Faculty of Education and Psychology > The Faculty > Structure > Paulo Freire Group > Paulo Freire Centre
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Faculty of Education and Psychology

Paulo Freire Space

Paulo Freire Centre

Justificació

Entenem que no cal justificar aquí la importància de Paulo Freire i la seva herència pedagògica ni l’actualitat del seu missatge. Però si que potser cal recordar els esforços que des de la Facultat en general i els Estudis d’Educació Social en particular hem esmerçat per tal que Freire fos present a les terres gironines: des del suport de l’antiga delegació a Girona de l’ICE de la UAB, quan encara no s’havia creat la UdG, als cursos de divulgació del seu mètode d’alfabetització, fins a la creació d’un Nucli P. Freire a la FEP i la col·laboració amb l’Institut Paulo Freire d’Espanya o la creació d’un mòdul d’aproximació a P. Freire dins l’assignatura Educació Permanent dels Estudis d’Educació Social passant pel suport a les experiències educatives gironines inspirades en P. Freire més emblemàtiques arreu les comarques gironines... Es podrien aportar alguns exemples més que són coneguts de tothom.

L’Espai Paulo Freire pot ser una manera de no dilapidar aquests esforços, aquest bagatge acumulat al llarg de més de tres dècades, i de continuar treballant en la difusió de l’obra d’aquest educador i pedagog, un dels més rellevants del segle XX en l’àmbit de la Pedagogia Crítica. I, alhora, es podrien incorporar a la memòria pedagògica de la comunitat universitària algunes experiències significatives inspirades en P. Freire arreu les comarques gironines avui passades a millor vida: per exemple, l’Escola d’Adults de Salt, l’Escola d’Adults de Les Pedreres-Torre Alfons XII/Font de la Pólvora de Girona, l’Escola Samba Kubally de Santa Coloma de Farners o l’UPA, Universitat Popular Alternativa de Girona...

Finalment l’Espai Paulo Freire pot ser un recurs educatiu i alhora un dispositiu generador d’activitats pedagògiques, socials i culturals a la Facultat i al territori des d’una perspectiva progressista i transformadora.

objectius

  • Mostrar d’una manera senzilla i sintètica aspectes rellevants de l’herència i actualitat de P. Freire que puguin fomentar el seu coneixement i influència.
  • Rescatar algunes bones pràctiques inspirades en P. Freire localitzades a les terres gironines.
  • Generar activitats pedagògiques, socials i culturals a la Facultat i a la Ciutat des d’una perspectiva progressista.
  • Oferir un recurs educatiu nou a organismes i persones interessades.

Accés i localització

La Biblioteca de la UdG ha digitalitzat una selecció de materials d’interès per comprendre l’herència pedagògica d’aquest pedagog i educador. Entre d’altres: cartells, cartilles i codis d'alfabetització, materials didàctics, així com una guia didàctica d’aquest mateix Espai Paulo Freire. En la guia didàctica es presenten els materials disponibles i es facilita una aproximació a la vida, l’obra, les idees i l’herència política i pedagògica de Freire.

Una part important d’aquest material està digitalitzat i està penjat al dipòsit digital de la UdG. Es pot consultar en el Fons Especial: https://dugifonsespecials.udg.edu/handle/10256.2/15529

L’Espai Paulo Freire es localitza a l’Aula 29 (planta baixa, davant l’entrada principal) de la Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona (Plaça de Sant Domènec, 9 – 17004 Girona)

Continguts-materials

L’Espai Paulo Freire de la FEP - UdG té la voluntat de reunir:

  • Un fons bibliogràfic i documental, dipositat a la Biblioteca del campus Barri Vell de la UdG. Podeu consultar aquest fons mitjançant el cercador de la Biblioteca: Fons Nucli Paulo Freire .
  • Una selecció d’objectes i materials didàctics:  fons de cartells, cartilla i guia didàctica Para ser un poco más libres, materials didàctics de l’Escola d’Adults de Salt i el SEPT, codis d’alfabetització de les escoles de Font de la Pólvora, Salt, Samba Kubally,..., vídeos i llibres, etc.  i una guia didàctica de l’Espai Paulo Freire, presentant els elements anteriors i facilitant una aproximació a la vida, l’obra, les idees i l’herència política i pedagògica de Freire així com tot tipus d’activitats de recerca i formació al voltant d’aquests temes. Podeu consultar una mostra d’aquests documents, digitalitzats, al repositori institucional DUGiFons especials: Espai Paulo Freire .

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.