Social Commitment > Areas > Sustainability > In which we work? > Waste Indicatory >
Go to contents (click Enter)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Sostenibilitat

Indicadors

Els Estudis de Quantificació i Caracterització de Residus es realitzen bianualment amb treball de camp i metodologia directa amb el suport del servei de neteja de la UdG, l'estudiantat en pràctiques i el personal tècnic de la UCSOP. 

La quantificació i les caracteritzacions dels residus generats a la UdG permet obtenir dades sobre:

  • La generació total de residus.
  • La generació de cadascuna de les fraccions.
  • El percentatge d’impropis a la fracció resta, a la d’envasos lleugers i a la de paper.
  • Les emissions de GEI associades a la generació de residus

A partir d'aquestes dades es pot:

  • Definir estàndards adaptats a la UdG que facilitin el càlcul i el seguiment de la generació de residus.
  • Generar informació per a la revisió de taxes municipals de recollida selectiva.
  • Generar informació per al foment de la reducció de residus i per a la millora del reciclatge en les dependències de la UdG.

Informes:

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.