Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction > The Department > Teaching
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Close
Menu

Department of Mechanical Engineering and Industrial Construction

Subjects imparted by the department’s teachers.

Academic year 2023-2024

Name of subject Credits Duration

Ampliació d’estructures (3501MO2262)

5.00 One semester

Ampliació d'instal·lacions industrials (3105G04040)

5.00 One semester

Anàlisi estructural avançat (3501MO2066)

3.00 One semester

Construcció i instal·lacions industrials (3105G04027)

6.00 One semester

Construcció industrial (3501MO2256)

5.00 One semester

Disseny d'estructures amb materials FRP (3501MO3406)

5.00 One semester

Disseny i construcció de plantes industrials (3501MO2261)

5.00 One semester

Elasticitat i resistència de materials (3105G08014)

6.00 One semester

Estructures (3105G04026)

6.00 One semester

Estructures 1 (3105G00036)

6.00 One semester

Estructures 4 (3105G12007)

6.00 One semester

Estructures de formigó (3105G04038)

5.00 One semester

Estructures metàl·liques (3105G04039)

5.00 One semester

Estructures (3501MO2254)

5.00 One semester

Fonaments de resistència de materials (3105G04017)

6.00 One semester

Infraestructures i serveis urbans (3501MO2263)

5.00 One semester

Inspecció, diagnòstic, reparació i reforç d'estructures existents (3501MO3407)

5.00 One semester

Instal·lacions industrials (3501MO2255)

4.00 One semester

Introducció a les estructures (3105G08020)

5.00 One semester

Materials compostos en construcció (3501MO3060)

3.00 One semester

Mecànica de materials i estructures aplicada (3501MO2062)

6.00 Annual

Mecànica de sòlids (3501MO2059)

6.00 One semester

Pràctiques en empreses (3105G03037)

15.00 One semester

Pràctiques en empreses (3105G08053)

15.00 Annual

Projecte fi de grau (3105G08052)

15.00 One semester

Resistència de materials (3105G00012)

6.00 One semester

Seminaris sobre mecànica de materials i estructures (3501MO2063)

6.00 Annual

Taller d'ensinistrament professional (3105G08031)

3.00 One semester

Treball de recerca (3501MO2075)

12.00 One semester

Treball fi de màster (3501MO2265)

15.00 One semester

Treball final de grau (3105G04042)

15.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Biofabricació (3105G15026)

5.00 One semester

Disseny de dispositius d'assistència i teràpia (3105G15007)

5.00 One semester

Fabricació integrada (3501MO2249)

6.00 One semester

Planificació de processos productius (3105G08038)

5.00 One semester

Pràctiques externes (3105G04033)

15.00 One semester

Pràctiques externes (3501MO2264)

15.00 One semester

Processos de fabricació 1 (3105G04031)

6.00 One semester

Processos de fabricació 2 (3105G04032)

3.00 One semester

Projecte fi de grau (3105G08052)

15.00 One semester

Tecnologies avançades de fabricació (3105G04036)

5.00 One semester

Tecnologies de fabricació (3105G08015)

5.00 One semester

Treball Fi de Grau (3105G15031)

15.00 One semester

Treball fi de màster (3501MO2265)

15.00 One semester

Treball final de grau (3105G04042)

15.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

5.00 One semester

Càlcul de màquines (3105G04030)

6.00 One semester

Càlcul de mecanismes (3105G04029)

6.00 One semester

Control de sistemes mecànics (3105G04014)

3.00 One semester

Disseny de màquines (3105G04035)

5.00 One semester

Disseny de mecanismes (3105G04034)

5.00 One semester

Disseny d'estructures amb materials FRP (3501MO3406)

5.00 One semester

Disseny i anàlisi de compòsits amb elements finits (3501MO2064)

3.00 One semester

Disseny i assaig de màquines (3501MO2244)

5.00 One semester

Disseny mecànic amb elements finits (3501MO2068)

3.00 One semester

Eines de pre i post-proces per anàlisis estructurals per elements finits (3501MO2061)

