Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Aproximació als elements bàsics del màrqueting aplicat al sector turístic. Definició dels conceptes bàsics, els instruments elementals de la disciplina i el conjunt de tècniques del màrqueting operacional: creació de productes turístics, determinació de preus, comunicació i distribució.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARC GRIJALVO PUJOL  / EDUARD VIDAL PORTES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARC GRIJALVO PUJOL  / EDUARD VIDAL PORTES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARC GRIJALVO PUJOL  / EDUARD VIDAL PORTES
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
  • 19. Analitzar el funcionament i el procediment dels diversos àmbits de l'activitat turística
  • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. Introducció al Marketing Turístic

2. Investigació del mercat turístic

3. Segmentació i posicionament

4. Sistemes d'informació

5. Comportament del consumidor

6. Marketing Mix: Producte

7. Marketing Mix: Preu

8. Marketing Mix: Distribució

9. Marketing Mix: Promoció

10. Activació i Avaluació del pla de màrqueting

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 51 56 107
Prova d'avaluació 3 40 43
Total 54 96 150

Bibliografia

  • Alcázar Martínez, Benjamín del (2002). Los canales de distribución en el sector turístico. Madrid: ESIC. Catàleg
  • Borja Solé, Luís de (2002). El consumidor turístico. Madrid: ESIO. Catàleg
  • Kotler, Philip, Bowen, John, Makens, James (2003). Marketing para turismo. Madrid: Prentice Hall. Catàleg
  • Rufín Moreno, Ramón, Reina Paz, Mª Dolores (2004). Introducción al marketing turístico. Madrid: Centro de Estudios Ramón Areces. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Dos exàmens de coneixement teòric sobre els conceptes de marketing estudiants Examenes 50
Treball final: Pla de marketing Treball final i presentació oral 30
2 activitats a l'aula Aprofundir aspectes concrets del màrketing 20

Qualificació

L’assignatura és de caràcter quadrimestral i per avaluar l’assoliment de les competències desitjades es seguirà el mètode d’avaluació continuada.
Per tal de superar l’assignatura cal tenir en compte:
1. S’haurà hagut d’aprovar amb un 5 la mitjana dels dos exàmens.
2. Les classes pràctiques són presencials i cal ser-hi per optar a nota.
3. No s'acceptarà cap treball fora de la data fixada de lliurament.
4. Els exàmens i les entregues del pla de màrqueting es definiran les
dades el primer dia del curs.
En resum, la nota final serà la mitjana dels exàmens (sempre i quan la mitjana sigui aprovada), el pla de màrqueting i les 2 pràctiques, tenint en compte el pes de cada activitat en el total de la nota.
No hi ha examen de recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació del pla de màrqueting o en algun dels dos exàmens suposarà un “No Presentat”.

Observacions

Al llarg de l'assignatura es podran realitzar altres activitats no puntuables però que poden ajudar a pujar la nota final. De la mateixa manera, es valorarà la participació activa a les sessions.

Per contactar amb els professors, els estudiants poden assistir a les tutories, o bé enviar un mail de dilluns a divendres. Qualsevol informació que estigui especificada a la fitxa o al document explicatiu de l'assignatura que es penja en començar l'assigantura al moodle, no serà contestada.