Estudia > Matrícula > Grados
Ir al contenido (clic en "Intro")
Cerrar
Menú
Identificación

Estudia en la UdG

Matrícula de primer curso de grado

Curso 2019-2020

Te presentamos la información básica necesaria para matricularte en el primer curso de tus estudios de grado. Consulta también la información que encontrarás en el apartado de Matrícula de la página web del grado.

Tu primera matrícula, paso a paso

1

Consulta los resultados de la asignación de plazas en el Portal de Acceso a la Universidad .

Infórmate sobre tus opciones según la convocatoria que se te haya asignado (junio o septiembre).

2

Consulta los Precios de matrícula, y revisa la Guía de automatrícula para conocer el sistema de matriculación electrónica de la UdG.

Consulta en la página web de tu estudio de grado las fechas y horarios de las sesiones informativas (si tu centro las ha programado), así como las fechas y horarios de matrícula, y prepara la documentación que tendrás que presentar, según el caso.

 

3

Acude a tu centro en el día y la hora que se te haya asignado, rellena la hoja de matrícula y formaliza la matrícula asistida en línea.

El centro docente te dará las indicaciones necesarias para obtener tu carné universitario.

Què necessites saber per matricular-te

  • Amb l’automatrícula formalitzaràs electrònicament la seva matrícula des de l’aula disposada aquest efecte pel teu centre docent, amb l’assessorament necessari, d’acord amb el calendari de matrícula establert (consulta'l a la pàgina web del teu estudi de grau) i respectant els torns fixats a aquest efecte.
  • En funció de determinades situacions acadèmiques personals, alguns estudiants han de seguir matriculant-se a la secretaria acadèmica del seu centre. Els centres docents establiran i faran públiques les situacions que encara no poden tractar-se amb l’automatrícula.
  • Si vols demanar la beca de caràcter general del MEFP i no n'has gaudit el curs anterior, per poder formalitzar la matrícula condicionada a beca hauràs de sol·licitar una acreditació de caràcter econòmic. Informa-te'n al web de Beques i ajuts i a la pàgina Bonificacions i préstecs.
  • Pots pagar la matrícula en diversos terminis (consulta'n les condicions a la Normativa de matrícula). També pots demanar un préstec per al finançament de la matrícula .
  • Si tens menys de 28 anys, disposes d’una assegurança escolar obligatòria que et costarà 1,12 euros per curs. Si tens més de 28 anys, disposes d'una assegurança d'accidents obligatòria per 9,50 euros el curs. Més informació a la pàgina d'Assegurances .
  • Tingues present que si en els dos primers anys acadèmics no superes un mínim de 30 crèdits no podràs continuar els mateixos estudis a la UdG. Consulta les Normes de permanència per a estudis de grau.

Quina documentació has de presentar

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació

Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra

Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent

Estudiants estrangers no comunitaris

TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.


3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG

Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris)

Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat

Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)


5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.


La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).