Department of Business Studies > The department > Teaching
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification

Department of Business Studies

Subjects imparted by the department’s teachers.

Academic year 2019-2020

Name of subject Credits Duration

Anàlisi estratègica de mercats turístics (3108G01086)

4.00 One semester

Animació turística i hotelera (3108G01125)

3.00 One semester

Comunicació financera (3107G02042)

6.00 One semester

Comunicació persuasiva (3108G01137)

3.00 One semester

Comunicació, promoció i comercialització de turisme cultural (3501MO1729)

3.00 Annual

Creació i comercialització de nous productes (3108G01085)

5.00 One semester

Direcció comercial (3107G01022)

6.00 One semester

Economia de l'empresa (3107G00011)

6.00 One semester

Economia del turisme (3107G03078)

6.00 One semester

e-Intermediació turística i venda en línia (3108G01099)

3.00 One semester

Fonaments de l'empresa (3107G00010)

6.00 One semester

Fonaments del màrqueting (3108G03012)

6.00 One semester

Gestió comercial (3107G02025)

6.00 One semester

Gestió de creuers (3108G01114)

3.00 One semester

Introducció al turisme (3108G01001)

6.00 One semester

Logística i gestió de la cadena de subministrament (3501MO2258)

5.00 One semester

Marketing de productes turístics (3501MO1798)

3.00 Annual

Màrqueting cultural (3107G00079)

6.00 One semester

Màrqueting digital (3107G00080)

6.00 One semester

Màrqueting internacional (3501MO3138)

3.00 One semester

Màrqueting turístic (3108G01006)

6.00 One semester

Mercats i Organitzacions (3501MO3128)

6.00 One semester

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

12.00 One semester

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

12.00 One semester

Pràctiques d'empresa (3107G03075)

12.00 One semester

Recerca aplicada en Economia i Empresa (3501MO3144)

6.00 One semester

Tècniques qualitatives (3501MO1737)

3.00 Annual

Tourism Destination Management (3501MO3120)

6.00 One semester

Treball de fi de grau (3107G01098)

12.00 One semester

Treball de fi de grau (3107G03079)

12.00 One semester

Treball fi de grau (3107G02064)

12.00 One semester

Treball fi de màster (3501MO1740)

12.00 Annual

Treball fi de màster (3501MO1800)

12.00 Annual

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Annual

Treball final de grau (3108G03087)

12.00 Annual

Turisme 2.0 (3108G01101)

3.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Anàlisi de productes financers (3107G00067)

6.00 One semester

Auditoria (3107G00025)

6.00 One semester

Comptabilitat avançada (3107G00027)

6.00 One semester

Comptabilitat de costos (3107G01101)

6.00 One semester

Comptabilitat de costos (3107G02069)

6.00 One semester

Comptabilitat de societats (3107G02075)

6.00 One semester

Comptabilitat d'empreses turístiques (3108G01007)

6.00 One semester

Comptabilitat financera (3107G01102)

6.00 One semester

Comptabilitat financera (3107G02070)

6.00 One semester

Comptabilitat per a l'empresa internacional (3501MO3129)

3.00 One semester

Consolidació comptable (3107G00068)

6.00 One semester

Decisions Financeres a l'empresa (3501MO3140)

3.00 One semester

Direcció financera I (3107G01024)

6.00 One semester

Direcció financera II (3107G01025)

6.00 One semester

Finances corporatives (3107G01078)

6.00 One semester

Fiscalitat de les operacions financeres (3107G02079)

6.00 One semester

Gestió financera I (3107G02012)

6.00 One semester

Gestió financera II (3107G02015)

6.00 One semester

Indicadors Empresarials: Comptabilitat I Gestió (3501MO3125)

6.00 One semester

Interpretació d'estats financers (3107G01103)

6.00 One semester

Interpretació d'estats financers (3107G02071)

6.00 One semester

Introducció a la comptabilitat (3107G00009)

6.00 One semester

Introducció a la comptabilitat (3107G02063)

12.00 Annual

Intruments derivats (3107G00078)

6.00 One semester

Matemàtica actuarial (3107G00060)

6.00 One semester

Matemàtiques empresarials (3107G02001)

12.00 Annual

Matemàtiques financeres (3107G02005)

6.00 One semester

Matemàtiques I (3107G00002)

12.00 Annual

Matemàtiques II (3107G00003)

6.00 One semester

Mercats financers (3107G02013)

6.00 One semester

Mètodes matemàtics per a l'economia (3107G02045)

6.00 One semester

Normes Internacionals d'auditoria (3107G02077)

6.00 One semester

Normes Internacionals d'Informació Financera (3107G02078)

6.00 One semester

Organització comptable i instruments avançats d'Auditoria (3107G02080)

6.00 One semester

Pla d’empresa i emprenedoria (3107G01027)

6.00 One semester

Planificació financera (3107G02014)

6.00 One semester

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

12.00 One semester

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

12.00 One semester

Pràctiques d'empresa (3107G03075)

12.00 One semester

Pràctiques en Empresa o Institucions (3501MO3141)

9.00 Annual

Tècniques de recerca per a l'empresa (3501MO3142)

6.00 One semester

Treball de fi de grau (3107G01098)

12.00 One semester

Treball de fi de grau (3107G03079)

12.00 One semester

Treball fi de grau (3107G02064)

12.00 One semester

Treball Final De Màster (3501MO3145)

12.00 One semester

Valoració d'empreses i plans de viabilitat (3107G02081)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Benestar, famílies i gènere (3501MO2163)

5.00 One semester

Desigualtats socials i polítiques públiques (3104G00039)

3.00 One semester

Dona, empresa i societat (3107G00070)

6.00 One semester

Introducció a la sociologia (3104G00080)

6.00 One semester

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

6.00 One semester

Sociologia (3107G00006)

6.00 One semester

Tècniques de recerca per a l'empresa (3501MO3142)

6.00 One semester

Tècniques d'investigació quantitativa (3104G03078)

6.00 One semester

Treball Final de Grau (3104G02112)

9.00 One semester

Treball Final De Màster (3501MO3145)

12.00 One semester