Department of Psychology > The Department > Teaching
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Department of Psychology

Subjects imparted by the department’s teachers.

Academic year 2023-2024

Name of subject Credits Duration

Anàlisi de dades en psicologia 1 (3101G01001)

6.00 One semester

Anàlisi de dades en psicologia 2 (3101G01002)

6.00 One semester

Canvi social: representacions i avaluació (3501MO2499)

5.00 One semester

Competències acadèmiques i professionals integrades (1) (3101G01003)

3.00 One semester

Escriure i publicar articles en Psicologia, Educació i Salut (3501DC0024)

1.00 One semester

Intervenció psicològica en processos de pèrdua i dol (3101G01014)

3.00 One semester

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 3. El cervell i les seves funcions (3109G01024)

15.00 One semester

Neuropsicologia clínica (3101G01016)

3.00 One semester

P-Promoció, prevenció i intervenció en Psicologia de la salut 1 (3501MO2590)

4.50 One semester

Pràcticum 2 (3101G01008)

9.00 One semester

Psicometria i avaluació (3101G01063)

12.00 Annual

Treball fi de Màster (3501MO3123)

12.00 Annual

Treball final de grau (3101G01069)

12.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Addiccions sense Droga: Nomofòbia, Ciberaddicció, joc i videojoc patològics (3101G01077)

3.00 One semester

Competències acadèmiques i professionals integrades (1) (3101G01003)

3.00 One semester

Competències acadèmiques i professionals integrades (2) (3101G01004)

3.00 One semester

Competències acadèmiques i professionals integrades (3) (3101G01005)

3.00 One semester

Escriure i publicar articles en Psicologia, Educació i Salut (3501DC0024)

1.00 One semester

Ètica en la recerca en psicologia i educació (3501DC0056)

1.00 One semester

Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció (3501MO2509)

5.00 One semester

Intervenció psicològica en emergències (3101G01049)

3.00 One semester

Introducció a la psicologia (3104G03030)

6.00 One semester

Personalitat i context social (3101G01062)

12.00 Annual

P-Fonaments científics i professionals de la Psicologia Sanitària (3501MO2584)

6.00 One semester

P-Intervenció en persones amb diversitat funcional i intel·lectual (3501MO2600)

3.00 One semester

P-Intervenció en salut mental en adults i persones grans (3501MO2596)

6.00 One semester

P-Intervenció en salut mental infanto-juvenil (3501MO2594)

6.00 One semester

P-Models i tècniques avançades en avaluació i diagnòstic en Psicologia de la salut (3501MO2586)

6.00 One semester

P-Promoció, prevenció i intervenció en Psicologia de la salut 2 (3501MO2592)

4.50 One semester

Pràcticum 2 (3101G01008)

9.00 One semester

Pràctiques externes 1 (3501MO2604)

12.00 One semester

Pràctiques externes 2 (3501MO2605)

18.00 One semester

Psicologia clínica d'adults (3101G01066)

12.00 Annual

Psicologia clínica infantil (3101G01065)

12.00 Annual

Psicologia del dolor (3101G01022)

3.00 One semester

Psicometria i avaluació (3101G01063)

12.00 Annual

Risc de suïcidi: conceptes, avaluació i intervenció psicològica (3101G01076)

3.00 One semester

Trastorns de la conducta alimentària: prevenció, avaluació i tractament (3101G01020)

3.00 One semester

Trastorns de la personalitat (3101G01015)

3.00 One semester

Treball fi de Màster (3501MO3123)

12.00 Annual

Treball final de grau (3101G01069)

12.00 One semester

Treball final de grau (3104G03079)

9.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Bases de psicofarmacologia (3101G01024)

3.00 One semester

Bases de psiconeuroendocrinologia (3101G01037)

3.00 One semester

Fonaments de la psicobiologia (3101G01056)

12.00 Annual

Percepció, atenció, memòria i interacció (3101G01058)

12.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Adquisició de segones llengües (3501MO2442)

6.00 One semester

Aprenentatge, motivació i emoció (3101G01060)

12.00 Annual

Cognició i llenguatge (3101G01061)

12.00 Annual

Competències acadèmiques i professionals integrades (2) (3101G01004)

3.00 One semester

Competències acadèmiques i professionals integrades (3) (3101G01005)

3.00 One semester

Consum i publicitat (3108G03013)

6.00 One semester

Fonaments de la psicobiologia (3101G01056)

