Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Període d'estada en un centre educatiu realitzant les funcions d'un/ d'una professor/a en pràctiques. Vuit setmanes a 25 hores setmana. Realització d'un portafolis docent.
Crèdits:
14

Grups

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
Alba Abras Feliu  / Jaume Ametller Leal  / Anna Anglisano Roca  / Christian Alejandro Arenas Delgado  / Esther Argelagós Castañ  / Gemma Bartoli Masons  / Joan Cortada Hortala  / Josep Duran Carpintero  / Maria Luisa Escoda Acero  / Ana Isabel Fernandez Cordoba  / Maria Fernandez Pou  / Jorge Garcia Lopez  / Carles Grabuleda Teixidor  / Jesus Granados Sanchez  / Ariadna Lleonart Sitjar  / Mariona Llopart Rossell  / Paula Lopez Serentill  / Anna Macias Ramon  / Sadurní Martí Castellà  / Maria Masgrau Juanola  / Rosa M. Medir Huerta  / Montserrat Mola Martí  / Marc Muñoz Brugués  / Daniel Palau Vidal  / Montserrat Palma Muñoz  / Blanca Palmada Felez  / Raimon Portell Rifà  / Emili Puig Vilaro  / Juan Puiggali Allepuz  / Ester Rafel Cufi  / Jordi Royo Climent  / Nuria Sala Vila  / Monica Santos Verdaguer  / Josep Serra i Lopez  / Anna Serra Salvi  / Marc Sogues Marco  / Montserrat Tesouro Cid  / Daniel Turon Llagostera  / Xavier Vila Portella  / Roser Vila Vendrell  / Maria Asuncion Vilahur Godoy
Idioma de les classes:

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Alba Abras Feliu  / Jaume Ametller Leal  / Anna Anglisano Roca  / Christian Alejandro Arenas Delgado  / Esther Argelagós Castañ  / Gemma Bartoli Masons  / Joan Cortada Hortala  / Josep Duran Carpintero  / Maria Luisa Escoda Acero  / Ana Isabel Fernandez Cordoba  / Maria Fernandez Pou  / Jorge Garcia Lopez  / Carles Grabuleda Teixidor  / Jesus Granados Sanchez  / Ariadna Lleonart Sitjar  / Mariona Llopart Rossell  / Paula Lopez Serentill  / Anna Macias Ramon  / Sadurní Martí Castellà  / Maria Masgrau Juanola  / Rosa M. Medir Huerta  / Montserrat Mola Martí  / Marc Muñoz Brugués  / Daniel Palau Vidal  / Montserrat Palma Muñoz  / Blanca Palmada Felez  / Raimon Portell Rifà  / Emili Puig Vilaro  / Juan Puiggali Allepuz  / Ester Rafel Cufi  / Jordi Royo Climent  / Nuria Sala Vila  / Monica Santos Verdaguer  / Josep Serra i Lopez  / Anna Serra Salvi  / Marc Sogues Marco  / Montserrat Tesouro Cid  / Daniel Turon Llagostera  / Xavier Vila Portella  / Roser Vila Vendrell  / Maria Asuncion Vilahur Godoy
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (10%)

Grup K

Durada:
Anual
Professorat:
Alba Abras Feliu  / Jaume Ametller Leal  / Anna Anglisano Roca  / Christian Alejandro Arenas Delgado  / Esther Argelagós Castañ  / Gemma Bartoli Masons  / Joan Cortada Hortala  / Josep Duran Carpintero  / Maria Luisa Escoda Acero  / Ana Isabel Fernandez Cordoba  / Maria Fernandez Pou  / Jorge Garcia Lopez  / Carles Grabuleda Teixidor  / Jesus Granados Sanchez  / Ariadna Lleonart Sitjar  / Mariona Llopart Rossell  / Paula Lopez Serentill  / Anna Macias Ramon  / Sadurní Martí Castellà  / Maria Masgrau Juanola  / Rosa M. Medir Huerta  / Montserrat Mola Martí  / Marc Muñoz Brugués  / Daniel Palau Vidal  / Montserrat Palma Muñoz  / Blanca Palmada Felez  / Raimon Portell Rifà  / Emili Puig Vilaro  / Juan Puiggali Allepuz  / Ester Rafel Cufi  / Jordi Royo Climent  / Nuria Sala Vila  / Monica Santos Verdaguer  / Josep Serra i Lopez  / Anna Serra Salvi  / Marc Sogues Marco  / Montserrat Tesouro Cid  / Daniel Turon Llagostera  / Xavier Vila Portella  / Roser Vila Vendrell  / Maria Asuncion Vilahur Godoy
Idioma de les classes:

