Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Integració creativa de coneixements i habilitats pràctiques a fi de resoldre un problema biològic real. Estructuració d'una defensa sòlida dels punts de vista personals basant-se en coneixements científics ben fonamentats. Presentació del treball realitzat. Modalitats del Treball final de grau: Projecte d'investigació o desenvolupament experimental. Projecte d'investigació o desenvolupament bioinformàtic. Projecte de 'data mining' i bibliogràfic.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:
Alba Abras Feliu  / Sílvia Abril Melendez  / Rosa Maria Araguas Solà  / Luis Bañeras Vives  / Sílvia Barrabés Vera  / Josep Maria Bas Lay  / Luis Blancafort San Jose  / Daniel Boix Masafret  / Carles Borrego More  / Jordi Bou Manobens  / Maria Dolores Briz Gonzalez  / Eva Bussalleu Muntada  / Jessica Castro Gallegos  / Emma Cebrian Pujol  / Joaquim Comas Matas  / Jordi Compte Ciurana  / Sonia de Caralt Bosch  / Francisco Javier de Quintana Pou  / Ariadna Delgado Bermúdez  / Sandra Fernandez Piñan  / Merce Figueras Vall-llosera  / Marc Franch Quintana  / Emili Garcia Berthou  / Librado Jesus Garcia Gil  / Jose Luis Garcia Marin  / Frederic Gich Batlle  / Sandra Heras Mena  / Gemma Huguet Blanco  / Elisabet Kadar Garcia  / Marc Llavanera Bruguera  / Esther Llop Escorihuela  / Laura Llorens Guasch  / Josep Lloret Romañach  / Luis Rafael Lopez de Leon  / Mireia Lopez Siles  / Margarita Martinez Medina  / Ramon Moreno Amich  / Marta Muñoz Frigola  / Rosa Peracaula Miro  / Elisabeth Pinart Nadal  / Pere Pons Ferran  / Roger Puig Girones  / Jordi Ribas Maynou  / Concepció Rodríguez Prieto  / María Inés Roldán Borassi  / Anna Maria Romani Cornet  / Nuria Roura Pascual  / Sergi Sabater Cortes  / Nuria Sanz Ball-llosera  / Olga Serra Figueras  / Carles Tobella Roca  / Diego Varga Linde  / Maria Dolors Verdaguer Murla  / Maria Alba Vergés Guirado  / Oriol Vidal Fàbrega  / Anna Vila Gispert  / Xavier Vila Portella  / Jordi Viñas de Puig  / Marc Yeste Oliveras
Idioma de les classes:

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
Alba Abras Feliu  / Sílvia Abril Melendez  / Rosa Maria Araguas Solà  / Luis Bañeras Vives  / Sílvia Barrabés Vera  / Josep Maria Bas Lay  / Luis Blancafort San Jose  / Daniel Boix Masafret  / Carles Borrego More  / Jordi Bou Manobens  / Maria Dolores Briz Gonzalez  / Eva Bussalleu Muntada  / Jessica Castro Gallegos  / Emma Cebrian Pujol  / Joaquim Comas Matas  / Jordi Compte Ciurana  / Sonia de Caralt Bosch  / Francisco Javier de Quintana Pou  / Ariadna Delgado Bermúdez  / Sandra Fernandez Piñan  / Merce Figueras Vall-llosera  / Marc Franch Quintana  / Emili Garcia Berthou  / Librado Jesus Garcia Gil  / Jose Luis Garcia Marin  / Frederic Gich Batlle  / Sandra Heras Mena  / Gemma Huguet Blanco  / Elisabet Kadar Garcia  / Marc Llavanera Bruguera  / Esther Llop Escorihuela  / Laura Llorens Guasch  / Josep Lloret Romañach  / Luis Rafael Lopez de Leon  / Mireia Lopez Siles  / Margarita Martinez Medina  / Ramon Moreno Amich  / Marta Muñoz Frigola  / Rosa Peracaula Miro  / Elisabeth Pinart Nadal  / Pere Pons Ferran  / Roger Puig Girones  / Jordi Ribas Maynou  / Concepció Rodríguez Prieto  / María Inés Roldán Borassi  / Anna Maria Romani Cornet  / Nuria Roura Pascual  / Sergi Sabater Cortes  / Nuria Sanz Ball-llosera  / Olga Serra Figueras  / Carles Tobella Roca  / Diego Varga Linde  / Maria Dolors Verdaguer Murla  / Maria Alba Vergés Guirado  / Oriol Vidal Fàbrega  / Anna Vila Gispert  / Xavier Vila Portella  / Jordi Viñas de Puig  / Marc Yeste Oliveras
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Grup JL

