Research > Responsible Research and Innovation > HRS4R
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Investigate

HRS4R

Human Resources Strategy for Researchers

La Carta europea de l'investigador i el Codi de conducta per a la contractació d'investigadors, són els documents de la Unió Europea que marquen les directrius perquè universitats i institucions de recerca europees millorin les condicions de treball i l’ocupabilitat dels investigadors, i facin més atractiva la carrera professional a Europa.

En la Carta es recullen un conjunt de principis generals i requisits que defineixen els rols, les responsabilitats i els drets dels investigadors , ocupadors i empreses i institucions públiques finançadores. El Codi subratlla la importància dels procediments de contractació oberts i transparents, i dels comitès de selecció, tant diversos com experimentats.

L'Estratègia de recursos humans per a investigadors (HRS4R) és una eina que ha posat en marxa per la Comissió Europea per donar suport a les institucions de recerca i a les organitzacions que financen la recerca en l'aplicació de la Carta i el Codi.

L'equip de govern considera imprescindible que la Universitat de Girona s'impliqui en aquesta estratègia a tots nivells. Internament, perquè contribueix a la millora de les condicions en què desenvolupen la seva activitat els nostres investigadors;i en la seva dimensió externa, perquè augmenta la visibilitat i la confiança en la nostra universitat com a pol d’atracció de talent.

Amb la signatura de la carta d’adhesió i la constitució del Comitè Director s’enceta la fase inicial d’implantació de l’Estratègia, que haurà de desenvolupar-se en un termini màxim de 12 mesos i que implica:

  • L’Anàlisi Interna de la institució per avaluar les seves pràctiques en matèria d'ètica professional, contractació, condicions laborals, igualtat i formació, a partir dels principis establerts en la Carta i el Codi.
  • El desenvolupament i publicació d’un Pla d’Acció per adaptar les polítiques i pràctiques de la institució a l’Estratègia, segons els resultats de l’anàlisi interna.

Un cop avaluades la metodologia de l’anàlisi interna i les propostes del pla d’acció, aquesta fase inicial culmina amb l'obtenció del segell d'excel·lència HRS4R, que atorga la Unió Europea a les institucions que defineixen i executen un pla d'acció per implementar les directrius de la Carta i el Codi.

Tenint en compte l'experiència d'altres institucions que ja han realitzat aquest procés, l'enfocament que hem d’adoptar respon als següents principis:

  • Multi-agent: that it is in accordance with the new management models and that it takes into account the expectations of different stakeholders linked to the UdG's R+D+I ecosystem: "what is required", "what they expect" and "what they want".
  • Active participation: involving the different agents in the planning process, and contributing to developing a strong sense of commitment and team work, which is essential for the subsequent implementation and exploitation of the action plan.

The initial phase will give way to the phases of implementation and renewal of the seal, meaning the UdG will be in a process of continuous improvement in terms of its HR strategy for researchers.

More information: Euraxess

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.