Department of Chemical and Agricultural Engineering and Agrifood Technology > The department > Teaching
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Department of Chemical and Agricultural Engineering and Agrifood Technology

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2023-2024

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Aigua i innovació (3501MO3083)

3.00 Semestral

Comercialització (3105G10020)

5.00 Semestral

Comercialització i valoració agroalimentària (3105G06015)

6.00 Semestral

Empresa (3105G06055)

6.00 Semestral

Estructures (3105G06012)

6.00 Semestral

Gestió de la qualitat i seguretat alimentària (3105G06038)

6.00 Semestral

Gestió de recursos hídrics (3501MO3184)

6.00 Semestral

Màrqueting (3105G10025)

5.00 Semestral

Política agrària i desenvolupament rural (3105G06024)

6.00 Semestral

Pràctiques en empresa (3105G06034)

15.00 Semestral

Projecte fi de grau (3105G06058)

15.00 Semestral

Usos de l'agua (3501MO3080)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Anàlisi agroalimentària i ambiental (3105G06010)

6.00 Semestral

Contaminació abiòtica i toxicologia alimentària (3105G10013)

5.00 Semestral

Edafologia i contaminació de sòls (3103G03101)

3.00 Semestral

Geologia, edafologia i climatologia (3105G06006)

6.00 Semestral

Projecte fi de grau (3105G06058)

15.00 Semestral

Projectes de restauració ambiental i paisatgística (3105G06033)

5.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Construccions i instal·lacions agroindustrials (3105G06042)

6.00 Semestral

Construccions i instal·lacions agropecuàries (3105G06021)

6.00 Semestral

Ecologia i enginyeria ambiental (3105G06009)

6.00 Semestral

Enginyeria i disseny de les agroindústries (3105G06040)

6.00 Semestral

Estructures (3105G06012)

6.00 Semestral

Hidràulica i Electrotècnia (3105G06013)

6.00 Semestral

Infraestructures bàsiques de l'aigua (3501MO3087)

3.00 Semestral

Jardineria i camps esportius (3105G06032)

5.00 Semestral

Maquinària agrícola (3105G06022)

6.00 Semestral

Millora de l'impacte ambiental en la indústria alimentària (3105G10011)

5.00 Semestral

Política agrària i desenvolupament rural (3105G06024)

6.00 Semestral

Pràctiques en empresa (3105G06034)

15.00 Semestral

Pràctiques en empresa (3501MO3091)

12.00 Semestral

Projecte fi de grau (3105G06058)

15.00 Semestral

Projectes (3105G06014)

6.00 Semestral

Projectes de restauració ambiental i paisatgística (3105G06033)

5.00 Semestral

Treball final de Grau (3105G10030)

15.00 Semestral

Treball Final de Màster (3501MO3092)

15.00 Semestral

Usos de l'agua (3501MO3080)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Bases tecnològiques de la producció animal (3105G06057)

6.00 Semestral

Construccions i instal·lacions agroindustrials (3105G06042)

6.00 Semestral

Construccions i instal·lacions agropecuàries (3105G06021)

6.00 Semestral

Gestió de recursos hídrics (3501MO3184)

6.00 Semestral

Hidràulica i Electrotècnia (3105G06013)

6.00 Semestral

Jardineria i camps esportius (3105G06032)

5.00 Semestral

Pràctiques en empresa (3105G06034)

15.00 Semestral

Projecte fi de grau (3105G06058)

15.00 Semestral

Projectes (3105G06014)

6.00 Semestral

Projectes de restauració ambiental i paisatgística (3105G06033)

5.00 Semestral

Regs (3105G06023)

6.00 Semestral

Treball de Fi de Màster (3501MO3206)

12.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Aigua i innovació (3501MO3083)

3.00 Semestral

Ampliació de química orgànica (3105G05021)

6.00 Semestral

Anàlisi aplicada a la indústria (3105G05041)

5.00 Semestral

Anàlisi del cicle de vida i ecodisseny (3103G03116)

3.00 Semestral

Anàlisi dels aliments i control de qualitat (3105G10014)

5.00 Semestral

Anàlisi química (3105G05023)

6.00 Semestral

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

5.00 Semestral

Automatització i control de processos en les agroindústries (3105G06041)

6.00 Semestral

Ciència i tecnologia del medi ambient (3105G08017)

4.00 Semestral

Contaminació abiòtica i toxicologia alimentària (3105G10013)

5.00 Semestral

Contaminació atmosfèrica (3103G03103)

3.00 Semestral

Control i instrumentació de processos químics (3105G05036)

5.00 Semestral

Disseny de processos químics (3501MO2250)

5.00 Semestral

Disseny de producte (3105G04037)

5.00 Semestral

Ecoenergia (3103G03115)

3.00 Semestral

Enginyeria ambiental (3103G03098)

6.00 Semestral

Enginyeria bioquímica (3103G02074)

6.00 Semestral

Enginyeria de bioreactors (3103G02086)

6.00 Semestral

Enginyeria de la polimerització (3105G05045)