Durada:
Anual
Professorat:
Alba Abras Feliu  / Sílvia Abril Melendez  / Rosa Maria Araguas Solà  / Luis Bañeras Vives  / Sílvia Barrabés Vera  / Josep Maria Bas Lay  / Luis Blancafort San Jose  / Daniel Boix Masafret  / Carles Borrego More  / Jordi Bou Manobens  / Maria Dolores Briz Gonzalez  / Eva Bussalleu Muntada  / Jessica Castro Gallegos  / Emma Cebrian Pujol  / Joaquim Comas Matas  / Jordi Compte Ciurana  / Sonia de Caralt Bosch  / Francisco Javier de Quintana Pou  / Ariadna Delgado Bermúdez  / Sandra Fernandez Piñan  / Merce Figueras Vall-llosera  / Marc Franch Quintana  / Emili Garcia Berthou  / Librado Jesus Garcia Gil  / Jose Luis Garcia Marin  / Frederic Gich Batlle  / Sandra Heras Mena  / Gemma Huguet Blanco  / Elisabet Kadar Garcia  / Marc Llavanera Bruguera  / Esther Llop Escorihuela  / Laura Llorens Guasch  / Josep Lloret Romañach  / Luis Rafael Lopez de Leon  / Mireia Lopez Siles  / Margarita Martinez Medina  / Ramon Moreno Amich  / Marta Muñoz Frigola  / Rosa Peracaula Miro  / Elisabeth Pinart Nadal  / Pere Pons Ferran  / Roger Puig Girones  / Jordi Ribas Maynou  / Concepció Rodríguez Prieto  / María Inés Roldán Borassi  / Anna Maria Romani Cornet  / Nuria Roura Pascual  / Sergi Sabater Cortes  / Nuria Sanz Ball-llosera  / Olga Serra Figueras  / Carles Tobella Roca  / Diego Varga Linde  / Maria Dolors Verdaguer Murla  / Maria Alba Vergés Guirado  / Oriol Vidal Fàbrega  / Anna Vila Gispert  / Xavier Vila Portella  / Jordi Viñas de Puig  / Marc Yeste Oliveras
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina
 • Desenvolupar la redacció i planificar la direcció i execució de projectes relacionats amb l'àmbit de treball
 • Integrar els coneixements del grau en un entorn professional i d'investigació incorporant coneixements de legislació , economia i gestió

Continguts

1. TREBALL FINAL DE GRAU: Elaboració d'un treball en base a dades experimentals i/o bibliogràfiques de l'àmbit de la Biologia.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 8,00 90,00 0 98,00
Exposició dels estudiants 2,00 8,00 0 10,00
Pràctiques en empreses / institucions 80,00 100,00 0 180,00
Tutories de grup 4,00 8,00 0 12,00
Total 94,00 206,00 0 300

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  MEMÒRIA DEL TREBALL DE FI DE GRAU (TFG). Elaboració del TFG que inclou un treball previ (pràctic o teòric, segons la modalitat del treball) i la redacció de la memòria corresponent. Com a mínim un expert del tema que formarà part del tribunal avaluarà la memòria que s'ajustarà al format i requisits detallats en la normativa del Reglament regulador del TFG de la Facultat de Ciències. Es valoren tant els aspectes formals (estructura, redacció, material gràfic, bibliografia, etc.), com els continguts de la memòria (dades i resultats, discussió, conclusions, etc.).