6.00 One semester

El mètode dels elements finits en la mecànica d'estructures (3501MO2058)

6.00 One semester

Elements de màquines (3105G04043)

5.00 One semester

Elements de màquines (3105G08021)

5.00 One semester

Enginyeria del transport (3501MO2257)

4.00 One semester

Estructures 4 (3105G12007)

6.00 One semester

Expressió Gràfica (3105G06054)

6.00 One semester

Fonaments de mecànica (3105G00011)

6.00 One semester

Fonaments de mecànica (3105G08012)

6.00 One semester

Inspecció, diagnòstic, reparació i reforç d'estructures existents (3501MO3407)

5.00 One semester

Manteniment industrial (3105G08037)

5.00 One semester

Materials compostos en la indústria (3501MO3403)

5.00 One semester

Mecànica de la fractura (3501MO2060)

6.00 One semester

Mecànica de materials i estructures aplicada (3501MO2062)

6.00 Annual

Mecànica de sòlids (3501MO2059)

6.00 One semester

Mecànica dels materials compostos (3501MO3404)

5.00 One semester

Mecànica i biomaterials (3105G15006)

6.00 Annual

Modelització avançada i disseny assistit per computador (3501MO3405)

5.00 One semester

Modelització constitutiva avançada (3501MO2071)

3.00 One semester

Optimització en enginyeria mecànica (3501MO2067)

3.00 One semester

Planificació de processos productius (3105G08038)

5.00 One semester

Pràctiques externes (3105G04033)

15.00 One semester

Processos de fabricació 1 (3105G04031)

6.00 One semester

Processos de fabricació 2 (3105G04032)

3.00 One semester

Projecte fi de grau (3105G08052)

15.00 One semester

Projecte integrat (3501MO3408)

5.00 One semester

Projectes (3105G04021)

6.00 One semester

Projectes (3105G08051)

4.00 One semester

Seminaris sobre mecànica de materials i estructures (3501MO2063)

6.00 Annual

Taller d'ensinistrament professional (3105G08031)

3.00 One semester

Tècniques de producció i experimentals per compòsits (3501MO2065)

3.00 One semester

Teoria de màquines (3105G04016)

6.00 One semester

Teoria de màquines (3105G08013)

5.00 One semester

Treball de recerca (3501MO2075)

12.00 One semester

Treball fi de màster (3501MO2265)

15.00 One semester

Treball final de grau (3105G04042)

15.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Dinàmica de fluids computacional (3105G08034)

5.00 One semester

Energies renovables (3105G09023)

4.00 One semester

Enginyeria de fluids (3105G08007)

6.00 One semester

Enginyeria fluïdomecànica (3105G00009)

6.00 One semester

Enginyeria i disseny de les agroindústries (3105G06040)

6.00 One semester

Enginyeria tèrmica (3105G04023)

6.00 One semester

Enginyeria tèrmica (3105G08018)

6.00 One semester

Gestió energètica (3501MO3222)

3.00 One semester

Instal·lacions de climatització (3105G04041)

5.00 One semester

Instal·lacions d'energies renovables (3105G09031)

5.00 One semester

Màquines hidràuliques i tèrmiques (3501MO2243)

6.00 One semester

Mecànica de materials i estructures aplicada (3501MO2062)

6.00 Annual

Pràctiques externes (3105G04033)

15.00 One semester

Projecte fi de grau (3105G08052)

15.00 One semester

Projecte fi de grau (3105G09042)

15.00 One semester

Proveïment i depuració d'aigües (3105G04044)

5.00 One semester

Sistemes i màquines fluïdomecàniques (3105G04024)

6.00 One semester

Tecnologia energètica (3501MO2245)

6.00 One semester

Termotècnia aplicada (3105G00010)

6.00 One semester

Transició energètica (3501MO3423)

3.00 One semester

Treball final de grau (3105G04042)

15.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Dinàmica de fluids computacional (3105G08034)

5.00 One semester

Enginyeria de fluids (3105G08007)

6.00 One semester

Enginyeria fluïdomecànica (3105G00009)

