Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Integració creativa dels coneixements i habilitats amb la finalitat d'abordar un treball d'investigació, projecte o similar relacionat amb l'especialitat professional I investigadora de l'estudi. Elaboració de memòria i presentació pública i defensa del treball realitzat.
Crèdits:
15

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM  / JOAQUIM COMAS MATAS  / NURIA FIOL SANTALO  / MARIA JOSE MARTIN SANCHEZ  / JOSEP MAS PLA  / HECTOR MONCLUS SALES  / JAUME PUIG I BARGUES  / IGNASI RODRIGUEZ-RODA LAYRET  / SERGI SABATER CORTES
Idioma de les classes:

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA DOLORS BALAGUER CONDOM  / JOAQUIM COMAS MATAS  / NURIA FIOL SANTALO  / MARIA JOSE MARTIN SANCHEZ  / JOSEP MAS PLA  / HECTOR MONCLUS SALES  / JAUME PUIG I BARGUES  / IGNASI RODRIGUEZ-RODA LAYRET  / SERGI SABATER CORTES
Idioma de les classes:

Competències

 • CG1-Ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees a partir de l'adquisició de coneixements experts en la matèria
 • CG2-Plantejar solucions innovadores a problemes nous o poc coneguts en contextos amplis o multidisciplinaris
 • CG3- Formular judicis sòlids des del punt de vista professional i socialment responsables, a partir de la integració de coneixements i en base a una informació pot ser que incompleta o limitada
 • CG4-Comunicar de manera argumentada i clara davant públics especialitzats i no especialitzats
 • CG5-Posseir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a progressar de forma autònoma en l'adquisició de coneixements i competències
 • CG6-Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi camp de coneixement, per respondre a uns objectius concrets
 • CG7-Facilitar la sinergia en el treball cooperatiu i participar activament en el treball de grup
 • CG8-Participar de manera activa en la redacció de treballs professionals, científics o de divulgació
 • CE8-Dissenyar un projecte en el sector de l'aigua orientat a objectius definits i mesurables, atenent a les necessitats dels grups d'interès i fonamentat en l'anàlisi de l'entorn i la capacitat organitzativa

Continguts

1. Integración creativa de conocimientos y habilidades con el fin de abordar un trabajo de investigación, proyecto o similar relacionado con la especialidad profesional e investigadora del estudio.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2 0 2
Elaboració individual de treballs 0 64 64
Pràctiques en empreses / institucions 0 300 300
Tutories de grup 9 0 9
Total 11 364 375

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Formación en la institución (empresa, administración o grupo de investigación) Valoración mediante rúbrica por parte de los tutores (académico y de la institución donde realize el TFM) de las capacidades del estudiantes, teniendo en cuenta la capacidad de organización, la autonomía, la iniciativa, la implicación en el trabajo, la calidad del trabajo, la capcidad crítica, y la disponibilidad a la mejora y al trabajo en equipo. 40
  Elaboración de la memoria final se valorará la memoria escrita en términos de estructura, calidad, claridad, lenguaje formal, terminología adecuada, selección y gestión de las fuenets de información, interpretación de los resultados y discusión. 30
  Exposición y defensa oral se valorará la capacidad de exponer en público (en los tñerminos descritos en la memoria) y responer adecuadamente a las preguntas del tribunal en relación al TFM. 30

  Qualificació