Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'objectiu bàsic de l'assignatura és conèixer els procediments utilitzats per les empreses per calcular els costos dels productes o serveis, i les eines per prendre decisions a partir de les dades citades.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOSEP VIÑAS XIFRA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
  • CG4- Analitzar críticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius
  • CIFCE1- Calcular el cost d'un producte o servei a partir de la informació financera elaborada per l'empresa

Continguts

1. CONCEPTES BÀSICS

          1.1. La comptabilitat externa i la comptabilitat interna

          1.2. El cicle econòmic de l'empresa

2. RELACIÓ ENTRE ELS COSTOS I L'ACTIVITAT DE L'EMPRESA

          2.1. Variabilitat dels costos

          2.2. Anàlisi del procés productiu

3. CLASSIFICACIÓ DE COSTOS

          3.1. El cost dels materials

          3.2. El cost del personal i dels serveis exteriors

          3.3. El cost dels factors estructurals

          3.4. El cost financer

4. LOCALITZACIÓ DE COSTOS

          4.1. Models de captació de costos

          4.2. Determinació del cost dels centres

          4.3. Liquidació de l'estadística de costos

5. PORTADORS DE COST

          5.1. Mètodes de càlcul per divisió

          5.2. Mètodes de càlcul per suplements

          5.3. Mètodes de càlcul especials per a la producció conjunta

6. EL RESULTAT INTERN SEGONS ELS MODELS D'ASSIGNACIÓ

          6.1. Imputació i assignació dels costos

          6.2. Models d'assignació de costos

          6.3. Resultat intern segons els models d'assignació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 10 25 35
Classes pràctiques 38 30 68
Lectura / comentari de textos 2 10 12
Prova d'avaluació 5 25 30
Tutories 5 0 5
Total 60 90 150

Bibliografia

  • Mir Estruch, Fernando y otros (2009). Introducción en la contabilidad de gestión (Barcelona). Ediciones Gráficas Rey S.L.. Catàleg
  • Viña Xifra, Josep (2007). Exercicis resolts de comptabilitat de costos (Girona). Documents Universitaria. Catàleg
  • Horngren C.T., Foster G., Datar S.M. (2002). Contabilidad de Costos. Un enfoque gerencial. Prentice Hall. Catàleg
  • Martín Peña F., Ros J. (2003). Costes. Contabilidad y Gestión. Centro de Estudios Financieros.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova parcial 1 Valdrà el 20% de la nota final 20
Prova parcial 2 Valdrà el 20% de la nota final 20
Prova d'avaluació final Valdrà el 60% de la nota final 60

Qualificació

Hi haurà dues proves d'avaluació parcial que valdran el 40% (20% + 20%) de la nota final.
Hi haurà un examen final que valdrà el 60% de la nota final.
La mitjana s'aplicarà sempre que a l'examen final s'assoleixi un mínim del 40%. En cas contrari, la nota final será l'obtinguda en l'examen final.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l'estudiant que no compleixi cap dels criteris d'avaluació