Competències

 • Conèixer els continguts curriculars de les matèries relatives a l’especialització docent corresponent, així com el cos de coneixements didàctics entorn als processos d’ensenyament i aprenentatge respectius.
 • Planificar, desenvolupar i avaluar el procés d’ensenyament i aprenentatge potenciant processos educatius que facilitin l’adquisició de les competències pròpies dels respectius ensenyaments, atenent al nivell i formació prèvia dels estudiants així com l’orientació dels mateixos, tant individualment com en col·laboració amb altres docents i professionals del centre.
 • Buscar, obtenir, processar i comunicar informació (oral, impresa, audiovisual, digital o multimèdia), transformar-la en coneixement i aplicar-la en els processos d’ensenyament i aprenentatge en les matèries pròpies de l’especialitat cursada.
 • Col·laborar en la concreció del currículum que s’hagi d’implantar en un centre docent participant en la planificació col·lectiva del mateix, desenvolupar i aplicar metodologies didàctiques, tant de grup com personalitzades, adaptades a la diversitat d’estudiants.
 • Dissenyar i desenvolupar espais d’aprenentatge amb especial atenció a l’equitat, l’educació emocional i en valors, la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones, la formació ciutadana i els drets humans, que facilitin la vida en societat, la presa de decisions i la construcció d’un futur sostenible.
 • Adquirir estratègies per a estimular l’esforç de l’alumnat i promoure la seva capacitat per aprendre per si mateixos i amb altres, i desenvolupar habilitats de pensament i de decisió que facilitin l’autonomia, la confiança i la iniciativa personals.
 • Conèixer els processos d’interacció i comunicació a l’aula, dominar destreses i habilitats socials necessàries per fomentar l’aprenentatge i la convivència a l’aula, i abordar problemes de disciplina i resolució de conflictes.
 • Dissenyar i realitzar activitats formals i no formals que contribueixin a fer del centre un lloc de participació i cultura en l’entorn on estigui ubicat; desenvolupar les funcions de tutoria i d’orientació dels alumnes de manera col·laborativa i coordinada; participar en l’avaluació, la investigació i la innovació dels processos d’ensenyament, aprenentatge, orientació i tutoria.
 • Informar i assessorar a les famílies en relació al procés d’ensenyament i aprenentatge i sobre l’orientació dels seus fills.
 • Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos educatius, socials i culturals.
 • Establir relacions positives amb els membres de la comunitat educativa, donant respostes adequades a les necessitats dels altres mantenint vincles d’amistat i col·laboració.
 • Treballar en equip i cooperar amb altres docents, amb professionals de l’educació, professionals dels serveis educatius i amb les famílies.
 • Interessar-se per la pròpia formació permanent, reconeixent aspectes de millora en el seu exercici professional.
 • Prendre consciència de les pròpies creences i estereotips culturals i les implicacions d’aquests en l’actuació professional.
 • Conèixer el potencial educatiu i pedagògic de les TIC per utilitzar-lo com a instrument per al disseny i desenvolupament de la docència.
 • Mantenir una actitud crítica i reflexiva davant de l’entorn social i cultural, l’entorn institucional en el que es treballa i en relació a la pròpia pràctica professional.
 • Conèixer el valor formatiu i cultural dels continguts de l’especialitat corresponent.
 • Conèixer contextos i situacions en els que s’usin o apliquin els continguts.
 • Transformar els currículums en programes d’activitats i de treball.
 • Adquirir criteris de selecció i elaboració de materials educatius.
 • Analitzar i qüestionar el comportament docent i orientador.
 • Fomentar un clima que faciliti l’aprenentatge i posi en valor les aportacions dels alumnes.
 • Conèixer estratègies i tècniques d’avaluació i entendre l’avaluació com un instrument de regulació i estímul per l’esforç.

Altres Competències

 • Conèixer l'estructura i l'organització d'un centre de secundària

Continguts

1. Observació i anàlisi reflexiva del centre de secundària: principis educatius, estructura i organització, projectes, model de pràctica docent i de gestió, relació amb l'entorn, etc.

2. Programació didàctica anual d'una matèria corresponent a l'especialitat: Competències, continguts, criteris d'avaluació i qualificació, metodologia i atenció a la diversitat.

3. Intervenció didàctica: disseny, desenvolupament i avaluació

4. Valoració reflexivocrítica de l'estada de pràctiques i de la pròpia actuació: autoavaluació i propostes de millora

5. Desenvolupar les habilitats socials necessàries per a fomentar un clima que faciliti l'aprenentatge i la convivència

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 30,00 0 30,00
Elaboració individual de treballs 5,00 75,00 0 80,00
Pràctiques en empreses / institucions 200,00 15,00 0 215,00
Seminaris 5,00 5,00 0 10,00
Tutories de grup 15,00 0 0 15,00
Total 225,00 125,00 0 350

Bibliografia

 • Pérez Gómez, Ángel I. (2010 ). Aprender a enseñar en la práctica : procesos de innovación y práctica de formación en la educación secundaria . Barcelona: Graó :Ministerio de Educación. Catàleg
 • Imbernón, Francesc (2010 ). Procesos y contextos educativos : enseñar en la educaciónsecundaria . Barcelona: Graó [etc.]. Catàleg
 • Gairin, J. Antúnez,S. (1996). La organización escolar. Práctica y fundamentos. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Antúnez, Serafí (D.L. 1991 ). Del projecte educatiu a la programació d'aula : el què, el quan i el com dels instruments de la planificació didàctica . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Bernal Agudo, José Luis (DL 2012 ). Las Competencias docentes en la formación del profesorado . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • Esteve Ruescas, Olga (2010 ). Creando mi profesión : una propuesta para el desarrollo profesional de profesorado . Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Currículum Secundària (Generalitat de Catlunya). Recuperat , a https://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/eso/
 • El nou currículum. Recuperat , a https://projectes.xtec.cat/nou-curriculum/?_ga=2.168194913.1378085056.1656958276-2045317686.1593428607

