Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
L'objectiu de l'assignatura és introduir els estudiants en la utilització de la informació comptable a través de l'estudi de les bases de dades comptables, tant privades com públiques, i dels indicadors necessaris per al seu anàlisi. L'estudi comprendrà tant l'anàlisi de petites i mitjanes empreses com l'anàlisi d'administracions públiques
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSEP VIÑAS XIFRA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

  • CG.2. Cercar, generar i seleccionar informació i dades rellevants, tant quantitatives com qualitatives, i analitzar-les per estudiar un problema empresarial.
  • CG.3. Comunicar conclusions, coneixements i arguments davant diferents tipus de públic i en condicions de negociació o debat.
  • CE.1. Integrar coneixements, també des d'una perspectiva històrica i social, per a realitzar un diagnòstic de l'entorn econòmic o empresarial per a la presa de decisions.
  • CE.6. Identificar els indicadors econòmics i empresarials rellevants per analitzar, interpretar i revisar aspectes d'organització, direcció i comptabilitat.
  • CE.7. Identificar variables internes i externes rellevants per definir les estratègies i prendre decisions econòmiques i empresarials en el context internacional.

Continguts

1. La comptabilitat de gestió

          1.1. Conceptes bàsics

          1.2. Sistemes de determinació de costos

          1.3. Literatura científica en comptabilitat de gestió

2. Indicadors empresarials

          2.1. Introducció

          2.2. Anàlisi de ràtios

          2.3. El Balance Score Card a les empreses

3. Indicadors de gestió per al sector públic

          3.1. Els models de gestió en el sector públic

          3.2. Estructura i contingut dels indicadors de gestió

          3.3. Casos pràctics d'aplicació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30 120 150
Total 30 120 150

Bibliografia

  • Martín F., Ros J. (2003). Costes. Contabilidad y Gestión. CEF.
  • Mallo Rodríguez, Carlos (2000). Contabilidad de costos y estratégica de gestión. Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisi / estudi de casos 40
Prova d'avaluació 60

Qualificació

El 60% de la nota obtinguda s'obtindrà d'una prova d'avaluació final que realitzaran els alumnes de forma individual. El 40% de la nota obtinguda s'obtindrà d'un treball (individual o en grup) que caldrà presentar.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat l'estudiant que no compleixi cap dels criteris d'avaluació