Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Tècnica i procés comptable bàsic en les empreses del sector turístic. Conèixer tot cicle comptable. Estudi amb el Pla General de Comptabilitat, el patrimoni, impostos, l'immobilitzat material i intangible, compres, vendes i existències, creditors i deutors per operacions comercials i el finançament tant el propi com l'aliè de l'empresa turística.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN MOLINS JARDI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN MOLINS JARDI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JUAN MOLINS JARDI
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • 1. Adquirir coneixements bàsics en les disciplines que estudien el turisme
  • 6. Recollir i seleccionar informació de manera eficaç i eficient
  • 23. Utilitzar tècniques, mètodes i models bàsics de les disciplines turístiques

Continguts

1. INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT

          1.1. L´activitat i circulació econòmica en el mon turístic

          1.2. Processos i operacions econòmiques en les empreses turístiques

          1.3. La comptabilitat i la representació comptable

          1.4. El compte

          1.5. La Normalització Comptable. El Pla General de Comptabilitat

2. COMPTABILITZACIÓ DE L´ACTIVITAT DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

          2.1. Comptabilització de les compres de béns comercials, de consum i serveis

          2.2. Comptabilització de l´adquisició dels serveis

          2.3. Comptabilització de les compres de béns d´inversió

          2.4. Comptabilització de les vendes

          2.5. Comptabilització de les operacions d´inversió econòmica i financera

          2.6. Comptabilització de les operacions de finançament

3. EL CICLE COMPTABLE

          3.1. La periodificació i el resultat

          3.2. La problemàtica de la valoració comptable

          3.3. El cicle comptable

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 31,5 31,5 63
Classes pràctiques 13,5 0 13,5
Prova d'avaluació 11,5 29 40,5
Resolució d'exercicis 0 24 24
Treball en equip 3 0 3
Tutories 3 3 6
Total 62,5 87,5 150

Bibliografia

  • Amat, Oriol, Campa Fernando. (2011). Contabilidad, Control de Gestión y Finanzas de Hoteles. Ed. Profit. Catàleg
  • Luckie Garcia, Miguel (2009). Contabilidad hotelera. México: Trillas, S.A.. Catàleg
  • Sierra Guillermo J., Lopez D y Serrano F. (2003). Introducción a la contabilidad y análisis financiero en el sector turístico. Madrid: Piramide. Catàleg
  • Vilardell I, Solà M. Alberich J. (2008). Nou Pla General de Comptabilitat (Ed.Universitària2008). Mc.GrawHill. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Resolució d´exercicis obligatoris per avaluació continua La realització de dues pràctiques que farà l´alumne fora de l´horari lectiu. La mitjana d´aquestes dues proves pràctiques valdrà el 20 % de la nota final. Aquestes pràctiques no son recuperables. 20
Proves Tipus Test La realització de dues proves teòriques tipus test que farem al llarg del curs. La mitjana d´aquestes dues proves valdrà el 30 % de la nota final. Aquestes proves no son recuperables. 30
Proves de caràcter Pràctic La realització d´una prova de caràcter pràctic que farem al final del curs. Aquesta prova valdrà el 50 % de la nota final i no es recuperable. 50

Qualificació

L'assignatura s'avaluarà mitjançant dues vies:

- Avaluació Continuada
- Prova Final

1. L'avaluació de l'assignatura podrà ser continuada, sense necessitat de fer un examen final. Per això s´han de complir una sèrie de requisits que son els següents:


a) La realització de dues proves teòriques tipus test que farem al llarg del curs. La mitjana d´aquestes dues proves valdrà el 30 % de la nota final. Aquestes proves no son recuperables.

b) La realització d´una prova de caràcter pràctic que farem al final del curs. Aquesta prova valdrà el 50 % de la nota final i no és recuperable.

c) La realització de dues pràctiques que farà l´alumne fora de l´horari lectiu. La mitjana d´aquestes dues proves pràctiques valdrà el 20 % de la nota final. Aquestes pràctiques no son recuperables.

Quant un alumne es presenta a alguna prova descrita anteriorment s´interpreta que acudeix a l’avaluació continuada i per tant no es podrà presentar a la prova final. (a l´avaluació continua no hi ha prova final ni recuperacions de cap tipus, es definitiva)

2. Per als alumnes que no hagin realitzat cap prova de l´avaluació continua es podrán presentar a la prova final sobre tot el contingut de l´assignatura.

Aquesta prova tindrà una part teòrica i una altra de pràctica. Les dues parts puntuaran sobre 10, i la nota final serà la mitjana de les dues. Aquesta prova no serà recuperable.


Important: Qualsevol alumne aprovat en l´avaluació continuada podrà presentar-se a la prova final per pujar nota.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es consideraran no presentats aquells alumnes que, havent-se de presentar a la prova final no s´hi presentin.

Observacions

L'assignatura pretén formar a l'alumne/a interessat/da en estudiar la problemàtica de la captació, valoració i registre de les transaccions que tenen lloc en el món empresarial, així com elaborar un diagnòstic econòmico-financer de l'empresa dins l'àmbit turístic.

Altres competències:

- Autoorganitzar-se, planificar i autoavaluar-se.
- Prevenir i resoldre problemes, conflictes i prendre decisions.
- Analitzar les característiques i iniciatives de la direcció, gestió i planificació turística.
- Tenir pensament lògic i esperit crític.


A més, per aquest curs es molt important portat bé i amb continuïtat les pràctiques proposades que serveixen per l´assimilació dels conceptes teòrics. Es realitzarà un seguiment d'aquestes pràctiques amb els alumnes durant tot el curs.