Faculty of Education and Psychology > Academic information > Enrolment > Master's degree students
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Faculty of Education and Psychology

Master's degree students

Enrolment fees for academic year 2023-2024

Estudiants nous

Matricula alumnes nous dels següents màsters

 • Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva
 • Màster en Joventut i Societat
 • Màster en Moviments Migratoris en el segle XXI 

Automatrícula del 21 de juliol al 20 de setembre de les 08:00 h. a 01:00 h. (de dilluns a divendres)

Matrícula alumnes nous dels següents màsters

 • Màster en Psicologia General Sanitària
  Automatrícula del 4 al 15 de setembre de les 08:00 h. a 01:00 h.
 • Màster en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes
  Automatrícula 22 al 26 de setembre de les 08:00 h. a 01:00 h. 

Horaris i contactes tutories obligatòries alumnes 1r curs

 • Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva: Tutoria virtual conjunta 20 de juliol a les 13:00 .
 • Màster en Joventut i Societat: Tutoria virtual conjunta 13 de juliol a les 16:00 hores .
 • Màster en Moviments Migratoris en el segle XXI: tutories individuals. Contactar amb el coordinador: oscar.prieto@udg.edu 
 • Màster en Psicologia General Sanitària: Tutoria virtual 5 de setembre a les 11:00 hores. S'informarà de l'enllaç més endavant.
 • Màster en Formació de Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes: no cal fer tutoria

Documentació cal presentar

 • Originals i fotocòpies de la documentació aportada en el moment de formalitzar la preinscripció.

Estudiants matriculats el curs anterior

Automatrícula del 21 de juliol al 20 de setembre de les 08:00 h. a 01:00 h. (de dilluns a divendres)

forma de pagament

El sistema de pagament previst amb caràcter general és la domiciliació bancària.

El pagament dels preus de matrícula es pot fer al comptat o fraccionat sempre que l’import de la matrícula sigui superior a 200 €. Es podrà pagar en dos terminis, tres terminis o en 10 mensualitats. En el cas de sol·licitar el pagament fraccionat en terminis es farà de la forma següent:

 • dos terminis: 1r rebut, el 60% dels preus acadèmics que es domiciliarà just després de la matrícula. 2n rebut, el 40% a liquidar a mitjan desembre.
 • tres terminis: 1r rebut, el 40% dels preus acadèmics que es domiciliarà just després de la matrícula. 2n rebut, el 20% a liquidar a mitjan octubre i el 3r rebut, el 40% a liquidar a mitjan desembre.
 • 10 mensualitats: el 1r termini es cobrarà 3 dies després de la matrícula i la resta de terminis el dia 5 de cada mes. El darrer termini serà el dia 5 de maig. Heu de tenir present que si us matriculeu al setembre els terminis es redueixen a 9 o 8 terminis en funció de la data de matrícula.

Amb independència del terminis escollits, el primer rebut inclourà el 100% de l’import corresponent a la gestió d’expedient i serveis docents i administratius (veure apartat import matrícula per estudis)

Terminis de cobrament dels rebuts

Beques i ajusts per estudiar a la Universitat

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.