Departament d'Empresa

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2018-2019

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Anàlisi estratègica de mercats turístics (3108G01086)

4.00 Semestral

Animació turística i hotelera (3108G01125)

3.00 Semestral

Competitivitat de les destinacions turístiques (3108G01180)

3.00 Semestral

Comunicació financera (3107G02042)

6.00 Semestral

Comunicació persuasiva (3108G01137)

3.00 Semestral

Comunicació, promoció i comercialització de turisme cultural (3501MO1729)

3.00 Anual

Creació i comercialització de nous productes (3108G01085)

5.00 Semestral

Economia de l'empresa (3107G00011)

6.00 Semestral

e-Intermediació turística i venda en línia (3108G01099)

3.00 Semestral

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

6.00 Semestral

Fonaments del màrqueting (3108G03012)

6.00 Semestral

Gestió comercial (3107G02025)

6.00 Semestral

Gestió de creuers (3108G01114)

3.00 Semestral

Gestió pública de les destinacions (3108G01075)

4.00 Semestral

Introducció al turisme (3108G01001)

6.00 Semestral

Marketing de productes turístics (3501MO1798)

3.00 Anual

Marketing per a emprenedors (3501MO2657)

3.00 Semestral

Màrqueting turístic (3108G01006)

6.00 Semestral

Partnership and Network Management in Tourism (3501MO0987)

6.00 Semestral

Polítiques comercials (3107G01077)

6.00 Semestral

Projecte final de màster (3501MO2674)

15.00 Semestral

Tècniques qualitatives (3501MO1737)

3.00 Anual

Tourism destination development and management (3501MO1723)

6.00 Semestral

Treball de fi de grau (3107G01098)

12.00 Semestral

Treball de fi de grau (3107G03079)

12.00 Semestral

Treball fi de grau (3107G02064)

12.00 Semestral

Treball fi de màster (3501MO1800)

12.00 Anual

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Anual

Treball final de grau (3108G03087)

12.00 Anual

Turisme 2.0 (3108G01101)

3.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Auditoria (3107G00025)

6.00 Semestral

Comptabilitat avançada (3107G00027)

6.00 Semestral

Comptabilitat de costos (3107G01101)

6.00 Semestral

Comptabilitat de costos (3107G02069)

6.00 Semestral

Comptabilitat d'empreses turístiques (3108G01007)

6.00 Semestral

Comptabilitat financera (3107G01102)

6.00 Semestral

Comptabilitat financera (3107G02070)

6.00 Semestral

Comptabilitat i fiscalitat (3107G00029)

6.00 Semestral

Comptabilitat per a emprenedors (3501MO2667)

3.00 Semestral

Comptabilitat pública (3107G00026)

6.00 Semestral

Direcció financera I (3107G01024)

6.00 Semestral

Direcció financera II (3107G01025)

6.00 Semestral

Gestió bancària (3107G02031)

6.00 Semestral

Gestió financera I (3107G02012)

6.00 Semestral

Gestió financera II (3107G02015)

6.00 Semestral

Instruments derivats: futurs i opcions (3107G02032)

6.00 Semestral

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

6.00 Semestral

Interpretació d'estats financers (3107G02071)

6.00 Semestral

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

6.00 Semestral

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

12.00 Anual

Matemàtica actuarial (3107G00060)

6.00 Semestral

Matemàtiques empresarials (3107G02001)

12.00 Anual

Matemàtiques financeres (3107G02005)

6.00 Semestral

Matemàtiques I (3107G00002)

12.00 Anual

Matemàtiques II (3107G00003)

6.00 Semestral

Mercats financers (3107G02013)

6.00 Semestral

Pla d’empresa i emprenedoria (3107G01027)

6.00 Semestral

Planificació financera (3107G02014)

6.00 Semestral

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

12.00 Semestral

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

12.00 Semestral

Pràctiques d'empresa (3107G03075)

12.00 Semestral

Tècniques i programes d’optimització (3107G00052)

6.00 Semestral

Treball de fi de grau (3107G01098)

12.00 Semestral

Treball de fi de grau (3107G03079)

12.00 Semestral

Treball fi de grau (3107G02064)

12.00 Semestral

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Anual

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Benestar, famílies i gènere (3501MO2163)

5.00 Semestral

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

3.00 Semestral

Estadística aplicada a la Ciència Política (3104G04003)

3.00 Semestral

Introducció a la sociologia (3104G00080)

6.00 Semestral

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

6.00 Semestral

Sociologia (3107G00006)

6.00 Semestral

Sociologia del consum (3107G00056)

6.00 Semestral

Tècniques d'investigació quantitativa (3104G03078)

6.00 Semestral

Treball de fi de grau (3107G01098)

12.00 Semestral

Treball de fi de grau (3107G03079)

12.00 Semestral

Treball fi de grau (3107G02064)

12.00 Semestral