Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Pràctiques en l'etapa 0-6 (cicle 0-3 o cicle 3-6). Coneixement de, i participació en, l'escola 3-12 o l'escola bressol. Observació sistemàtica del context: aula, cicle i escola. Relació família-escola-entorn. Treball cooperatiu dels diferents professionals i amb les institucions implicades en el centre. Anàlisi del projecte/organització, desenvolupament i materials en l’àmbit de la menció de l’estudiant. Planificació i acció didàctica relacionada amb l’àmbit de la menció. Elaboració i desenvolupament de seqüències didàctiques interdisciplinàries, integradores i inclusives, inclòs l’àmbit de la menció. Estratègies didàctiques adequades a l'alumnat i al desenvolupament del currículum. Comunicació didàctica amb tots els llenguatges. Estratègies de dinamització i convivència. Avaluació dels aprenentatges. Projectes d'innovació. Planificació i reflexió sobre la pràctica. Estratègies d'observació i investigació educativa. Expressió oral, escrita i disseny visual de les presentacions, materials i, informes, diaris i programacions.
Crèdits ECTS:
24

Grups

Grup FI

Durada:
Anual
Professorat:
Christian Alejandro Arenas Delgado  / Marc Baig Falgueras  / Maria Berrocal i Arevalo  / Meriam Boulahrouz Lahmidi  / Marina Buj Corral  / Montserrat Calbó Angrill  / Josep Callis Figueres  / Maria Dolores Cañabate Ortiz  / David Codina Regas  / Debora Da Rocha Gaspar  / Gemma Diaz Garolera  / Lidia Escola i Tolmo  / Ivet Farres i Cullell  / Albert Farres Tremoleda  / Raquel Font Llado  / Irene Fontdevila Sibat  / Roser Gimenez Garcia  / Marta Gual Oliva  / Esther Hernandez Rovira  / Pedro Hidalgo Santos  / Karolin Renate Nicola Kunde  / Mariana Largo Sierra  / Ariadna Lleonart Sitjar  / Victor Lopez Ros  / Carla Magin Valenti  / David Martinez Sanchez  / Maria Masgrau Juanola  / Dúnia Mir Cornellà  / Ingrid Mulà Pons de Vall  / Mariona Niell Colom  / Judit Onses Segarra  / Marta Peracaula Bosch  / Nataly Goreti Pincheira Hauck  / Francesc Xavier Pujol Auden  / Alejandro Eduardo Santaflorentina Jiménez  / Lada Servitja Tormo  / David Subero Tomas  / Daniel Turon Llagostera  / Marian Vayreda Puigvert  / Mar Vergés Servià  / Ingrid Vilà i Giménez  / Julie Waddington
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup JD

Durada:
Anual
Professorat:
Christian Alejandro Arenas Delgado  / Marc Baig Falgueras  / Maria Berrocal i Arevalo  / Meriam Boulahrouz Lahmidi  / Marina Buj Corral  / Montserrat Calbó Angrill  / Josep Callis Figueres  / Maria Dolores Cañabate Ortiz  / David Codina Regas  / Debora Da Rocha Gaspar  / Gemma Diaz Garolera  / Lidia Escola i Tolmo  / Ivet Farres i Cullell  / Albert Farres Tremoleda  / Raquel Font Llado  / Irene Fontdevila Sibat  / Roser Gimenez Garcia  / Marta Gual Oliva  / Esther Hernandez Rovira  / Pedro Hidalgo Santos  / Karolin Renate Nicola Kunde  / Mariana Largo Sierra  / Ariadna Lleonart Sitjar  / Victor Lopez Ros  / Carla Magin Valenti  / David Martinez Sanchez  / Maria Masgrau Juanola  / Dúnia Mir Cornellà  / Ingrid Mulà Pons de Vall  / Mariona Niell Colom  / Judit Onses Segarra  / Marta Peracaula Bosch  / Nataly Goreti Pincheira Hauck  / Francesc Xavier Pujol Auden  / Alejandro Eduardo Santaflorentina Jiménez  / Lada Servitja Tormo  / David Subero Tomas  / Daniel Turon Llagostera  / Marian Vayreda Puigvert  / Mar Vergés Servià  / Ingrid Vilà i Giménez  / Julie Waddington
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Grup JI