5.00 Semestral

Enginyeria de la reacció química i reactors (3105G05029)

6.00 Semestral

Enginyeria química (3103G04078)

6.00 Semestral

Enologia i indústries derivades (3105G06044)

5.00 Semestral

Experimentació en enginyeria química (3103G04079)

3.00 Semestral

Experimentació en enginyeria química I (3105G05031)

5.00 Semestral

Experimentació en enginyeria química II (3105G05032)

5.00 Semestral

Experimentació en química I (3105G05025)

6.00 Semestral

Experimentació en química II (3105G05026)

3.00 Semestral

Fonaments de química (3105G00006)

6.00 Semestral

Fonaments de química (3105G08005)

6.00 Semestral

Gestió de l'aigua (3501MO3424)

3.00 Semestral

Innovació en envasos (3105G10023)

5.00 Semestral

Instal·lacions industrials bàsiques (3105G05034)

4.00 Semestral

Mecànica i biomaterials (3105G15006)

6.00 Anual

Operacions bàsiques d'aliments 1 (3105G06035)

6.00 Semestral

Operacions bàsiques d'aliments 2 (3105G06036)

6.00 Semestral

Operacions bàsiques I (3105G05027)

3.00 Semestral

Operacions bàsiques II (3105G05028)

5.00 Semestral

Pràctiques de processos, productes i projectes biotecnològics (3103G02081)

3.00 Semestral

Pràctiques d'enginyeria bioquímica (3103G02075)

3.00 Semestral

Pràctiques en empresa (3103G02097)

6.00 Anual

Pràctiques en empresa (3103G03113)

6.00 Anual

Pràctiques en empresa (3501MO3091)

12.00 Semestral

Pràctiques en empreses (3105G05037)

15.00 Semestral

Pràctiques integrades (3103G02089)

6.00 Semestral

Processos de química industrial (3105G05033)

5.00 Semestral

Processos industrials sostenibles (3105G05019)

4.00 Semestral

Processos, productes i projectes biotecnològics (3103G02080)

6.00 Semestral

Projecte fi de grau (3105G08052)

15.00 Semestral

Projectes (3103G02090)

6.00 Semestral

Projectes (3105G05040)

6.00 Semestral

Química (3105G06053)

6.00 Semestral

Química analítica (3105G10007)

5.00 Semestral

Química ecològica (3105G05042)

5.00 Semestral

Química física (3105G05022)

6.00 Semestral

Química industrial (3105G05030)

7.00 Semestral

Química orgànica (3105G10042)

6.00 Semestral

Recuperació de productes (3103G00132)

3.00 Semestral

Serveis Ecosistèmics (3501MO3415)

3.00 Semestral

Simulació i control de processos (3103G02096)

3.00 Semestral

Simulació i optimització de processos químics (3105G05035)

3.00 Semestral

Sistemes de gestió ambiental (3103G03109)

3.00 Semestral

Sistemes de tractament de l'aigua (3501MO3082)

6.00 Semestral

Solucions integrades al sector de l'aigua (3501MO3089)

3.00 Semestral

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

6.00 Anual

Tècniques instrumentals d'anàlisi química (3105G05024)

5.00 Semestral

Tecnologia de processos (3105G08027)

5.00 Semestral

Tecnologies de protecció del medi ambient (3105G05017)

5.00 Semestral

Tecnologies del medi ambient (3105G00018)

3.00 Semestral

Tecnologies netes (3103G03114)

3.00 Semestral

Termodinàmica (3105G08008)

5.00 Semestral

Tractament d'aigües (3103G03102)

6.00 Semestral

Tractament i valorització de residus (3103G03104)

6.00 Semestral

Treball de fi de grau (3103G01101)

12.00 Anual

Treball de fi de grau (3103G02098)

12.00 Anual

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Anual

Treball de fi de grau (3103G04097)

12.00 Anual

Treball fi de màster (3501MO2265)

15.00 Semestral

Treball final de grau (3105G04042)

15.00 Semestral

Treball final de grau (3105G05038)

15.00 Semestral

Treball final de Grau (3105G10030)

15.00 Semestral

Treball Final de Màster (3501MO3092)

15.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Alimentació animal (3105G06017)

6.00 Semestral

Bases tecnològiques de la producció animal (3105G06057)

6.00 Semestral

Construccions i instal·lacions agropecuàries (3105G06021)

6.00 Semestral

Fisiologia i genètica animal (3105G06016)

6.00 Semestral

Higiene dels aliments (3105G10015)

5.00 Semestral

Matèries primeres (3105G10005)

6.00 Semestral

Pràctiques en empresa (3105G06034)

15.00 Semestral

Producció de monogàstrics (3105G06028)

5.00 Semestral

Producció de remugants (3105G06029)

5.00 Semestral

Projecte fi de grau (3105G06058)

15.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Anàlisi agroalimentària i ambiental (3105G06010)

6.00 Semestral

Anàlisi i control de qualitat de productes biotecnològics (3501MO2200)

