Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
La intenció d'aquesta assignatura és el coneixement del mercat turístic, per part de la producció i del consum, és a dir, de les seves necessitats, noves tendències i nous nínxols de mercats, a través de mitjans qualitatius.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NELA FILIMON COSTIN  / FRANCESC FUSTÉ FORNÉ
Idioma de les classes:
Castellà (0%), Anglès (100%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
NELA FILIMON COSTIN  / FRANCESC FUSTÉ FORNÉ
Idioma de les classes:
Castellà (0%), Anglès (100%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Castellà (50%), Anglès (50%)

Competències

  • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
  • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme
  • 24. Llegir, comprendre i comentar texts científics
  • 25. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions

Continguts

1. El propòsit d'aquesta assignatura és l'explicació de l'estructura dels varis tipus de mercats turístics, l'anàlisi d'oportunitats del mercat a través de la perspectiva tant de l'oferta com de la demanda, i la descripció d'estratègies i tècniques d'anàlisi qualitativa per a la col·lecció de dades primàries relacionades amb l'estudi d'aquests mercats turístics, amb el comportament del consumidor-turista, i amb les decisions de màrqueting per part de la producció.

2. Els alumnes aplicaran la metodologia qualitativa per descriure i analitzar noves tendències, problemes i solucions que apareixen dins dels mercats turístics per part de la producció, distribució o consum dels productes turístics.

3. Índex general - Introducció al Màrqueting i Recerca de Comprat - Recerca qualitativa i els seus mètodes: 1) mostreig de participants 2) observació, 3) entrevistes en profunditat, 4) "focus groups", 5) tècniques projectives, 6) etnografia, 7) netnografía, 8) programa d'anàlisi de dades textuals: EdEt, 9) Codificació, i 10) Anàlisi de dades: anàlisi de contingut.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 0 6
Classes pràctiques 15 20 35
Elaboració de treballs 3 30 33
Prova d'avaluació 2 20 22
Tutories 4 0 4
Total 30 70 100

Bibliografia

  • Malhotra, Naresh K (cop. 2008 ). Investigación de mercados (5ª ed.). México [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
  • Ferré Trenzano, José María (2003 ). Investigación de mercados estratégica : cómo utilizar de forma inteligente la información de los estudios de mercado . Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
  • Morrison, Margaret A. (cop. 2002 ). Using qualitative research in advertising : strategies, techniques and applications . Thousand Oaks, CA. [etc.]: Sage. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
La preparació i exposició d'un treball final en grups de recerca sobre diversos mercats turístics L'ús adequat de les tècniques d'anàlisi de dades textuals i primàries sobre un mercat concret de turisme. S'avalua el document (45%) i la exposició oral (5%). 50
Un examen sobre el coneixement teòric de l'estructura dels mercats turístics, estratègies de desenvolupament de mercat, i mètodes de recerca qualitativa aplicats al mercat turístic. L'habilitat d'usar la teoria i les tècniques de recerca en casos pràctics. 50

Qualificació

Per aprovar aquesta assignatura l'estudiant necessita treure un 4 en l'examen final. En cas que l'estudiant té menys de 4, la nota del treball final no estarà afegida en la nota final. Si té més de 4, la seva nota final dependrà de la mitjana entre el treball final i l'examen final. NO HI HA EXAMEN DE RECUPERACIÓ. Al llarg de l'assignatura es faran algunes pràctiques relacionades amb l'examen per preparar els estudiants. La nota del treball final no canvia, atès que els estudiants tenen moltes setmanes per preparar el document final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants que no es presentin al examen final i no facin el treball final, tindran com a nota final un NP.

Observacions

Els estudiants que eligirán els grups en anglès han de tenir un nivell d'anglès mitjà-alt.
Els estudiants poden fer preguntes o consultar qualsevol tema (que no està en el moodle) de l'assignatura en les tutorias o per correu electrònic de dilluns a divendres.