Structure > Chairs > Map of chairs
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

Map of chairs

Les càtedres neixen de l'aliança entre la Universitat de Girona i una institució, associació o empresa per estudiar i difondre una temàtica concreta. Generen publicacions i promouen nombroses activitats arreu del territori, afavorint així la dinamització cultural i científica dels territoris implicats.  Les activitats que es mostren seguidament corresponen a les realitzades al llarg del darrer curs.

Structure