Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Departament d'Empresa

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2019-2020

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Anàlisi estratègica de mercats turístics (3108G01086)

4.00 Semestral

Animació turística i hotelera (3108G01125)

3.00 Semestral

Comunicació financera (3107G02042)

6.00 Semestral

Comunicació persuasiva (3108G01137)

3.00 Semestral

Comunicació, promoció i comercialització de turisme cultural (3501MO1729)

3.00 Anual

Creació i comercialització de nous productes (3108G01085)

5.00 Semestral

Direcció comercial (3107G01022)

6.00 Semestral

Economia de l'empresa (3107G00011)

6.00 Semestral

Economia del turisme (3107G03078)

6.00 Semestral

e-Intermediació turística i venda en línia (3108G01099)

3.00 Semestral

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

6.00 Semestral

Fonaments del màrqueting (3108G03012)

6.00 Semestral

Gestió comercial (3107G02025)

6.00 Semestral

Gestió de creuers (3108G01114)

3.00 Semestral

Introducció al turisme (3108G01001)

6.00 Semestral

Logística i gestió de la cadena de subministrament (3501MO2258)

5.00 Semestral

Marketing de productes turístics (3501MO1798)

3.00 Anual

Màrqueting cultural (3107G00079)

6.00 Semestral

Màrqueting digital (3107G00080)

6.00 Semestral

Màrqueting internacional (3501MO3138)

3.00 Semestral

Màrqueting turístic (3108G01006)

6.00 Semestral

Mercats i Organitzacions (3501MO3128)

6.00 Semestral

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

12.00 Semestral

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

12.00 Semestral

Pràctiques d'empresa (3107G03075)

12.00 Semestral

Recerca aplicada en Economia i Empresa (3501MO3144)

6.00 Semestral

Tècniques qualitatives (3501MO1737)

3.00 Anual

Tourism Destination Management (3501MO3120)

6.00 Semestral

Treball de fi de grau (3107G01098)

12.00 Semestral

Treball de fi de grau (3107G03079)

12.00 Semestral

Treball fi de grau (3107G02064)

12.00 Semestral

Treball fi de màster (3501MO1740)

12.00 Anual

Treball fi de màster (3501MO1800)

12.00 Anual

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Anual

Treball final de grau (3108G03087)

12.00 Anual

Turisme 2.0 (3108G01101)

3.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

6.00 Semestral

Auditoria (3107G00025)

6.00 Semestral

Comptabilitat avançada (3107G00027)

6.00 Semestral

Comptabilitat de costos (3107G01101)

6.00 Semestral

Comptabilitat de costos (3107G02069)

6.00 Semestral

Comptabilitat de societats (3107G02075)

6.00 Semestral

Comptabilitat d'empreses turístiques (3108G01007)

6.00 Semestral

Comptabilitat financera (3107G01102)

6.00 Semestral

Comptabilitat financera (3107G02070)

6.00 Semestral

Comptabilitat per a l'empresa internacional (3501MO3129)

3.00 Semestral

Consolidació comptable (3107G00068)

6.00 Semestral

Decisions Financeres a l'empresa (3501MO3140)

3.00 Semestral

Direcció financera I (3107G01024)

6.00 Semestral

Direcció financera II (3107G01025)

6.00 Semestral

Finances corporatives (3107G01078)

6.00 Semestral

Fiscalitat de les operacions financeres (3107G02079)

6.00 Semestral

Gestió financera I (3107G02012)

6.00 Semestral

Gestió financera II (3107G02015)

6.00 Semestral

Indicadors Empresarials: Comptabilitat I Gestió (3501MO3125)

6.00 Semestral

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

6.00 Semestral

Interpretació d'estats financers (3107G02071)

6.00 Semestral

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

6.00 Semestral

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

12.00 Anual

Intruments derivats (3107G00078)

6.00 Semestral

Matemàtica actuarial (3107G00060)

6.00 Semestral

Matemàtiques empresarials (3107G02001)

12.00 Anual

Matemàtiques financeres (3107G02005)

6.00 Semestral

Matemàtiques I (3107G00002)

12.00 Anual

Matemàtiques II (3107G00003)

6.00 Semestral

Mercats financers (3107G02013)

6.00 Semestral

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

6.00 Semestral

Normes Internacionals d'auditoria (3107G02077)

6.00 Semestral

Normes Internacionals d'Informació Financera (3107G02078)

6.00 Semestral

Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria (3107G02080)

6.00 Semestral

Pla d’empresa i emprenedoria (3107G01027)

6.00 Semestral

Planificació financera (3107G02014)

6.00 Semestral

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

12.00 Semestral

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

12.00 Semestral

Pràctiques d'empresa (3107G03075)

12.00 Semestral

Pràctiques en Empresa o Institucions (3501MO3141)

9.00 Anual

Tècniques de recerca per a l'empresa (3501MO3142)

6.00 Semestral

Treball de fi de grau (3107G01098)

12.00 Semestral

Treball de fi de grau (3107G03079)

12.00 Semestral

Treball fi de grau (3107G02064)

12.00 Semestral

Treball Final De Màster (3501MO3145)

12.00 Semestral

Valoració d'empreses i plans de viabilitat (3107G02081)

6.00 Semestral

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Benestar, famílies i gènere (3501MO2163)

5.00 Semestral

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

3.00 Semestral

Dona, empresa i societat (3107G00070)

6.00 Semestral

Introducció a la sociologia (3104G00080)

6.00 Semestral

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

6.00 Semestral

Sociologia (3107G00006)

6.00 Semestral

Tècniques de recerca per a l'empresa (3501MO3142)

6.00 Semestral

Tècniques d'investigació quantitativa (3104G03078)

6.00 Semestral

Treball Final de Grau (3104G02112)

9.00 Semestral

Treball Final De Màster (3501MO3145)

12.00 Semestral