CIAE

Centro de Información y Asesoramiento de los Estudiantes

El Centro de Información y Asesoramiento de los Estudiantes está situado en el campus de Montilivi y reúne diferentes servicios de la Universidad de Girona complementarios a las prestaciones propias de las facultades y escuelas, con la voluntad de ofrecer un servicio de atención de calidad y ser un punto de referencia para estudiantes y futuros estudiantes de la UdG. 

Horarios de atención al público

Serveis que ofereix el CIAE

Informació general. Informació sobre recursos de la UdG; bústia de reclamacions, suggeriments, queixes...
Tel. 972 41 80 46
Formulari de contacte
Accés a la universitat i atenció als estudiants. Informació sobre accés a la universitat (vies d’accés, notes de tall, selectivitat, més grans de 25 anys, preinscripció...) i sobre els estudis de la UdG (oferta de titulacions, canvi d’estudis, horaris...).
Secció d’Atenció a l’Estudiant i d’Accés
Tel. 972 41 98 54
Formulari de contacte 
www.udg.edu/acces
Beques i ajuts. Informació i gestió de beques, ajuts, préstecs...
Secció de Beques i Ajuts als Estudiants
Tel. 972 41 80 53
beques@udg.edu
www.udg.edu/beques
Doctorat. Informació i gestió acadèmica de programes de doctorat.
Escola de Doctorat 
Tel. 972 41 80 48 / 972 41 80 06
sec.edoctorat@udg.edu
www.udg.edu/ed
Màsters universitaris. Informació i preinscripció de màsters universitaris.
Màsters Universitaris 
Tel. 972 41 88 43 / 972 41 95 55
masters@udg.edu
www.udg.edu/masters
Registre. Presentació i registre de documents.
Oficina Auxiliar del Registre del Campus de Montilivi
Tel. 972 41 98 51
registre@udg.edu
www.udg.edu/arxiu
Títols i certificats. Expedició i lliurament de títols acadèmics, certificats, duplicats, credencials d’homologació...
Secció de Gestió Acadèmica – Títols
Tel. 972 41 80 45
titols@udg.edu
www.udg.edu/estudia/titols
Altres serveis. Ordinadors de consulta a Internet (per realitzar la preinscripció universitària en línia, automatricular-se...). Fotocopiadora (autoservei, a 4 cèntims la còpia).

Altres serveis al campus de Montilivi

Als mòduls centrals (20 i 23) del campus de Montilivi trobareu també els serveis següents:

Allotjament universitari
www.udg.edu/allotjament
Atenció psicològica
www.udg.edu/
serveidatenciopsicologica
Borsa de treball per a estudiants i titulats
www.udg.edu/borsa
Cooperació universitària per al desenvolupament
www.udg.edu/cooperacio
Formació per a més grans de 50 anys
www.udg.edu/formacio50
Igualtat de gènere
www.udg.edu/igualtat-genere
Inclusió (suport a persones amb discapacitat)
www.udg.edu/inclusio
Mobilitat i intercanvi
www.udg.edu/mobilitat
Promoció de la salut
www.udg.edu/promocio-salut
Sostenibilitat
www.udg.edu/sostenibilitat
Voluntariat
www.udg.edu/voluntariat

Última actualització: 16/05/2018