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Estada de pràctiques al centre de secundària: a) Pràctiques d'observació. b) Pràctiques d'intervenció acompanyada. c) Pràctiques d'intervenció autònoma. L'estada al centre és avaluada fonamentalment pel mentor (un professor del centre de Secundària) IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ AL CENTRE
Assistència al centre i a les sessions de tutoria.
Assumpció de responsabilitats assignades i acompliment dels acords del pla de treball.
Implicació en el funcionament del centre.
Implicació en el departament didàctic.
Relació / comunicació amb l’alumnat
Participació en activitats extraaula, projectes de centre, jornades culturals,...
Aspectes deontològics ( confidencialitat, respecte a la intimitat, cura en el tracte i atenció a les persones,...)
DISSENY DE LA UNITAT DIDÀCTICA
Selecció, organització i seqüenciació dels continguts.
Determinació dels objectius d’aprenentatge i de les competències.
Metodologia didàctica.
Recursos didàctics.
Coherència i qualitat del disseny.
Domini dels continguts de l’especialitat.
Adequació de les activitats al nivell i a la tipologia de l’alumnat.
Avaluació
INTERVENCIÓ A L'AULA
Interacció amb l’alumnat.
Estructuració i claredat en la intervenció didàctica.
Transmissió / generació de coneixements.
Adequació de la intervenció al nivell i a la tipologia de l’alumnat
Organització de l’espai i el temps.
Atenció a la diversitat
Capacitat per mantenir l’ordre dins d’un clima de treball i col•laboració.
Capacitat per analitzar els conflictes i orientar-los de manera adequada.
Avaluació de l’alumnat
50 No
Elaboració d'un portafolis que inclou:a)breu descripció i anàlisi de les característiques del centre de secundària i el seu context; b) Programació didàctica anual d'una matèria corresponent a l'especialitat; c) disseny d'unitat didàctica i descripció i valoració de la seva posada en pràctica; i d) reflexió i autoavaluació de la pròpia actuació docent i de l'experiència viscuda.
El portafolis és avaluat fonamentalment pel professor tutor de la Facultat.
Presentació i estructura del portafoli.
Anàlisi i diagnosi del centre.
Programació didàctica.
Unitat didàctica.
Coneixements i fonamentació teòrica.
Avaluació de la posada en pràctica.
Nivell de reflexió.
Tutories: Complir amb els terminis establerts i les tasques acordades.
Actitud, iniciativa, responsabilitat,...
50 No

Qualificació

La qualificació final de l'assignatura Pràcticum s'obtindrà de la mitjana de les dues grans notes sorgides de l'estada de pràctiques i de l'elaboració del portafolis. L'estada al centre docent és valorada en l'Annex 2 de la Guia del Pràcticum (des del centre) i el portafolis és valorat en l'Annex 3 de la Guia del Pràcticum (des del tutor o tutora de la UdG).
Per aprovar el Pràcticum cal tenir aprovades (mínim un 5) les dues parts. Si una part és suspesa, el Pràcticum queda suspès (no es fa la mitjana).
La Guia del Pràcticum es troba disponible a la plataforma Moodle per als estudiants matriculats, on hi trobaran més detalls.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera un NO Presentat en el cas que l'estudiant no presenti el portafolis complet en el termini establert. Igualment, si l'estudiant ha abandonat el centre docent en qualsevol moment del període de pràctiques.

Avaluació única:
El Pràcticum no té avaluació única.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0. No es farà la mitjana si les dues parts no estan aprovades amb un mínim de 5.
Igualment, l'estudiant haurà d'haver superat positivament uns criteris d'obligat compliment escrits en l'Annex 2 (avaluació del mentor). Si no els ha superat, el Pràcticum queda automàticament suspès.

Tutoria

Cada professor/a tutor/a de la UdG organitzarà tutories amb el seu grup d'estudiants, modalitat de grup i individuals, segons s'escaigui. Els estudiants han de dirigir-se al tutor o tutora quan necessitin del seu suport al llarg del curs acadèmic. Es valorarà positivament demanar un nombre raonable de tutories, que demostri l'interès de l'estudiant per ser guiat en el Pràcticum.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Bàsicament a través del correu electrònic i videoconferències; presencialment, si és fàcil i possible per ambdós (tutor/a i estudiant)

Observacions

L'assistència al centre docent assignat és totalment obligatòria al 100%. Només es podrà faltar per causes justificades i amb comunicació al mentor o mentora i al tutor o tutora. Depenent del nombre d'hores que s'hagi pogut faltar justificadament, tutor/a i mentor/a decidiran conjuntament si cal recuperar aquelles hores.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.