Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Gestió de tresoreria. Gestió del circulant. Fonts de finançament a curt termini. Anàlisi, diagnóstic i elaboració de plans financers.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANNA MARIA PANOSA GUBAU
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
 • CIFCE2- Dissenyar i implantar sistemes de control econòmic i financer empresarial
 • CIFCE8- Integrar el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers i analitzar i seleccionar projectes d'inversió, fonts de finançament i riscos financers

Continguts

1. Gestió de tresoreria

2. Gestió del Circulant

3. Fonts de Finançament a curt termini

4. Diagnòstic i pla financer

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 15 25 40
Classes participatives 30 55 85
Prova d'avaluació 5 20 25
Total 50 100 150

Bibliografia

 • Cibrán Ferraz, Pilar i altres (2013). Planificación Financiera (1era). Madrid: ESIC. Catàleg
 • Varis (2010). Manual de Control de Gestión (1era.). Barcelona : Profit Editorial. Catàleg
 • Amat Salas, Oriol (2008 ). Análisis económico financiero (20ª ed.). Barcelona: Gestión 2000. Recuperat 14-09-2013, a http://site.ebrary.com/lib/cbuc/docDetail.action?docID=10327874 Catàleg
 • Díez de Castro, Luis Tomás (cop. 2001 ). Dirección financiera : planificación, gestión y control . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Ruiz Martínez, Ramón Jesús (2000 ). La Planificación financiera de la empresa . Madrid: Instituto Superior de Técnicas y Prácticas Bancarias. Catàleg
 • Urías Valiente, Jesús (cop. 1995 ). Análisis de estados financieros (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Vergés i Jaime, Joaquim (2000). La planificación económica y financiera en la empresa. Barcelona: (UAB). Publicació docent.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treball a classe Cada un o dos temes l'estudiant haurà de realitzar una activitat individualment i/o en grup, segons s'estableixi a començament de curs. Aquesta activitat implicarà un treball previ de l'alumne i es podrà requerir que s’exposi davant la resta de classe. Les activitats seran diverses (per exemple, cerca d'informació per treballar a classe, comentari d'un article, seguiment d'una notícia, casos pràctics). El compliment d'aquest requisit podria suposar la utilització per part de l'estudiant d'eines informàtiques, recursos digitals o bases de dades . L'estudiant rebrà l'assessorament oportú a classe per part del professor 40
Examen L'examen podrà combinar qüestions teòriques i pràctiques amb l’objectiu d’avaluar la capacitat de comprensió i de síntesi, la lògica de plantejament, la claredat i la validesa de la resposta. 60

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es podrà fer per:

1. Avaluació continuada
2. Examen final

L'avaluació continuada consistirà en:

30% examen parcial 1 (eliminatori) i recuperable (mínim 4 per fer mitjana)
30% examen parcial 2 (eliminatori) i recuperable (mínim 4 per fer mitjana)
40% activitats a classe

S’han de presentar a tot l’examen final els alumnes que:

a. No han realitzat l’avaluació continuada.
b. No han superat l’avaluació continuada ni han superat cap dels dos parcials.

Els alumnes que, sense haver superat l’avaluació continuada han superat un dels dos exàmens, poden presentar-se a l’examen final de la part no superada. La seva nota serà la que resulta de substituir a la mitjana de l’avaluació continuada la nota de l’examen no superat per la nota obtinguda a la part corresponent de l’examen final. Alternativament, poden optar per a presentar-se a tot l’examen final. En aquest cas, la seva nota serà la de l’examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En el cas de no assistir a l'examen final, es qualificarà com a NO PRESENTAT.

Assignatures recomanades

 • Gestió financera II