Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
En la primera part, s’introdueixen els conceptes bàsics del turisme, els organismes nacionals i internacionals, les principals magnituds del turisme internacional i es realitza un breu recorregut per la història del turisme. En segon lloc, es farà un recorregut per les principals empreses turístiques i la seva organització. Una vegada centrat el turisme, s’analitzen els principals tipus de turisme i la seva organització funcional (econòmica, territorial i cultural); cada model turístic serà presentat de forma genèrica i a partir d’un cas concret: el turisme litoral, el turisme natural, el turisme cultural o MICE
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARC GRIJALVO PUJOL  / LLUIS MUNDET I CERDAN
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARC GRIJALVO PUJOL  / LLUIS MUNDET I CERDAN
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARC GRIJALVO PUJOL  / LLUIS MUNDET I CERDAN
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
 • 14. Analitzar i reflexionar sobre la dimensió transversal del turisme i el seu caràcter evolutiu.
 • 15. Identificar i comprendre els principals agents turístics
 • 21. Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. Turisme i turistes

2. Magnituds i dades turístiques

3. Institucions

4. Història del turisme

5. Empreses turístiques

6. Tipologies de turisme

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 20 42 62
Classes expositives 11 26 37
Debat 3 0 3
Prova d'avaluació 1,5 30 31,5
Treball en equip 4,5 12 16,5
Total 40 110 150

Bibliografia

 • Boyer, Marc (cop. 1999 ). Histoire du tourisme de masse . Paris: Presses Universitaires de France. Catàleg
 • Boyer, Marc (1982 ). Le Tourisme . Paris: Éditions du Seuil. Catàleg
 • Corbin, Alain (D.l. 1995 ). L'Avènement des loisirs 1850-1960 . Paris: Aubier. Catàleg
 • Donaire, José Antonio (2008 ). Turisme cultural entre l'experiència i el ritual . Bellcaire: Vitel·la. Catàleg
 • MacCannell, Dean (2003 ). El Turista : una nueva teoría de la clase ociosa . Barcelona: Melusina. Catàleg
 • Lickorish, Leonard J. (DL 2000 ). Una Introducción al turismo . Madrid: Síntesis. Catàleg
 • MacCannell, Dean (2007 ). Lugares de encuentro vacíos . [Barcelona]: Melusina. Catàleg
 • Moret, Xavier (2008 ). Viatge per la Costa Brava : paisatge, memòria, glamur i turisme . Figueres: Brau. Catàleg
 • Sancho, Amparo Buhalis, Dimitrios (1998 ). Introducción al turismo . Madrid: Organización Mundial del Turismo. Catàleg
 • Turner, Louis (1991 ). La Horda dorada . Madrid: Endymion. Catàleg
 • Urry, John (2004 ). La Mirada del turista . Lima: Universidad de San Martín de Porres. Catàleg
 • Urry, John (1995 ). Consuming places . New York: Routledge. Catàleg
 • Vera Rebollo, José Fernando (2011 ). Análisis territorial del turismo y planificación de destinos turísticos . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Pràctica 1: Programar una excursió Programació d'una excursió a partir dels criteris de les sessions sobre tipologies turístiques 12,5
Pràctica 2: Sortida a Barcelona Es realitzarà una sortida a Barcelona on s'haurà de treballar en grup i entregar una pràctica relacionada. 15
Pràctica 3: Sortida a Girona - Treball de camp Es realitzarà una sortida a Girona on es visitarà diferents perfils relacionats amb l'oferta turística 12,5
Examen Avaluació dels continguts de l'assignatura. Himhaurà un test i preguntes de desenvolupamant 60

Qualificació

La nota de l'assignatura en avaluació continuada és la mitjana ponderada de les diferents notes de les activitats d'avaluació. Cal tenir en compte les següents limitacions:

1. S'ha d'assolir almenys un 4 a l'examen.
2. Les classes pràctiques son presencials i cal ser-hi per optar a nota.
3. No s'acceptarà cap treball fora de la data fixada de lliurament.
4. L'examen final de l'assignatura serà el darrer dia de classe (no es farà cap ajornament)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver-se persentat a l'examen

Observacions

Per a qualsevol dubte podeu contactar o demanar tutoria, amb cita prèvia, als diferents responsables docents de l'assignatura:

Lluís Mundet: lluis.mundet@udg.edu
Marc Grijalvo: marc.grijalvo@udg.edu