Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Definir, dissenyar i executar una investigació de temàtica afí a la publicitat i les relacions públiques amb estructura acadèmica. Ser capaç d'escriure-la correcta i justificadament i de defensar davant un tribunal.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
MANUEL ALCALA VILAVELLA  / MARIA ROSA COLLELL RIERA  / LLUIS COSTA FERNANDEZ  / OLGA FELISA DEL RIO SANCHEZ  / MARIA DEL CARMEN ECHAZARRETA SOLER  / FRANCISCO JAVIER ESPINACH ORUS  / SILVIA ESPINOSA MIRABET  / LUIS IGNACIO FRADE GOBEO  / CARLA GALVANY SANCHEZ  / RAMON GIRONA DURAN  / ALFONS JIMENEZ CORTACANS  / FERNANDO JULIAN PEREZ  / JOAQUIM MAJO FERNANDEZ  / MONICA PUNTI BRUN  / JOSEP VICENÇ I ERES  / ILEANA LIS ZELER
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • CG.1. Avaluar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions, des d'un punt de vista econòmic, ecològic i social
 • CG.2. Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit.
 • CG.4. Recollir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, en funció d'objectius predeterminats, i de diferent procedència i format, respectant l'autoria de les fonts.
 • CG.5. Llegir, comprendre i comentar textos científics.
 • CG.6. Analitzar els fets a partir d'una guia externa, identificant les causes i expressant l'opinió personal de forma sintètica.
 • CG.9. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les, individualment i en equip.
 • CG.10. Utilitzar l'enginy i la creativitat per trobar solucions adequades a problemes inèdits.
 • CE.3. Descriure els principals components estructurals de tots els sectors implicats en la comunicació publicitària i en les relacions públiques.
 • CE.4. Analitzar i investigar processos i estructures de la comunicació publicitària i de les relacions públiques.
 • CE.5. Distingir els comportaments en la comunicació social.
 • CE.6. Emprar les tecnologies del llenguatge audiovisual en mitjans convencionals i no convencionals
 • CE.9. Dissenyar, executar i controlar els projectes de publicitat i relacions públiques de productes i serveis de les organitzacions.
 • CE.10. Analitzar, des d'una vessant crítica, els diferents factors que conformen la relació entre les diferents empreses de comunicació, especialment entre les de comunicació publicitària i els anunciants, i entre les relacions públiques i els públics
 • CE.13. Diferenciar i utilitzar tots els elements visibles i no visibles que constitueixen una Imatge.
 • CE.15. Escollir i aplicar les tècniques de les relacions públiques en funció dels objectius d'un projecte de comunicació i relacions públiques.

Continguts

1. Conèixer la Normativa i el Manual del TFG

2. Realització de la Recerca

          2.1. Estructuració de la recerca en funció dels objectius, preguntes d'investigació i/o hipòtesis

          2.2. Treball de Gabinet

                    2.2.1. Elaboració del marc teòric

                    2.2.2. Desenvolupament metodològic

          2.3. Treball de camp

                    2.3.1. Recollida de la informació

                    2.3.2. Explotació de dades

          2.4. Treball de Gabinet

                    2.4.1. Anàlisi de dades

                    2.4.2. Elaboració dels resultats de la recerca

                    2.4.3. Elaboració de les conclusions i, si és el cas, del producte d'aplicació

3. Memòria final

4. Presentació i defensa pública dels resultats

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 6 0 6
Elaboració de treballs 0 265 265
Exposició dels estudiants 1 8 9
Tutories 20 0 20
Total 27 273 300

Bibliografia

 • Berganza Conde, Mª Rosa (2005 ). Investigar en comunicación : guía práctica de métodos y técnicas de investigación social en Comunicación . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Callejo Gallego, Javier (cop. 2006 ). Proyectos y estrategias de investigación social : la perspectiva de la intervención . Madrid [etc.]: McGraw-Hill/Interamericana de España. Catàleg
 • Igartua, Juan José (2006 ). Métodos cuantitativos de investigación en comunicación . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Val Cid, Consuelo del (2005 ). Prácticas para la comprensión de la realidad social . Aravaca(Madrid): McGraw Hill. Catàleg
 • Vilches, Lorenzo (2011 ). La Investigación en comunicación : métodos y técnicas en la era digital . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Wimmer, Roger D (1996 ). La Investigación científica de los medios de comunicación : una introducción a sus métodos . Barcelona: Bosch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tutories d'elaboració i seguiment de la recerca planificada Avaluació tutor/a. S'avalua a través d'un informe que valora l'originalitat i elecció del tema, la metodologia emprada, el marc teòric desenvolupat, els resultats obtinguts i la memòria i presentació escrita. 33
Memòria final i presentació escrita de la recerca Avaluació Tribunal. S'avalua l'estructura del treball, els objectius, el marc teòric, la metodologia, l'anàlisi dels resultats, les conclusions, l'adequació de la bibliografia i els aspectes formals (ortografia, redactat, referenciació, taules, etc.). 34
Presentació i defensa pública Avaluació Tribunal. S'avalua el nivell d'entendiment del tema, adequació del vocabulari, contingut seleccionat, postura corporal i gesticulació, capacitat de comunicació oral, qualitat del material i coneixement de les conclusions 33

Qualificació

El Tribunal podrà no avaluar el TFG que presenti un número excessiu d’errors ortogràfics i/o tipogràfics. Si el TFG presenta més de 20 errors no serà avaluat.

Tampoc serà avaluat un treball plagiat. Un treball plagiat és un treball suspès. També la utilització o la cooperació en procediments fraudulents per dur a terme els treballs comporta la qualificació de 0 (suspens). S'utilitzaran els criteris de la normativa APA per avaluar el percentatge de plagi. Tots els TFG passaran per un programa informàtic de detecció del plagi.

Altres problemes que poden fer que el Tribunal no avaluiï un TFG, i la nota del qual serà 0, són:

- L’absència dels elements essencials del TFG, especialment: l’absència de cites bibliogràfiques, la manca de bibliografia (o una bibliografia clarament deficient), l’absència de conclusions o la no inclusió dels objectius i la metodologia.
- La manca de rigor formal del document, com per exemple, l’ús de moltes fonts diverses, caixes de lletra, tipus d’interlineat o models de gràfics.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No acabar el procés fins a la defensa de la memòria.