Durada:
Anual
Professorat:
Christian Alejandro Arenas Delgado  / Marc Baig Falgueras  / Maria Berrocal i Arevalo  / Meriam Boulahrouz Lahmidi  / Marina Buj Corral  / Montserrat Calbó Angrill  / Josep Callis Figueres  / Maria Dolores Cañabate Ortiz  / David Codina Regas  / Debora Da Rocha Gaspar  / Gemma Diaz Garolera  / Lidia Escola i Tolmo  / Ivet Farres i Cullell  / Albert Farres Tremoleda  / Raquel Font Llado  / Irene Fontdevila Sibat  / Roser Gimenez Garcia  / Marta Gual Oliva  / Esther Hernandez Rovira  / Pedro Hidalgo Santos  / Karolin Renate Nicola Kunde  / Mariana Largo Sierra  / Ariadna Lleonart Sitjar  / Victor Lopez Ros  / Carla Magin Valenti  / David Martinez Sanchez  / Maria Masgrau Juanola  / Dúnia Mir Cornellà  / Ingrid Mulà Pons de Vall  / Mariona Niell Colom  / Judit Onses Segarra  / Marta Peracaula Bosch  / Nataly Goreti Pincheira Hauck  / Francesc Xavier Pujol Auden  / Alejandro Eduardo Santaflorentina Jiménez  / Lada Servitja Tormo  / David Subero Tomas  / Daniel Turon Llagostera  / Marian Vayreda Puigvert  / Mar Vergés Servià  / Ingrid Vilà i Giménez  / Julie Waddington
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • Conèixer els objectius, continguts curriculars i criteris d'avaluació de l'Educació Infantil.
 • Promoure i facilitar els aprenentatges en la primera infantesa, des d'una perspectiva globalitzadora i integradora de les diferents dimensions cognitiva, emocional, psicomotora i volitiva.
 • Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • Fomentar la convivència a l'aula i fora d'ella, resoldre problemes de disciplina i contribuir a la resolució pacífica de conflictes.
 • Saber observar sistemàticament contextos d'aprenentatge i convivència i saber reflexionar-hi.
 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Reflexionar en grup sobre l'acceptació de normes i el respecte als altres.
 • Promoure l'autonomia i la singularitat de cada alumne/a com factors d'educació de les emocions, els sentiments i els valors en la primera infantesa.
 • Conèixer l'evolució del llenguatge en la primera infància, saber identificar possibles disfuncions i vetllar per la seva correcta evolució.
 • Expressar-se oralment i per escrit i dominar l'ús de diferents tècniques d'expressió.
 • Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • Conèixer fonaments de dietètica i higiene infantils.
 • Conèixer fonaments d'atenció primerenca i les bases i desenvolupaments que permeten comprendre els processos psicològics, d'aprenentatge i de construcció de la personalitat en la primera infantesa.
 • Dissenyar i promoure projectes d’actuació a l’aula i al centre d’educació Infantil justificats segons el context i els principis metodològics i organitzatius vigents.
 • Elaborar i participar en projectes d’educació en el medi i de cooperació amb les famílies i la comunitat.
 • Dissenyar projectes d’innovació educativa coherents, contextualitzats, creatius i ben justificats.
 • Dissenyar activitats que afavoreixin l’autoregulació del coneixement.
 • Comprendre la funció, les possibilitats i els límits de l'educació en la societat actual i les competències fonamentals que afecten els col·legis d'educació primària i els seus professionals.
 • Participar en propostes justificades i contextualitzades d’innovació de centres educatius.
 • Implicar-se i col•laborar en les tasques globals i en la gestió del centre escolar.
 • Gestionar emocions, sentiments, valors, creences i límits en les relacions interpersonals i intrapersonales, fomentant actuacions personals i professionals basades en la democràcia, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Continguts

1. Col·laboració en el marc de la institució escolar i la comunitat educativa: participar amb l'equip del centre implicant-se en les funcions professionals.

