Social Commitment > Areas > Sustainability > In which we work? > Education > PAS Training
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Sostenibilitat

Formació del Pas

Bones pràctiques ambientals per a una gestió sostenible a la UdG

Curs de formació per al PAS de la UdG.

En el marc del programa de formació continuada del personal d'administració i serveis de la UdG, l'Oficina Verda organitza, des de l'any 2005, aquest curs de "Bones pràctiques ambientals" amb els següents objectius:

 • Donar a conèixer el Pla d'Ambientalització al PAS com a model de gestió sostenible
 • Crear un espai d'intercanvi i reflexió sobre l'impacte ambiental generat per l'activitat del PAS
 • Oferir eines que fomentin el canvi d'hàbits en les pràctiques quotidianes de la gestió universitària
 • Elaborar decàlegs de bones pràctiques ambientals

Aquest curs de formació es conforma de cinc sessions de dues hores cadascuna en les quals es tracten els següents continguts:

 • Com ens afecta El protocol de Kyoto a la nostra vida diària: L'escalfament global i el canvi climàtic.
 • Mitjans de transport: comparatives d'eficiència energètica, espai ocupat, velocitat mitjana en ciutats, costos, etc. La importància d'ajustar el mitjà de transport al tipus de desplaçament a realitzar.
 • Dades de mobilitat a la UdG: anàlisi d'enquestes.
 • Línia estratègica de Mobilitat: objectius, estudis, accions i bones pràctiques: Anar a peu (Projecte d'accessibilitat al Barri Vell), bicicletes universitàries, bicicleta elèctrica, conveni RENFE – UdG, abonament TMG, Borsa per compartir cotxe, etc.

 • Procés de construcció d'un campus universitari: el procés projectual. Impactes de cadascuna de les fases.
 • Impacte ambiental dels centres universitaris: construcció i consums energètics (part I).
 • Línia estratègica de Gestió d'espais: objectius, estudis, accions i bones pràctiques.
 • Introducció de consideracions ambientals en els processos d'edificació UdG. Comissió de campus. Comissió tècnica d'edificació.
 • Jardineria ecològica.

 • Impacte ambiental dels centres universitaris: construcció i consums energètics (part II)
 • Dades de consums: La Petjada ecològica dels centres UdG.
 • Compra de productes i contractació de serveis
 • Línia estratègica d'optimització de recursos:
 • Climatització: determinació de la temperatura de confort. Quins paràmetres defineixen el confort?
 • Il·luminació dels espais.
 • L'ús de l'aigua.
 • Energies alternatives: UnivERsol i fanals fotovoltaics autònoms.
 • Compra verda i introducció de criteris ambientals en la compra i contractació.

 • Tipologies de residus generats a la UdG.
 • Residus municipals:
 • Recollides selectives als centres.
 • Internalització de la gestió del paper i cartró, documentació, ferralla informàtica.
 • Diagnosi del paper.
 • Estratègia de comunicació per a la prevenció de residus.
 • Residus especials: residus de laboratori, ferralla electrònica, piles i bateries, mòbils, cartutxos i tòners.

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.