  25 No
  DEFENSA oral del TFG Un tribunal avaluarà la presentació oral del treball, que consisteix en una defensa pública en que l'estudiant exposa el que considera més rellevant del seu treball, seguit d'un torn de preguntes per part del tribunal. Es comprova que s'hagin seguit les indicacions del Reglament regulador del TFG de la Facultat de Ciències, especialment les parts en anglès, així com, la correcció formal de l'exposició, l'expressió oral i la demostració de coneixements i competències específiques. 40 No
  Valoració del TUTOR DEL PAT El tutor del PAT registrarà el seguiment i l'entrega de les reflexions sobre les competències bàsiques per part de l'estudiant. El seguiment d'aquestes competències, realitzat pel tutor dins el Pla d'Acció Tutorial, també incidirà en la nota del TFG, de la mateixa manera que les qualificacions obtingudes en el PAC. S'avaluarà la reflexió sobre la pròpia evolució en l'adquisició de competències a partir de les entrevistes amb el tutor del PAT corresponent. El tutor del PAT també avaluarà els apartats d'ètica, sostenibilitat i perspectiva de gènere de la memòria. 15 No
  Valoració del TUTOR del TFG El tutor del treball valora el desenvolupament de la feina realitzada durant la seva supervisió. S'avaluarà la demostració d'aspectes formatius assolits i també de competències generals (10%). Així mateix, el tutor del treball avaluarà el procés d'elaboració de la memòria per part de l'estudiant (10%). 20 No

  Qualificació

  L’avaluació i qualificació del TFG es durà a terme d’acord amb el que estableix la Normativa marc reguladora dels TFG i TFM i el procediment específic de la Facultat de Ciències.
  La Facultat de Ciències té publicat un reglament específic sobre què ha d'incloure i com s'ha d'estructurar la memòria i, també, com s'ha de realitzar la defensa del TFG. Cal seguir estrictament aquest reglament.

  Per tal de ser considerades per a la seva defensa i avaluació, les memòries hauran de ser dipositades a la plataforma de TFG de la Facultat de Ciències dins el termini establert.

  L'avaluació dels diferents aspectes que engloba el TFG es realitzarà a través de rúbriques específiques; de manera que, el tutor del treball valorarà el desenvolupament de les tasques dutes a terme i el procés d'elaboració de la memòria corresponent; el tutor del PAT valorarà el seguiment de les competències bàsiques transversals; i, finalment, el tribunal avaluarà la memòria i la defensa del TFG. El tribunal estendrà una acta d’avaluació de la defensa, que signaran conjuntament tots els membres avaluadors. En l’acta hi hauran de figurar, com a mínim, els noms dels avaluadors, el nom de l’estudiant i el títol del treball, la qualificació i les competències, així com la identificació dels elements que han portat a la qualificació atorgada pel tribunal.

  El TFG no és recuperable.

  La còpia o el plagi, així com la utilització de procediments fraudulents per dur a terme els treballs de fi de grau, comportarà la qualificació de 0 (suspens) en la qualificació final del treball, atès que desvirtua l’autoria de l’exercici, sense perjudici de les conseqüències que puguin derivar-se de l’aplicació del règim disciplinari que correspongui.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà com a "NO PRESENTAT" l'estudiant en el cas que no dipositi la memòria del treball en els terminis establerts per a cada grup (convocatòries de febrer, juny o juliol), o, en el cas de no realitzar la defensa del treball en el dia establert durant el període de defensa corresponent, o en el cas que el tutor del treball no doni es seu vist-i-plau al dipòsit de la memòria.

  Avaluació única:
  No es preveu avaluació única pel Treball de Fi de Grau.
  L’avaluació i qualificació del TFG es durà a terme d’acord amb el que estableix la Normativa marc reguladora dels TFG i TFM i el reglament específic de la Facultat de Ciències.

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura caldrà:
  - haver dipositat la memòria a la Plataforma TFG de de la Facultat de Ciències dins el termini establert
  - tenir el vist-i-plau del tutor del treball al dipòsit de la memòria i per a la seva defensa
  - obtenir una qualificació mínima de 5 punts sobre 10.

  Tutoria

  Cada estudiant acordarà de manera individual amb el seu tutor la realització de les tutories pel seguiment del treball per la via més convenient per ambdues parts.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  La comunicació es farà de forma general a través del Fòrum d'Avisos i Notícies de l'assignatura a la plataforma Moodle.
  Per qüestions més individuals, la comunicació podrà ser mitjançant el correu electrònic institucional (UdG).

  Observacions

  Cal que els estudiants consultin el “Reglament regulador del Treball de Fi de Grau (TFG) pels estudiants d'ensenyaments universitaris oficials de la Facultat de Ciències de la UdG”.

  La memòria del TFG ha d'incloure un apartat amb una extensió màxima d'una pàgina amb tres reflexions sobre: (1) criteris ètics, (2) criteris de sostenibilitat i (3) perspectiva de gènere.


  Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

  Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

  Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

  Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

  Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.