2. Anàlisi, interpretació i valoració de les situacions d'ensenyament i aprenentatge a l'aula.

3. Anàlisi de, i intervenció en, els processos d'organització de l'aula i el centre, els processos d'aprenentatge, l'atenció a la diversitat i la resolució de conflictes, la perspectiva de gènere i els processos de comunicació i interacció amb l'alumnat.

4. Pràctiques de menció. Anàlisi, interpretació i valoració del tractament de l'àmbit o àrea de la menció (expressió corporal i psicomotricitat, llengua estrangera, música, arts visuals, tecnologia, ciències i ambiental, expressions i ambients a 0-3) a preescolar o a l'escola bressol.

5. Intervenció didàctica de menció. Programació, aplicació i avaluació d'activitats o seqüències didàctiques (situacions d'aprenentatge) en el marc de la menció i del currículum vigent.

6. Pràctiques d'intervenció didàctica a l'escola, 0-3 o 3-6 segons menció, de tipus generalista. Programació i experimentació de seqüències didàctiques enfocades a les àrees curriculars, i/o interdisciplinàries i/o relacionades amb els projectes de l'escola. Pràctiques innovadores i adaptades a l'edat dels infants.

7. La investigació-acció, teoria i pràctica. La recerca educativa i la recerca sobre la pròpia pràctica docent. Els cicles i moments de la recerca educativa: El pla d'acció, l'acció, l'observació i obtenció d'informació i, l'informe d'investigació.

8. Acció de recerca i innovació en relació a l'escola i a l'aula: Conèixer models de recerca educativa. Reflexionar sobre la pràctica, avaluar i innovar. Conèixer i experimentar altres metodologies (visuals, híbrides, participatives) de recerca en educació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 5,00 0 5,00
Elaboració individual de treballs 0 89,50 0 89,50
Pràctiques en empreses / institucions 30,00 325,00 10,00 365,00
Tutories de grup 6,50 120,00 14,00 140,50
Total 36,50 539,50 24,00 600

