Social Commitment > Areas > Sustainability > In which we work? > Waste > Reuse
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Sostenibilitat

Reutilitzar

Residus

La reutilització ocupa el segon lloc en la jerarquia de la gestió dels residus després de la prevenció, ja que comporta tot una sèrie de beneficis entre els quals cal destacar que allarga la vida útil dels productes.

Valoració

Ambiental:

 • Redueix la quantitat de residus incloent els residus perillosos.
 • Evita la contaminació
 • Redueix les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que contribueixen al canvi climàtic global.
 • Redueix l’ús de Recursos naturals (matèries primers, fuel, boscos, aigua)
 • Estalvia en el consum d’energia en l’etapa de producció.

Social:

 • Lluita contra la pobresa oferint productes assequibles a famílies amb pocs recursos.
 • Afavoreix la reinserció de persones en risc d’exclusió social.
 • Crea llocs de treball en sectors relacionats (recollida selectiva, monitorització, venta i reparació d’objectes reutilitzats).
 • Fomenta programes de formació en àmbits relacionats (conducció de vehicles, fusteria, enginyeria elèctrica, màrqueting, art i manualitats, etc.)

Econòmica:

 • Estalvi econòmic (clients: en compres de productes i gestió de residus, estat: menor cost social a través de la creació de llocs de treball i la formació).
 • Estalvi energètic, material i de productes químics presents en els productes

Reutilitza el teu mòbil: "Mobilitza't per la selva"

Gestió residu tèxtil: Marxandatge UdG

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.