Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
100%
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
CARMEN COROMINOLA BOIX
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

  • Analitzar criticament les dades i la documentació econòmica legal, i saber interpretar i extreure resultats significatius i rellevants.
  • Comprendre la naturalesa de l'empresa, les diferents formes en què s'organitza i els instruments metodològics bàsics que utilitza per a abordar la gestió de cadascuna de les seves àrees funcionals.
  • Prendre decisions estratègiques, tàctiques i operatives per a resoldre problemes empresarials amb tècniques de suport a la presa de decisions.
  • Elaborar la informació comptable d'un grup d'empreses a partir de la normativa i comprendre el tractament d'altres operacions essencials de l'empresa.

Continguts

1. El llenguatge financer: Revisió dels conceptes rellevants

2. La comunicació amb els mercats financers

3. Comunicació Corporativa. Interna i externa

4. Comunicacio de l'empresa privada. Obligatoria i valor afegit.

5. Comunicació del sector públic

6. Responsabilitat social i ética corporativa

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10 20 30
Classes participatives 40 80 120
Total 50 100 150

Bibliografia

  • Berceruelo, Benito (coordinador) (2013). Comunicación Financiera: transparencia y confianza. Estudio de Comunicación.
  • Wang, S. (2013). Financial Communications: Information Processing, Media Integration, and Ethical. Springer. Catàleg
  • Guimard (2013). Investor Relations: Principles and International Best Practices in Financial Com. Springer. Catàleg
  • Hastings, M. (2008). The Secret Language of Financial Reports. McGrawHill. Catàleg
  • documents de la CNMV i de la UE. Recuperat , a www.cnmv.es

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Treballs a classe i fora de classe l'estudiant haurà de realitzar activitats individualment i/o en grup, segons s'estableixi a començament de curs. Aquesta activitat es realitzarà a classe, tot i que implicarà un treball previ de l'alumne i es podrà requerir que s’exposi davant la resta de classe. Les activitats seran diverses (per exemple, cerca d'informació per treballar a classe, comentari d'un article, seguiment d'una notícia, casos pràctics). El compliment d'aquest requisit podria suposar la utilització per part de l'estudiant d'eines informàtiques, recursos digitals o bases de dades . L'estudiant rebrà l'assessorament oportú a classe per part del professor. 60
Examen Aquesta prova es farà a classe i de forma individual. Podrà combinar qüestions teòriques i practiques amb l'objectiu d'avaluar la capacitat de comprensió i de síntesi, la lògica del plantejament, la claredat i la validesa de la resposta. 40

Qualificació

Nota final de l'assignatura: 60% pràctiques de classe + 40% examen

Observacions:
Per superar l'assignatura cal obtenir una nota mínima ponderada de 5 sobre 10.
Per fer la mitjana cal obtenir una nota mínima de 5 sobre 10 a l'examen individual.
La nota dels treballs de classe no és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a l'examen individual tindrà una qualificació de "No Presentat", encara que s'hagi assistit a classe i realitzat els treballs.