Bibliografia

 • Blández Ángel, Julia. (1996). La Investigación-acción: un reto para el profesorado :. Barcelona: Inde. Catàleg
 • Falgàs, Margarida. (1997). Nyam-nyam :. Barcelona: Teide. Catàleg
 • Delors, Jacques. (1996). Educació :. Barcelona: Centre UNESCO de Catalunya. Catàleg
 • El Projecte curricular i la programació : (1992). Barcelona: Generalitat de Catalunya Departament d'Educació. Catàleg
 • Falgàs, Margarida. Godoy i Tomàs, Joan de la Creu. Romero Díaz, Alfonso. Besalú, Xavier. (2007). Mestres del segle XXI :. Girona: CCG Edicions. Catàleg
 • Cela, Jaume. (2017). Us volia dir... (Primera edició). Vic: Eumo Editorial. Catàleg
 • Cela, Jaume. (2011). Tu m'aprens :. Barcelona: Graó. Catàleg
 • Lasagabaster Herrarte, David. Sierra, Juan Manuel. (2004). La Observación como instrumento para la mejora de la enseñanza-aprendizaje de lenguas. Barcelona: Horsori. Catàleg
 • Acaso, María. (2017). Art thinking : (1.ª edición). Barcelona: Paidós. Catàleg
 • Esteve Ruescas, Olga. Melief, Ko. Alsina, Angel. (2010). Creando mi profesión :. Barcelona: Octaedro. Catàleg
 • Korthagen, Fred A. J.. (2001). Linking practice and theory :. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates. Catàleg
 • Elliott, John. (1993). El Cambio educativo desde la investigación-acción. Madrid: Morata. Catàleg
 • Fullana Noell, Judit. (2006). Introducció a l'estadística aplicada per a educadors. Girona: Universitat de Girona Departament de Pedagogia, a http://hdl.handle.net/10256/601 Catàleg
 • Morin, Edgar. (2016). Enseñar a vivir :. Barcelona [etc.]: Paidós. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques en el centre escolar. Implicació adient en el centre i l'entorn escolar. Gestió de l'aula (comunicació, atenció a la diversitat, dinàmiques). Programació, desenvolupament, intervenció i avaluació d'una proposta didàctica de la menció, pròpia i innovadora i, altres intervencions didàctiques completes o parcials. Actitud participativa, reflexiva, autocrítica i flexible. La mentora/mentor de l'escola avalua aquesta tasca.
Grau de desenvolupament de les competències descrites en l'activitat, en aquests àmbits: Col·laboració amb l'escola, gestió de l'aula i del procés d'ensenyament/aprenentatge i, actituds reflexives i crítiques.
Participació en la dinàmica de classe. Acceptació de les crítiques i de les frustracions.
Disseny, posada en pràctica i avaluació d'una programació de la menció contextualitzada a l'aula. Intervenció i programació didàctica i gestió de l'aula en qualsevol moment.
Qualitat de la comunicació en tots els llenguatges. Correcció lingüística oral i escrita (en català, castellà i anglès si escau).

45 No
Tutoria de la facultat. Orientació i seguiment de les tasques de l'estudiant: tutories, visites al centre, diari de camp, informes, planificacions i reflexions didàctiques i, avaluació dels aprenentatges. Observació sistemàtica. Investigació educativa i investigació en l'acció. Mètodes d'obtenció i anàlisi d'evidències i dades. Lectura i síntesi d'articles científics. Tutorització del pràcticum de menció (1/3 com a mínim del pràcticum: 10 ECTS). Aquesta activitat l'avalua la tutora o tutor de la FEP. Àmbits: col·laboració amb la institució escolar, actuació professional i, reflexió, innovació, avaluació i recerca.
Actuació responsable a les tutories. Comunicació eficient i participació en les tutories. Compliment dels terminis acordats en les trameses.
Qualitat de la fonamentació, la reflexió, la creativitat i, l'ús de la llengua (correcció lingüística en català, castellà i anglès, si escau), en: Recull personal de documentació, diari i evidències pautades, contactes, etc.; programació innovadora relacionada amb la menció; informe/memòria de la gestió de l'aula.
50 No
Autoavaluació Autoavaluació crítica a partir de la rúbrica que figura als annexos 5 No

Qualificació

L’avaluació es concreta en una única nota per a tot el mòdul. Els criteris de qualificació estan especificats en les activitats corresponents (tutories, programacions , diaris i informes que avalua el tutor o tutora FEP, avaluació de les pràctiques per part de la mentoria del centre i, autoavaluació)
En el cas que es detecti plagi en els treballs, o que s'incompleixi el pla de pràctiques, l'estudiant obtindrà una qualificació de suspès.
La correcció lingüística, tant oral com escrita, en català, castellà i, anglès si escau, és prescriptiva.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentada la persona que no presenti cap de les tasques avaluables del mòdul.

Avaluació única:
Aquest mòdul es regeix per la normativa específica i no considera l'opció de l'avaluació única. Cal realitzar el pràcticum tal i com està definit al pla d'estudis.