12.00 Annual

Fonaments de psicologia (3101G01057)

12.00 Annual

Infància, salut i alimentació (3101G04027)

7.00 Annual

Introducció a la psicologia (3104G03030)

6.00 One semester

Orientació i assessorament professional (3101G01078)

3.00 One semester

Percepció, atenció, memòria i interacció (3101G01058)

12.00 Annual

P-Intervenció neuropsicològica (3501MO2598)

3.00 One semester

P-Promoció, prevenció i intervenció en Psicologia de la salut 1 (3501MO2590)

4.50 One semester

Pràcticum 1 (3101G01007)

3.00 One semester

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Annual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G01008)

9.00 One semester

Pràctiques externes 1 (3501MO2604)

12.00 One semester

Pràctiques externes 2 (3501MO2605)

18.00 One semester

Pràctiques professionals supervisades (3501MO1754)

15.00 One semester

Processos psicològics i desenvolupament humà (3101G00101)

6.00 One semester

Psicologia de l’esport (3101G01073)

3.00 One semester

Treball fi de Màster (3501MO3123)

12.00 Annual

Treball final de grau (3101G01069)

12.00 One semester

Treball Final de Máster (3501MO1755)

10.00 One semester

Treball final de màster (3501MO2461)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Acció socioeducativa en l'àmbit de l'envelliment (3101G02008)

3.00 One semester

Anàlisi temàtica amb Atlas.ti (3501DC0043)

1.00 One semester

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3101G03003)

10.00 Annual

Assessorament i intervenció psicològica a l'educació formal (3101G01030)

3.00 One semester

Atenció psicoeducativa en contextos socials i comunitaris (3501MO2492)

6.00 One semester

Competències acadèmiques i professionals integrades (1) (3101G01003)

3.00 One semester

Competències acadèmiques i professionals integrades (2) (3101G01004)

3.00 One semester

Competències acadèmiques i professionals integrades (3) (3101G01005)

3.00 One semester

Competències acadèmiques i professionals integrades (4) (3101G01006)

3.00 One semester

Desenvolupament i cultura (3101G01059)

12.00 Annual

Dificultats d'aprenentatge (3101G05038)

3.00 One semester

Dificultats d'aprenentatge i instrumentals (3101G03036)

4.00 One semester

Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament (3101G04017)

10.00 Annual

Educació per la Salut (3101G01071)

3.00 One semester

Els reptes educatius d'un context divers (3501MO3300)

4.00 One semester

Espais i pràctiques professionals de la PE en adultesa i vellesa (3501MO3384)

3.00 One semester

Espais i pràctiques professionals de la PE en infància, adolescència i joventut (3501MO3383)

3.00 One semester

Família, interculturalitat i aula multilingüe (3501MO2861)

6.00 One semester

Fonaments de psicologia (3101G01057)

12.00 Annual

La psicologia com a eina per a la pràctica educativa (3101G02036)

12.00 One semester

L'alumne de secundària: aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3501MO1595)

4.00 One semester

Necessitats especials d'aprenentatge (3101G00007)

3.00 One semester

Observació sistemàtica i anàlisi de contextos (3101G00002)

10.00 Annual

P-Entrenament en habilitats bàsiques del psicòleg general sanitari (3501MO2588)

6.00 One semester

P-Investigació en salut i qualitat de vida (3501MO2602)

3.00 One semester

Plurilingüisme i educació (3501MO2448)

3.00 One semester

Plurilingüisme i interculturalitat (3501MO2484)

3.00 One semester

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Annual

Pràcticum 1 (3101G01007)

3.00 One semester

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G03016)

21.00 Annual

Pràcticum 1 i TFG 1 (3101G04018)

20.00 Annual

Pràcticum 2 (3101G01008)

9.00 One semester

Pràcticum 2 (3101G04037)

24.00 Annual

Pràctiques externes (3501MO2494)

14.00 One semester

Pràctiques externes 1 (3501MO2604)

12.00 One semester

Pràctiques externes 2 (3501MO2605)

18.00 One semester

Pràctiques supervisades (3501MO2862)

6.00 Annual

Presentació de projectes basats en la neurologia (3101G05087)

3.00 One semester

Processos educatius,aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) (3101G04010)

10.00 Annual

Processos i contextos educatius (3501MO1596)

4.00 One semester

Processos psicològics i desenvolupament humà (3101G00101)