6.00 One semester

Instal·lacions de climatització (3105G04041)

5.00 One semester

Màquines hidràuliques i tèrmiques (3501MO2243)

6.00 One semester

Pràctiques externes (3105G04033)

15.00 One semester

Projecte fi de grau (3105G08052)

15.00 One semester

Seminaris sobre mecànica de materials i estructures (3501MO2063)

6.00 Annual

Sistemes fluidomecànics (3105G08019)

5.00 One semester

Tecnologia energètica (3501MO2245)

6.00 One semester

Treball fi de màster (3501MO2265)

15.00 One semester

Treball final de grau (3105G04042)

15.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Anàlisi estructural avançat (3501MO2066)

3.00 One semester

Anàlisi i rehabilitació d’edificis històrics (3105G12048)

5.00 One semester

Càlcul mecànic per elements finits (3105G08032)

5.00 One semester

Construcció i instal·lacions industrials (3105G04027)

6.00 One semester

Dinàmica estructural (3501MO2069)

3.00 One semester

Disseny i construcció de plantes industrials (3501MO2261)

5.00 One semester

El mètode dels elements finits en la mecànica d'estructures (3501MO2058)

6.00 One semester

Elasticitat i resistència de materials (3105G04025)

6.00 One semester

Elasticitat i resistència de materials (3105G08014)

6.00 One semester

Elements de màquines (3105G08021)

5.00 One semester

Estructures (3105G04026)

6.00 One semester

Estructures 1 (3105G00036)

6.00 One semester

Estructures 2 (3105G00037)

3.00 One semester

Estructures 3 (3105G11032)

6.00 One semester

Estructures 3 (3105G12046)

6.00 One semester

Estructures 5 (3105G12008)

3.00 One semester

Estructures de formigó (3105G04038)

5.00 One semester

Fonaments de mecànica (3105G00011)

6.00 One semester

Fonaments de mecànica (3105G08012)

6.00 One semester

Fonaments de resistència de materials (3105G04017)

6.00 One semester

Geotècnia (3105G11001)

6.00 One semester

Inspecció, diagnòstic, reparació i reforç d'estructures existents (3501MO3407)

5.00 One semester

Instal·lacions 3 (3105G12009)

3.00 One semester

Instal·lacions industrials (3501MO2255)

4.00 One semester

Introducció a les estructures (3105G08020)

5.00 One semester

Materials compostos en construcció (3501MO3060)

3.00 One semester

Mecànica de materials i estructures aplicada (3501MO2062)

6.00 Annual

Mecànica de sòlids (3501MO2059)

6.00 One semester

Modelització avançada i disseny assistit per computador (3501MO3405)

5.00 One semester

Pràctiques en empreses (3105G08053)

15.00 Annual

Pràctiques externes (3105G04033)

15.00 One semester

Projecte fi de grau (3105G08052)

15.00 One semester

Projecte integrat (3501MO3408)

5.00 One semester

Resistència de materials (3105G00012)

6.00 One semester

Seminaris sobre mecànica de materials i estructures (3501MO2063)

6.00 Annual

Taller integral de construcció (3501MO2844)

9.00 One semester

Tècniques de producció i experimentals per compòsits (3501MO2065)

3.00 One semester

Treball de recerca (3501MO2075)

12.00 One semester

Treball fi de grau (3105G12043)

6.00 One semester

Treball Fi de Màster (3501MO2846)

30.00 One semester

Treball fi de màster (3501MO2265)

15.00 One semester

Treball final de grau (3105G04042)

15.00 One semester

Choose which types of cookies you accept which the University of Girona can store in your browser.

Those that are essential for enabling your connection. There is no option for disabling them, as they are necessary for the functioning of the website.

These enable your options to be remembered (for example language or region you are accessing from), to provide you with advanced services.

They provide statistical information and enable improved services. We use Google Analytics cookies which you can deactivate by installing this plugin.

To offer advertising contents relating to the interests of users, either directly, or through third parties (“adservers”). These must be activated if you wish to see the YouTube videos uploaded to the University of Girona’s website.