NORMATIVA REGULADORA DELS PROCESSOS D’AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE L’ESTUDIANTAT (aprovada pel Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 13 de desembre de 2019). Article 9.5: L’avaluació i qualificació de l’assignatura Pràctiques acadèmiques externes o Pràcticum s’ha de desenvolupar d’acord amb el que les memòries de verificació corresponents determinin i amb el procediment específic de cada centre docent.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0
Cal tenir present que només es farà la mitjana ponderada dels tres apartats d’avaluació del mòdul quan:
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat (5) en la valoració de la mentoria del centre.
- L’estudiant obtingui una qualificació mínima d’aprovat (5) en l’avaluació de la tutoria de la FEP.
- L'estudiant compleixi els acords del pla de pràcticum i el pla de treball (calendari, horari, ètica i deontologia, etc.)
Per tant, si una d'aquestes condicions no s'acompleix, la qualificació serà de SUSPENS.

Tutoria

Cada estudiant tindrà assignada una tutora o tutor que serà un/a professor/a del grau i, específicament, de l'àmbit de la menció que cursa. La tutoria es desenvoluparà majoritàriament de forma grupal (amb les/els altres estudiants que tingui assignats la tutora), i tant de forma virtual com presencial.
La tutoria desenvoluparà aquestes tasques:
- Pactar el Pla Personalitzat de Treball amb l’estudiant i el mentor/a del centre.
- Compartir amb el mentor/a de centre la formació didàctica i pedagògica per a facilitar el disseny de la intervenció de l’estudiant.
- Facilitar la recerca de materials idonis per treballar a l’aula.
- Proposar espais de discussió i debat sobre el que es pretén que desenvolupi l’estudiant en el centre (competències, continguts, activitats…) i concretar els criteris d’avaluació.
- Impulsar activitats i projectes de treball en el que hi hagin de participar i col·laborar el professorat del centre i el de la universitat.
- Participar en reunions i seminaris de tutories.
- Avaluar les competències de l’estudiant

D'altra banda, cada estudiant tindrà també una o dues mentores a l'escola (la mestra/e tutora del grup classe, i si escau, la mestra/e especialista en la menció que cursa l'estudiant). Les seves tasques i funcions es descriuen a la guia de pràcticum.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

En aquest mòdul, la tutora o tutor de cada estudiant establirà els sistemes de comunicació pertinents. Generalment, es realitza presencialment o virtualment, per telèfon, correu i a través de moodle. Consisteix en un seguiment constant del treball de l'estudiant i de les problemàtiques que puguin sorgir.
També s'estableix l'ús del correu electrònic amb la tècnica de pràcticum (practiques.fep@udg.edu)i amb la responsable del mòdul. Alhora, aquestes responsables es posaran en contacte amb totes les i els estudiants a través del moodle (avisos i notícies, fòrum).

Observacions

L’estudiant haurà de dedicar un temps específic a la menció (com a mínim 1/3 del temps de dedicació total del pràcticum), per la qual cosa podria tenir dos mentors o mentores en el centre: un de l’especialitat (que no és habitual a infantil) i un de generalista. En el cas de la menció "Expressions i ambients a l'escola bressol", tindrà una única mentora i tot el temps del pràcticum es dedicarà a la menció.

El tutor/tutora de la FEP serà també el director/a del TFG de l'estudiant, si l'estudiant s'hi ha matriculat en el mateix curs, que és la situació desitjable i majoritària (el TFG dels grau en mestra/e de la UdG està íntimament relacionat amb el pràcticum 2 i amb la menció). Amb relació al TFG i al pràcticum, es realitzarà un seminari d'investigació-acció de manera no presencial (dins de l'assignatura TFG).

La previsió de l'estada, les tasques a realitzar en el centre o semi-presencialment, poden patir alteracions, que seran comunicades en el moment oportú.

El pràcticum dels graus en mestre s'organitza i es realitza seguint les instruccions i regulacions del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Assignatures recomanades

 • Observació sistemàtica i anàlisi de contextos
 • Organització de l'espai escolar, materials i habilitats docents
 • Pràcticum 1 i TFG 1

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.