6.00 One semester

Programes d’intervenció des de l’Envelliment Actiu (3101G01072)

3.00 One semester

Programes de promoció de la salut i l'educació social (3101G02027)

3.00 One semester

Psicobiologia del desenvolupament (3101G01031)

3.00 One semester

Psicologia de l'educació (3101G01064)

12.00 Annual

Psicosociologia i característiques de l'aprenentatge de joves i de persones adultes (3101G03026)

3.00 One semester

Societat, família i educació (3501MO1597)

4.00 One semester

Teoria de l'afecció i neurociència de l'afectivitat (3101G01032)

3.00 One semester

Treball de Final de Màster (3501MO2863)

6.00 One semester

Treball fi de Màster (3501MO3123)

12.00 Annual

Treball final de grau (3101G01069)

12.00 One semester

Treball final de grau (3101G02046)

12.00 One semester

Treball Final de Grau (3101G04038)

6.00 One semester

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 One semester

Treball final de màster (3501MO2495)

10.00 Annual

Treball final de màster (3501MO2461)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Acció socioeducativa en contextos de vida quotidiana (3101G02041)

12.00 Annual

Acció socioeducativa en l'àmbit de la salut mental (3101G02018)

3.00 One semester

Adolescència i comportaments de risc (3101G02031)

3.00 One semester

Anàlisi feminista del discurs en la ciència i la cultura (3501MO2162)

5.00 One semester

Benestar psicosocial i qualitat de vida (3501MO2498)

5.00 One semester

Benestar psicosocial i qualitat de vida en la infància i l'adolescència (3501MO2507)

2.50 One semester

Canvi social: representacions i avaluació (3501MO2499)

5.00 One semester

Com incorporar la perspectiva de gènere en la investigació: fonts, recursos i reptes (3501DC0059)

1.00 One semester

Competències acadèmiques i professionals integrades (1) (3101G01003)

3.00 One semester

Competències acadèmiques i professionals integrades (2) (3101G01004)

3.00 One semester

Competències acadèmiques i professionals integrades (4) (3101G01006)

3.00 One semester

Deconstrucció de la psicopatologia (3101G01044)

3.00 One semester

Deconstrucció de la psicopatologia, gènere i poder (3501MO2164)

5.00 One semester

Dificultats d'aprenentatge i trastorns del desenvolupament (3101G04017)

10.00 Annual

Famílies en risc social: tècniques i estratègies de prevenció i atenció (3501MO2508)

2.50 One semester

Gestió i resolució de conflictes (3101G01055)

3.00 One semester

Infància i adolescència en risc (3101G06054)

3.00 One semester

Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció (3501MO2509)

5.00 One semester

Intervenció psicològica en les organitzacions (3101G01041)

3.00 One semester

Intervenció psicosocial (3101G01068)

12.00 Annual

Introducció a la violència de gènere (3101G01045)

3.00 One semester

La imatge social dels altres: estereotips, continguts i conseqüències (3501MO3292)

3.00 One semester

L'acció socioeducativa en violència familiar (3101G02010)

3.00 One semester

Metodologies qualitatives per a la recerca (3501DC0019)

1.00 One semester

Paradigma interpretatiu: tècniques de recerca empírica i criteris de validesa (3501MO2503)

5.00 One semester

Personalitat i context social (3101G01062)

12.00 Annual

Pràcticum 1 (3101G01007)

3.00 One semester

Pràcticum 2 (3101G01008)

9.00 One semester

Pràcticum 2 (3101G02045)

30.00 One semester

Problemes socials de la infància i risc social (3101G01042)

3.00 One semester

Psicologia criminal (3104G03031)

6.00 One semester

Psicologia dels grups i les organitzacions (3101G01067)

12.00 Annual

Psicologia jurídica (3101G01039)

3.00 One semester

Psicologia social (3101G00102)

6.00 One semester

Psicopatologia forense (3101G01052)

3.00 One semester

Teoria social feminista, noves identitats i Psicologia (3501MO2512)

2.50 One semester

Tractament psicosocial de la diversitat afectiu-sexual: LGTBI. Homofòbia i transfòbia (3101G01074)

3.00 One semester

Treball fi de Màster (3501MO3123)

12.00 Annual

Treball final de grau (3101G01069)

12.00 One semester

Treball final de grau (3101G02046)

12.00 One semester

Treball final de grau (3104G03079)

9.00 One semester

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.