Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Anàlisis biològiques i bioquímiques. anàlisis espectroscòpiques. Cromatografia. Propietats físiques: Color; Anàlisis tèrmiques, Reologia. Textura: avaluació instrumental. Microestructura (microscòpia òptica, electrònica, de fluorescència). Anàlisi sensorial. Avaluació de propietats funcionals de components alimentaris. Control de qualitat.
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NURIA FIOL SANTALO  / ISRAEL GONZALEZ TOVAR  / JUAN JOSE SUÑOL MARTINEZ
Idioma de les classes:
Català (95%), Anglès (5%)

Competències

 • CT04 Treballar en equip
 • CT05 Comunicar-se oralment i per escrit
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB03 Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes
 • CE08 Seleccionar i aplicar les metodologies adequades per a la presa de mostres i l'anàlisi de components alimentaris i substàncies tòxiques, així com la caracterització i el control de poblacions i comunitats microbianes.
 • CE15 Ser capaç d'interpretar els resultats de les anàlisis i aplicar-los a la presa de decisions ia la proposta de solucions a problemàtiques concretes.
 • CE26 Reconèixer i avaluar les propietats organolèptiques d'aliments, mitjançant anàlisi sensorial i/o instrumental.

Continguts

1. Introducció. El procés analític. Qualitat.

2. Introducció a l'espectroscòpia

          2.1. Fonaments de l'absorció i emissió de radiació

          2.2. Anàlisi quantitativa amb espectroscopia: tipus de calibratges i barreges

          2.3. Espectroscopia molecular

                    2.3.1. Fonaments de les anàlisi d'absorció i equips

                    2.3.2. Aplicacions de l'espectroscopia molècular a l'anàlisi d'aliments

          2.4. Espectroscòpia atòmica.

                    2.4.1. Fonaments de les anàlisis d'absorció i emissió i equips

                    2.4.2. Aplicacions d'espectroscopia atòmica a l'anàlisi d'aliments.

3. Cromatografia

          3.1. Fonaments de la separació cromatogràfica

          3.2. Anàlisi qualitativa i quantitativa amb cromatografia: tipus de calibratges

          3.3. Cromatografia de gas. Equips i aplicacions en l'anàlisi d'aliments

          3.4. Cromatografia líquida: Equips i aplicacions en l'anàlisi d'aliments

4. Microestructura.

5. Propietats físiques dels aliments.

          5.1. Propietats tèrmiques. Propietats mecàniques. Propietats òptiques i electromagnètiques.

6. Anàlisi sensorial.

          6.1. Propietats organolèptiques i sentits humans.

          6.2. Panell i entorn en l'anàlisi sensorial.

          6.3. Mesures i tipus de proves sensorials.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21 25 46
Classes expositives 19 24 43
Classes pràctiques 16 20 36
Total 56 69 125

Bibliografia

 • Análisis sensorial (DL 1997 ). Madrid: AENOR. Catàleg
 • Carpenter, Roland P (DL 2002 ). Análisis sensorial en el desarrollo y control de la calidad de alimentos . Zaragoza: Acribia. Catàleg
 • Espinosa Manfugás, Julia (2007 ). Evaluación sensorial de los alimentos. Ciudad de La Habana: Editorial Universitaria. Recuperat 06-07-2015, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10179643 Catàleg
 • Sancho Valls, J (1999 ). Introducción al análisis sensorial de los alimentos . Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Lewis. M.J. (1993). Análisis física de los alimentos y de los sistemas de procesado. Acribia. Catàleg
 • Skoog, Douglas A (1994 ). Análisis instrumental (4ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Skoog, Douglas A (cop. 1996-1997 ). Fundamentos de química analítica (4ª ed). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Sahin, S (2009). Propiedades Físicas de los Alimentos. Acribia. Catàleg
 • Hans Gerhard Maier (1981). Métodos modernos de análisis de alimentos / . 1, Métodos óptic. Acribia. Catàleg
 • Espanya (1993-1994). Métodos oficiales de análisis. Madrid: Secretaría General Técnica Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives dels temes 1 a 5, resolució de problemes i exercici d'avaluació Resolució correcta de problemes i exercicis d'avaluació. 20
Classes expositives dels temes 6 i 7 i exercici d'avaluació Resolució correcta de problemes i exercicis d'avaluació. 15
Pràctiques de laboratori Execució del treball pràctic i elaboració de l'informe corresponent 15
Examen global de tots els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura Resolució correcta de problemes i exercicis d'avaluació de l'examen. 50

Qualificació

Cap de les activitats és eliminatòria de matèria ni recuperable.
L'assistència a un mínim del 80% de les pràctiques de laboratori és obligatòria
La nota final s'obté tenint en compte els percentatges establerts. Es supera l'assignatura si s'obté el 50% dels punts o més.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Serà considerat no presentat l'alumne que no realitzi cap de les activitats d'avaluació.

Assignatures recomanades

 • Química analítica