Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Comercialització i tècniques de promoció i venda de productes Turístics. Marketing i promoció de destinacions turístiques
Crèdits ECTS:
5

Grups

Grup AN

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JAUME MARIN RABIOL  / MARIA ALBA PLANA VILADOMAT
Idioma de les classes:
Català (0%), Anglès (100%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JAUME MARIN RABIOL  / MARIA ALBA PLANA VILADOMAT
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JAUME MARIN RABIOL  / MARIA ALBA PLANA VILADOMAT
Idioma de les classes:
Català (100%), Anglès (0%)

Competències

 • 5. Seleccionar i utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació més adequades a cada situació
 • 8. Treballar en equip, establint aquelles relacions que més poden ajudar a fer aflorar potencialitats de cooperació i mantenir-les de manera contínua.
 • 11. Dissenyar propostes creatives, tenir iniciativa i esperit emprenedor.
 • 16. Definir objectius, estratègies i polítiques en el turisme

Continguts

1. El programa de l'assignatura consta de 6 apartats més un de casos pràctics

          1.1. Part I. Introducció al desenvolupament de producte

          1.2. Part II. Pautes per al desenvolupament de producte

          1.3. Part III. Com gestionar i comercialitzar productes turístics

          1.4. Part IV. Noves tendències de mercat

          1.5. Marca Ciutat. Marketing de destinacions

2. Programa

          2.1. PART I. INTRODUCCIÓ AL DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE

                    2.1.1. Introducció.

                    2.1.2. Què és un producte turístic?

                    2.1.3. Per què és important el desenvolupament de producte?

                    2.1.4. Nivells de desenvolupament de producte de les destinacions turístiques

          2.2. PART II. PAUTES PER AL DESENVOLUPAMENT DE PRODUCTE

                    2.2.1. Identificació d'oportunitats per a nous negocis

                    2.2.2. Definició d'una estrategia de productes / mercats

                    2.2.3. Directrius per estructurar nous productes

          2.3. PART III. COM GESTIONAR I COMERCIALITZAR PRODUCTES TURÍSTICS

                    2.3.1. Els actors del desenvolupament de producte

          2.4. PART IV. NOVES TENDENCIES DE MERCAT

          2.5. PART V. SOCIAL MEDIA I CANALS ON-LINE. ANÀLISI PER A LA COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTES TURÍSTICS.

                    2.5.1. Web 2.0. Eines i aplicacions

          2.6. PART VI. ANÀLISI PROMOCIONAL DESTINACIONS TURÍSTIQUES

                    2.6.1. Anàlisi de marketing i promocional de destinacions turístiques

                    2.6.2. Eines bàsiques de marketing i promoció d'una destinació turística

3. CASOS PRÀCTICS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4 30 34
Cerca d'informació 0 15 15
Classes expositives 14 0 14
Classes participatives 10 0 10
Exposició dels estudiants 2 0 2
Lectura / comentari de textos 2 20 22
Prova d'avaluació 3 4 7
Treball en equip 0 17 17
Tutories 4 0 4
Total 39 86 125

Bibliografia

 • Philip Kotler, Dionisio Cámara, Ildefonso grande, Ignacio Cruz (2000). Dirección de Marketing. Prentice Hall. Catàleg
 • Josep Chias (2005). El negocio de la felicidad. Ft Prentice Hall. Catàleg
 • Antoni Serra (2002). Marketing turístico. Ediciones Pirámide. ESIC Editorial. Catàleg
 • web especialitzada en viatges de productes específics. Recuperat , a www.spectrav.com
 • web d'actualitat diaria turística. Recuperat , a www.hosteltur.com
 • THR (1997). Pla de desenvolupament Turístic Sostenible de les comarques de Girona. Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Catàleg
 • Martínez García, Eshter ;Prats Planagumà, Lluís ; Barceló Rado, Maria Antonia (2005). EL PERFIL DELS USUARIS DELS VOLS DE BAIX COST DE L’AEROPORT DE GIRONA: ANÀLISI C (2005). Girona: Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Catàleg
 • web d'actualitat de "management". Recuperat , a http://www.mckinseyquarterly.com
 • Josep Ejarque (2005). Destinos Turísticos de éxito. Ediciones Pirámide. Catàleg
 • Josep Chias (2005). El negocio de la felicidad. FT Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes Magistrals assistència i participació al 80% de les sessions 10
Presentació treballs a classe La presentació a classe dels casos d'estudi té com a objectiu el desenvolupament de les habilitats de parlar davant de públic, i millora la relació entre el propi treball i la seva presentació. 40
Prova d'avaluació L'examen final suposarà un 50% de la nota final. L'examen es dividirà en una part basada en la teoria donada a classe, i una altre part en l'anàlisi d'un cas d'estudi. 50

Qualificació

Avaluació:
Es basarà en tres apartats bàsics:
1. Assistència, participació activa i coherent a classe i lliurament dels exercicis. 10%
2. Casos Pràctics.Hi haurà un cas pràctic durant el curs sobre estructuració de producte turístic.El cas valdrà el 40% de la nota. 40%. (alhora està dividit en 70% el contingut i 30% l'exposició del cas a classe). Els grups que presentin en anglès tindran un 10% adicional de la nota.
3. Examen. 50%. Aquí hi haurà un apartat teòric valorat en 30% realitzat en un examen tipus test i un apartat sobre un cas d'estudi valorat en 70%.
Per aprovar l'assignatura s'haurà d'aprovar l'examen. Si no s'aprova l'apartat teòric, -mínim un 45%-, l'alumne a decisió del professor, pot no realitzar el cas d'estudi.
En cas que l'assignatura quedi suspesa, no hi haurà examen de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'alumne que no assisteixi a l'examen constarà com a No Presentat a l'assignatura tot i que hagi lliurat el treball i hagi assistit a classe. En cas de no assistència per força major i sota existència d'un justificant, es valoraran alternatives.

Observacions

La coordinació de l'assignatura i la seva corresponent docència va a càrrec de Jaume Marín Rabiol i Alba Plana.


En els casos pràctics els grups seran d'un mínim de 2 estudiants i un màxim de 4.

Hi ha grups de pràctiques que realitzaran la classe íntegrament en anglès.