sistemes que optimitzen el rendiment en base al índex de reproducció del color.

Prop d'un 5%

Instal·lació de detectors de presència per a la regulació del funcionament de la il·luminació

P4

Dispositius que funcionen en base a detectors d'intrusió, temporitzadors i cèl·lules fotoelèctriques. Permet ajustar el consum d'energia a les necessitats reals d'il·luminació.

Difícil de calcular tot i que pot estar entre un 10% i un 15%.

Instal·lació de termòstats de regulació de la temperatura dels radiadors

Aules de:

  • Seminari
  • La Normal
  • P1 i P2 de Politècnica

Termòstats inaccessibles als usuaris tarats a 20ºC i rellotges de programació setmanal que aconsegueixen obtenir temperatura de confort a primeres hores i evita certs usos a primera hora de la tarda

Estalvi diari d'hores de funcionament, bé pel propi horari, bé per regulació de temperatura

Instal·lació de 11 fanals autònoms alimentats per panells solars fotovoltaics

Camí d'accés al Servei d'Esports

Fanals autònoms amb panell fotovoltaic alimentador amb regulador de flux al 50% i làmpades de vapor de sodi de baixa pressió

Estalvi 100%

Instal·lació de polsadors de doble descàrrega en cisternes d'inodors tanc baix

A les Àligues

El polsador permet a l'usuari/ària fer mitja descàrrega o descàrrega completa optimitzant així el consum d'aigua

Opció de descàrrega d'un 50% del volum del tanc

Regulació de descàrregues dels urinaris

  • La Normal
  • Facultat de Ciències
  • Facultat d'Econòmiques
  • P4 de la Politècnica

Dispositiu de descàrrega elèctrica per a cada dipòsit (1 dip. x grup d'urinaris) controlat per un microprocessador central programable anualment que atén a totes les instal·lacions dels edificis

Estalvi de fins a un 85 % respecte del sistema sense regulació (1 litre x minut durant tot l'any

Valoració

  • Ambiental: estalvi d'emissions de CO2, reducció de la contribució a l'efecte hivernacle, reducció i eficiència en el consum d'aigua.
  • Social: adequació dels sistemes de climatització i il·luminació a l'ús, augment de la sensibilització i corresponsabilització.
  • Econòmic: reducció de la despesa, mínims períodes d'amortització.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.