3.00 Semestral

Bases tecnològiques de la producció vegetal 1 (3105G06007)

6.00 Semestral

Bases tecnològiques de la producció vegetal 2 (3105G06008)

6.00 Semestral

Bioconservadors i bioprotectors (3501MO2198)

3.00 Semestral

Bioinformàtica (3501MO2196)

3.00 Semestral

Biologia (3105G06056)

6.00 Semestral

Biotecnologia Microbiana (3501MO2191)

6.00 Semestral

Biotecnologia vegetal (3501MO2190)

6.00 Semestral

Comunicació científica i transferència de resultats de recerca (3501MO2197)

3.00 Semestral

Cultius herbacis (3105G06020)

6.00 Semestral

Disseny d’experiments, anàlisi de dades i presentació de resultats (3501MO3402)

3.00 Semestral

Ecologia i enginyeria ambiental (3105G06009)

6.00 Semestral

Fitotècnia (3105G06018)

6.00 Semestral

Indústries de l'oli i la farina (3105G10031)

5.00 Semestral

Indústries hortofructícoles (3105G06046)

5.00 Semestral

Innovació i emprenedoria (3105G10024)

5.00 Semestral

Jardineria i camps esportius (3105G06032)

5.00 Semestral

Legislació, bioètica, protecció i explotació de resultats (3501MO2189)

3.00 Semestral

Matèries primeres (3105G10005)

6.00 Semestral

Microbiologia general (3105G10002)

6.00 Semestral

Patologia vegetal (3501MO2466)

10.00 Semestral

Pràctiques en empresa (3105G06034)

15.00 Semestral

Pràctiques en empresa (3105G10040)

15.00 Anual

Producció de fruiters i vivers (3105G06026)

5.00 Semestral

Producció integrada i ecològica (3105G06025)

5.00 Semestral

Productes fitosanitaris (3501MO2467)

5.00 Semestral

Programes de protecció integrada de cultius (3501MO2468)

10.00 Semestral

Projecte fi de grau (3105G06058)

15.00 Semestral

Projectes de restauració ambiental i paisatgística (3105G06033)

5.00 Semestral

Protecció vegetal (3105G06019)

6.00 Semestral

Tècniques avançades en biotecnologia (3501MO2188)

6.00 Semestral

Treball de Fi de Màster (3501MO3206)

12.00 Semestral

Treball Final de Màster. Iniciació a la investigació i a l'exercici professional (3501MO2203)

12.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Anàlisi i control de qualitat de productes biotecnològics (3501MO2200)

3.00 Semestral

Aplicacions de la biotecnologia a la indústria alimentària (3501MO2194)

6.00 Semestral

Bioconservadors i bioprotectors (3501MO2198)

3.00 Semestral

Bioinformàtica (3501MO2196)

3.00 Semestral

Bioquímica dels aliments (3105G06039)

6.00 Semestral

Biotecnologia aplicada a la indústria alimentària (3105G10046)

6.00 Semestral

Biotecnologia enzimàtica (3501MO2193)

3.00 Semestral

Biotecnologia Microbiana (3501MO2191)

6.00 Semestral

Biotecnologia vegetal (3501MO2190)

6.00 Semestral

Comunicació científica i transferència de resultats de recerca (3501MO2197)

3.00 Semestral

Desenvolupament de nous productes alimentaris (3105G10006)

5.00 Semestral

Gestió de la qualitat i seguretat alimentària (3105G06038)

6.00 Semestral

Indústries càrnies (3105G10032)

5.00 Semestral

Indústries de l'oli i la farina (3105G10031)

5.00 Semestral

Indústries hortofructícoles (3105G06046)

5.00 Semestral

Indústries làcties i d'ovoproductes (3105G06049)

5.00 Semestral

Ingredients i aliments funcionals (3105G10019)

5.00 Semestral

Innovació en envasos (3105G10023)

5.00 Semestral

Microbiologia dels aliments (3105G06043)

6.00 Semestral

Pràctiques en empresa (3105G06034)

15.00 Semestral

Pràctiques en empresa (3105G10040)

15.00 Anual

Productes de la pesca i plats preparats (3105G10033)

5.00 Semestral

Projecte fi de grau (3105G06058)

15.00 Semestral

Seguretat alimentària I (3105G10043)

6.00 Semestral

Seguretat alimentària i Traçabilitat (3501MO2195)

3.00 Semestral

Seguretat alimentària II (3105G10017)

5.00 Semestral

Seguretat alimentària II (3105G10044)

6.00 Semestral

Sistemes de gestió ambiental (3103G03109)

3.00 Semestral

Tècniques avançades en biotecnologia (3501MO2188)

6.00 Semestral

Tecnologia Culinària i Noves Tecnologies (3105G10045)

6.00 Semestral

Tecnologia de processos en les agroindústries (3105G06037)

6.00 Semestral

Treball final de Grau (3105G10030)

15.00 Semestral

Treball Final de Màster. Iniciació a la investigació i a l'exercici professional (3501MO2203)

12.00 Semestral

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.